Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Nábor do Policajného zboru

Čo musí splniť uchádzať o prácu v Policajnom zbore?

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave vykonáva niekoľko krát ročne prijímacie konanie do svojich radov. Od prípadných záujemcov o prácu v policajnom zbore požadujeme splnenie podmienok ustanovených § 14 Zákona č. 73/1998 Z .z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Tí, ktorí o prácu v Policajnom zbore prejavia záujem a splnia kritériá pre prijatie, môžu byť ustanovení do funkcie, pre ktorú splnia kvalifikačný predpoklad. Najbližší možný termín je 1.10.2015.

Aké podmienky treba splniť?
1. Občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
2. Vek nad 18 rokov
3. Bezúhonnosť
Bezúhonnosť sa v prijímacom konaní preukazuje odpisom z registra trestov.
4. Spoľahlivosť
5. Minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou
6. Telesnú, duševnú a zdravotnú spôsobilosť na výkon služby
Telesná spôsobilosť pozostáva z pohybových schopností a z plaveckej spôsobilosť. Duševná spôsobilosť sa preveruje psychodiagnostickým vyšetrením a zdravotná spôsobilosť sa preveruje lekárskymi vyšetreniami v špecializovaných zariadeniach Ministerstva vnútra SR.
7. Ovládanie štátneho jazyka Previerka ovládania štátneho jazyka pozostáva z diktátu alebo doplňovacieho pravopisného cvičenia a z kompozície na určenú tému.
8. Ochota absolvovať základné policajné vzdelanie Po prijatí do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru absolvuje základné policajné vzdelanie na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku v trvaní 8 mesiacov.
9. Doklady nevyhnutné pre prijímacie konanie
a) písomná žiadosť o prijatie
b) štrukturovaný životopis
c) doklad o dosiahnutom vzdelaní

V prípade záujmu o prácu v Policajnom zbore je potrebné žiadosť o prijatie adresovať na Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave, Špitálska 14, 812 28 Bratislava.

Zdroj: Tatiana Kurucová
hovorkyňa oddelenie komunikácie a prevencie

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007