Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Bezpečnosť počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Prichádza ten čas, kedy sa viac ako inokedy na cintorínoch zhromažďujú ľudia, ktorí si chvíľkou ticha a modlitbou prídu uctiť a pripomenúť svojich blízkych zosnulých.
V tejto súvislosti si dovoľuje polícia upozorniť občanov aj na bezpečnosť a obozretnosť občanov. Na príležitosť môže čakať zlodej, ktorý využije aj krátku nepozornosť ľudí pri hroboch. Zlodeji nekradnú len vence, kvetinové ozdoby a sviečky v čase keď sú hroby opustené, ale číhajú na voľne položené kabelky, ktoré často zostávajú položené na hroboch bez dohľadu.

Policajti vyzývajú ľudí, aby pri návšteve cintorína:
- nemali pri sebe väčšie obnosy peňazí a cenností,
- boli obozretní voči cudzím ľuďom ponúkajúcim na cintorínoch rôzne služby,
- v prípade potreby oslovili policajné hliadky, ktoré sa budú v nasledujúcich dňoch pohybovať v blízkosti cintorínov a pietnych miest.

Zároveň apelujeme na vodičov, aby boli ohľaduplní voči ostatným ľuďom na cestách a ani oni nenechávali v autách veci, ktorými budú lákať zlodejov.
V súvislosti s očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov polícia vykonáva zvýšené výkony služby za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov, zabránenia páchania trestnej činnosti s dôrazom na miesta zvýšeného pohybu osôb v okolí cintorínov. V blízkosti miest pietnej spomienky, kde je predpokladaný zvýšený pohyb chodcov v dňoch 30. – 31. 10. 2014 budú vykonávané aj preventívne aktivity zamerané na hlavne na nemotorových účastníkov cestnej premávky.
Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité.Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste.

Pre zvýšenie Vašej bezpečnosti prijmite naše rady a odporúčania:
- pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný použiť prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
- chodec nesmie vstúpiť na vozovku, ak z jazdy prichádzajúceho vozidla je zrejmé, že chodec svojim vstupom na vozovku môže ohroziť svoju vlastnú bezpečnosť,
- vstúpiť na vozovku môže len vtedy, ak skontroluje situáciu na ceste (pozrie naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a na vozovku vstúpi len vtedy, ak sa nepribližuje dopravný prostriedok),
- na riadenej svetelnej križovatke chodci musia dodržiavať svetelnú signalizáciu pre chodcov.

Zdroj: kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
mediálny okruh PK, MA, SC

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007