Dnes je utorok, 19. októbra 2021, meniny má Kristián
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

PROTOKOL O VÝSLEDKU ANALÝZY

Stručný popis mimoriadnej udalosti :

• Miesto vzniku MU , okres: areál firmy MONTOSTROJ Senec, Poľná ulica 4/B, okres Senec.
• Dátum a čas vzniku MU : 16.7.2015 15,47 hod.
• Charakteristika udalosti: v podniku na výrobu bazénov v areáli MONTOSTROJ vypukol požiar. V hale sa nachádzajú styrény. Dôsledkom požiaru vzniklo nebezpečenstvo zadymenia a následne podozrenie na únik nebezpečných látok do ovzdušia.
• Príznaky zasiahnutia :špecifické symptómy zasiahnutia obyvateľov sa neprejavili

Vyhodnotenie meraní:

Počas merania v areáli firmy Montostroj neboli v uvedenom čase zistené zvýšené hodnoty sledovaných vysoko toxických látok - kyanovodíka, fosgénu , chlóru a styrénu, oxidu uhoľnatého, chlorovodíka, fluorovodíka, bromovodíka,oxidu siričitého.
V odobratej vzorke sa v stacionárnom laboratóriu meraniami zistilo, že vzorka obsahuje acetón,etylbenzén,styrén, trichlóretylén. Prítomnosť týchto ľahko prchavých látok mohla spôsobiť pri kontakte s pokožkou a za spolupôsobenia zvýšenej teploty podráždenie pokožky u zasahujúceho hasiča.
Po ukončení činnosti na mieste zásahu sme vykonali monitorovanie v uliciach meste Senec (Poľná, Šamorínska, Železničná, Štúrová, Námestie 1.mája), kde sme nenamerali žiadne toxické látky v ovzduší.

Záver :

Na základe meraných chemických a radiačných faktorov uvedených v tomto protokole v čase nášho merania ovzdušie v areály Montostroju a v meste Senec nevykazovalo prítomnosť vysoko toxických látok a nepredstavovali bezprostredné ohrozenie života a zdravia obyvateľov.


Protokol na stiahnutie vo formáte PDF.

Zdroj: Centrum bezpečnostnotechnických činností Topoľčianky MV SR
Kontrolné chemické laboratórium CO Nitra

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007