Dnes je piatok, 14. júna 2024, meniny má Vasil
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mesto Senec udelilo ocenenia za rok 2013

Z rúk primátora mesta Senec Karola Kvála prevzala Mgr. Silvia Hroncová Čestné občianstvo mesta Senec. Cenu mesta Senec získal Oto Lévai a Ing. Ján Maglocký. Cenou primátora boli ocenení Mgr. Ľudovít Ruttkay, Mgr. Božena Venerčanová, František Šušla a stredoškolský profesor Ondrej Margitfalvi.

Primátor mesta Senec Karol Kvál, viceprimátorka Helena Nemcová a prednostka MsÚ Jarmila Répássyová očakávali 22. októbra v Labyrinte kandidátov na ocenenia za rok 2013, schválené Mestským zastupiteľstvom. Mesto Senec prejavilo uznanie oceneným za to, že sú nositeľmi tradície i inovácie, sú vzormi angažovanosti, ľudskosti, pracovitosti, odbornosti a profesionality.
Slávnostné odovzdanie cien moderovala Ivica Franeková. Helena Čajková na úvod zarecitovala z diela Prorok od Chalíla Džibrána a Tomáš Šelc v korepetícii s pani Ilony Takácsovej zaspieval od Gejzu Dusíka: Keď harmonika tíško zaznie, Vám jedine Vám. Potom vedenie mesta, na čele s pánom primátorom, sa ujalo odovzdávania cien.
Čestné občianstvo mesta Senec bolo udelené seneckej rodáčke Silvii Hroncovej, teatrologičke, kultúrnej manažérke a členke viacerých profesných organizácií na Slovensku a v Českej republike. Pani Hroncová bola v rokoch 2006 – 2009 generálnou riaditeľkou Slovenského národného divadla. Od augusta 2013 je riaditeľkou Opery Českého národného divadla a Českej štátnej opery.

Cenu mesta Senec za rok 2013 získal:
- Oto Lévai za vynikajúcu reprezentáciu mesta Senec na domácich a zahraničných chovateľských výstavách a za jeho nezištnú a obetavú činnosť v Základnej organizácii Slovenského zväzu chovateľov v Senci.
- Ing. Ján Maglocký, bývalý dlhoročný poslanec Mestského zastupiteľstva v Senci a predseda Komisie životného prostredia, v súčasnosti podpredseda Komisie životného prostredia pri MsZ v Senci, získal cenu za svedomitú poslaneckú prácu a zvlášť za jeho prínos pre mesto Senec v oblasti životného prostredia.

Cenou primátora za rok 2013 boli ocenení:
- František Šušla za nezištnú reprezentáciu mesta Senec na gastronomických súťažiach vo varení, doma aj v zahraničí, z ktorých si odniesol viacero ocenení .
- Mgr. Božena Venerčanová bola ocenená za 50 rokov pedagogickej a manažérskej práce na ZŠ Tajovského. Okrem funkcie riaditeľky školy bola predsedníčkou mestskej školskej rady, viedla mestskú kroniku a bola aj poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Senci.
- Mgr. Ľudovít Ruttkay za dlhoročnú pedagogickú prácu a spoločenskú angažovanosť. Bol od 1956 stredoškolským profesorom, obľúbeným pedagógom a vynikajúcim odborníkom. V rokoch 1989 – 1993 bol riaditeľom Gymnázia v Senci. Žil a pracoval v Senci, angažoval sa vo verejnom a spoločenskom živote.
- Stredoškolský profesor Ondrej Margitfalvi sa žiaľ nemohol zúčastniť odovzdania ceny, ktorú získal za vynikajúcu pedagogickú prácu a rozvoj športu v Senci. Je najstarším bývalým členom pedagogického zboru Gymnázia Antona Bernoláka v Senci. Patril medzi zakladateľov a prvých plne kvalifikovaných stredoškolských profesorov Gymnázia v Senci. Venoval sa aj mládežníckemu športu v ľahkej atletike. Pod jeho vedením žiaci dosahovali vynikajúce športové výsledky.

Na záver zahrali Vlado Kubalák a Eva Muchová gitarové duo Aqua e vinho od Egberto Gismontiho, po ktorom už nasledoval raut a neviazané rozhovory hostí.

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007