Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Polícia upozorňuje občanov na nepravdivé predvolania zasielané pod hlavičkou Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave

Polícia v Bratislavskom kraji upozorňuje občanov na nepravdivé predvolania na výsluch, ktoré sú v poslednom období zasielané prostredníctvom e-mailu pod hlavičkou Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave od dosiaľ nezisteného odosielateľa. Zasielanie takýchto predvolaní polícia zaznamenala v súvislosti s nákupmi motorových vozidiel prostredníctvom internetového bazáru.V inzeráte je spravidla uvedený len e-mailový kontakt, cez ktorý prebieha aj ďalšia komunikácia s prípadným záujemcom.Ak občan prejaví záujem o inzerované motorové vozidlo, predávajúci mu spravidla zašle číslo účtu v banke, na ktorý požaduje na znak seriózneho záujmu o vozidlo zaslať zálohu. V ďalšej komunikácií je kupujúci spravidla informovaný, že vozidlo mu bude dodané prepravnou spoločnosťou a zároveň vyzvaný k uhradeniu s tým spojených colných poplatkov. V prípade, ak k uhradeniu zálohy či poplatkov zo strany záujemcu nedôjde, inzerent mu v úmysle vylákať poskytnutie neoprávnených finančných prostriedkov prostredníctvom e-mailu zašle predvolanie na výsluch pod hlavičkou Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave. Ide však o predvolania, v ktorých už na pohľad absentujú obsahové i formálne náležitosti. Okrem označenia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu musí predvolanie obsahovať aj označenie predvolávanej osoby v rozsahu meno, priezvisko, deň a miesto narodenia, bydlisko, prípadne iné údaje, aby predvolávaný nemohol byť zamenený s inou osobou. Rovnako tak musí byť z predvolania zrejmé, či orgán činný v trestnom konaní predvoláva osobu obvinenú či osobu svedka (teda procesné postavenie predvolávanej osoby). V predmetných predvolaniach zasielaných pod hlavičkou Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave však toto označenie procesného postavenia predvolávaného absentuje. Nesprávne a mätúco je v predmetnom predvolaní uvedené aj miesto, kde sa má osoba predvolaná na výsluch dostaviť (miesto procesného úkonu), a to adresa v zahraničí. Upozorňujeme, že slovenské orgány činné v trestnom konanípredvolávajú iba na procesné úkony realizované na území Slovenskej republiky. Nevyhnutné v predvolaní je aj upozornenie na následky nedostavenia sa bez dostatočného ospravedlnenia, teda na možnosť predvedenia alebo uloženia poriadkovej pokuty, ktoré taktiež v predmetnompredvolaní absentuje. Nedôveryhodnosť predmetného predvolania znásobuje aj skutočnosť, že toto nie je opatrené podpisom predvolávajúceho, pečiatkou príslušného útvaru PZ, ako aj relevantným a s vecou súvisiacim označením predmetu výsluchu. Polícia preto upozorňuje občanov, aby na takétopredvolania nereagovali a v žiadnom prípade po ich obdržanínerealizovali inzerentom požadované platby. Zároveň občanom odporúčame, aby v prípade ak je na nich takýmto spôsobom vyvíjaný nátlak k uhradeniu neoprávnených finančných prostriedkov či k inému konaniu, aby kontaktovali najbližšie oddelenie Policajného zboru. Zároveň občanov upozorňujeme, aby pri kúpe akéhokoľvek tovaru prostredníctvom internetových bazárov bolinanajvýš opatrní. Vhodné je vopred si zistiť referencie na predajcu a všímať si rôzne podozrivé skutočnosti, ako napríklad chýbajúce údaje o predajcovi, odmietanie iného ako e-mailové kontaktu, či požadovanie zaslania zálohy, hoci aj malej čiastky. Ideálnym riešením je osobné stretnutie, na ktorom si môžete tovar pozrieť, odskúšať a až tak zaplatiť.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Bratislave
oddelenie komunikácie a prevencie

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007