Dnes je štvrtok, 13. júna 2024, meniny má Anton
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

SÚKROMNÁ MATERSKÁ ŠKOLA „ DETSKÝ SEN“ OSLAVUJE 20 NARODENINY!

Dieťa môže byť kým chce byť, je rešpektovaná jeho individualita, jedinečnosť je podnecovaný jeho talent, fantázia, kreativita.

SMŠ je zriadená na Fándlyho ul. 21 v Senci. Zriaďovateľkami SMŠ sú Iveta Alfonzová a Alena Magdolenová.
SMŠ začala písať svoju históriu 01. 09. 1994 a bola zriadená na základe rozhodnutia MŠ SR o zaradení našej MŠ do siete súkromných škôl a na základe Zriaďovacej listiny ako 9. súkromná MŠ na Slovensku. Je jediná súkromná MŠ v Senci, ktorá má akreditáciu Ministerstva školstva SR. Je zriadená ako nezisková organizácia, nie je podnikateľský subjekt. V roku 1994 sme začínali v priestoroch na Lichnerovej ulici ako jednotriedka pre 5-6 ročné deti. Poskytovali sme pre deti okrem výchovno – vzdelávacieho procesu výučbu anglického a nemeckého jazyka a boli sme zameraní na intenzívnu prípravu detí do 1. ročníka ZŠ. Záujem o škôlku rástol a vychádzali sme z dopytu rodičov, ktorí mali záujem o umiestnenie aj mladších detí. Po dvoch rokoch sme sa presťahovali do nových priestoroch na Fándlyho ulici 21 v Senci, do rodinného domčeka a našu SMŠ začali navštevovať deti od 3 do 6 rokov. Kapacita SMŠ je pre 34 detí. Zameranie škôlky sa postupne profilovalo na základe požiadaviek rodičov. Z dvoch ponúkaných cudzích jazykov sme sa zamerali iba na anglický jazyk, ktorému sa venuje naša interná pani učiteľka s príslušnou kvalifikáciou Zuzana Šipošová. Pretože anglický jazyk sa stal každodennou súčasťou života v MŠ, deti si ho osvojujú prirodzene s ľahkosťou im vlastnou, hravou formou. Vyšli sme v ústrety rodičom, ktorým pracovné povinnosti nedovoľujú skoro prevziať dieťa z MŠ a predĺžili sme prevádzku MŠ do 17:30. Deti majú v SMŠ plnohodnotný celodenný program – výchovno-vzdelávaciu činnosť, rôzne krúžky, aktivity, divadlá, exkurzie výlety. Vzhľadom na to, že deti v dnešnej dobe sú viac náchylné na choroby a majú rôzne alergie, zamerali sme sa na intenzívnu starostlivosť o zdravie dieťaťa a vytváranie zdravého životného štýlu v rámci projektu „ Zdravé dieťa“, vytvorili sme pre deti protialergické prostredie – protialergické paplóny, matrace, odstránili sme zdroje prachu, využívame na čistenie vzduchu soľnú lampu a čističku vzduchu, ktorá ničí alergény v prostredí, predĺžili sme pobyt detí na čerstvom vzduchu a venujeme sa športovým aktivitám, organizujeme pre nich týždenný plavecký výcvik a týždennú školu v prírode. Znížili sme tak výrazne chorobnosť detí. Vedieme deti k starostlivosti o svoje zdravie aj tým, že 2x do roka s nimi absolvujeme preventívne prehliadky u zubného lekára a pripravujeme im zdravú racionálnu stravu s veľkým množstvom ovocia a zeleniny s celodenným pitným režimom, na čo dohliada kuchárka Rozália Vršková. V SMŠ je výchovným jazykom slovenský jazyk. SMŠ pôsobí v rodinnom domčeku, kde sú 2 útulne zariadené triedy, spálňa, jedáleň, kuchyňa, šatňa, riaditeľňa a sociálne zariadenie. Je to škôlka rodinného typu. Vonkajšie priestory MŠ tvorí školská záhrada s pieskoviskom, hojdačkami, hracou plochou s bezpečnostným gumovým povrchom, basketbalovým košom, viacúčelovými preliezkami a šmýkačkami. V lete majú deti na školskom dvore k dispozícii bazén. SMŠ navštevuje 34 detí vo veku 3-6 rokov, ktoré sú rozdelené do 2 tried. V jednej triede sú 3 ročné deti, ktorým sa venujú pani učiteľky Zuzana Šipošová a Veronika Nitková, v druhej triede sú 4 – 6 ročné deti o ktoré sa starajú pani učiteľky Kvetka Václaviková a Iveta Fabianová. SMŠ má celodennú prevádzku od 7:00 do 17:30. O svojich zverencov sa starajú kvalifikované pedagogické pracovníčky, ktorých láskavý prístup a porozumenie pomáhajú dotvárať radostnú atmosféru v rozprávkovom prostredí, kam deti každý deň prichádzajú s úsmevom a očakávaním. Našim hlavným cieľom je rozpoznať možnosti, vlohy a talent každého dieťaťa, pomáhať mu v poznávaní sveta a seba samého tak, aby sa vzdelaním a výchovou stávalo samostatným človekom, zodpovedným za seba a za okolitý svet. Snažíme sa priblížiť domácemu prostrediu, z ktorého dieťa prichádza.

Súkromná MŠ poskytuje:
- predprimárne vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom Jazykoškola
- preferovanie individuálneho prístupu k deťom
- skupinovú práca s malým počtom detí
- výučbu AJ pre deti od 3 rokov do 6 rokov
- prácu detí s počítačom a interaktívnou tabuľou s detskými edukačnými programami
- malý počet detí na triedach - nízka chorobnosť
- starostlivosť o zdravie dieťaťa , vytváranie zdravého životného štýlu, plnenie projektu "Zdravé dieťa" v protialergickom prostredí
- partnerský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho, chrániť a akceptovať
- intenzívnu prípravu detí do 1. ročníka ZŠ, získanie osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní
- predprimárne vzdelávanie detí kvalifikovanými pedagogickými pracovníčkami
- spoluprácu so psychológom , logopédom, rodičmi a stomatológom - 2 x do roka absolvujeme s deťmi preventívne prehliadky
- každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí, kde je rešpektovaná individualita a osobnosť dieťaťa
- rôzne aktivity: plavecký výcvik, škola v prírode, výlety, exkurzie, divadlá, koncerty...
- krúžkovú činnosť – Tvorivé dielne, Hamky – mňamky, Divadelníček, Keramický krúžok, Digitálny svet, Zumba a Predškoláčik – kde sa deti intenzívne pripravujú na vstup do 1. roč. ZŠ

Prečo má naša SMŠ názov DETSKÝ SEN?
V našej škôlke sa sny detí stávajú skutočnosťou! Dieťa môže byť kým chce byť, je rešpektovaná jeho individualita, jedinečnosť je podnecovaný jeho talent, fantázia, kreativita. Zážitkovým učením objavuje ako veci fungujú, získava poznatky aj prostredníctvom IKT prácou na PC a interaktívnej tabuli s edukačnými programami a nadobúda vedomosti a zručnosti učením hravou formou.

Šťastné deti a spokojnosť rodičov sú odmenou pre zriaďovateľky SMŠ Ivetu Alfonzovú a Alenu Magdolenovú, ktoré ďakujú za prejavenú dôveru a srdečne pozývajú všetkých záujemcov na ZÁPIS detí vo veku od 2,5 – 6 rokov do SMŠ na školský rok 2015/2016, ktorý sa bude konať v dňoch 9.2.- 13.2.2015 v čase od 15,00 – 17,00 hod.
Bližšie informácie sú na www.detsky-sen.sk, alebo na tel. č. 0903 693 894.


Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007