Dnes je piatok, 02. decembra 2022, meniny má Bibiána
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Bezpečné prázdniny

Rodičia by mali vedieť, čo dieťa robí v čase ich neprítomnosti, ako trávi prázdninový čas a s kým. Vo veľkej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k Vašim deťom počas Vašej neprítomnosti.

Letné prázdniny prinášajú so sebou aj riziká, ktoré hrozia najmä deťom. Deti sú cez prázdniny viac uvoľnené, sú menej sústredené a tým sú na cestách a v ich blízkosti neopatrné. Príčiny úrazov úzko súvisia so stupňom telesného a duševného vývinu dieťaťa. Zo strany rodičov je nevyhnutné dbať na to, aby dieťa o nástrahách dostatočne a včas poučili a dozreli pri športovaní na bezpečnostné opatrenia. Starším deťom je vhodné vytipovať bezpečné miesta na hranie, stanoviť si pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Pri bicyklovaní, korčuľovaní, plávaní, by nemali deti podceňovať svoje fyzické sily. Dieťa mladšie ako 15 rokov musí mať cyklistickú prilbu, a to bez ohľadu na to, či jazdí na bicykli v obci alebo mimo nej. Za zníženej viditeľnosti treba mať na odeve reflexné prvky. Dieťa mladšie ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu dozerala.

Rodičia by mali vedieť, čo dieťa robí v čase ich neprítomnosti, ako trávi prázdninový čas a s kým. Vo veľkej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k Vašim deťom počas Vašej neprítomnosti. Deti, ktoré ostávajú doma sami, bez dozoru dospelej osoby, sú ohrozené domácimi úrazmi, ktoré sú veľmi časté. Výnimočné nie sú prípady úrazov pádom z výšky, utopenie, popálenie, či otrava. A preto:
- zabezpečte si bezpečný domov (lieky, chemické látky, ostré predmety dajte mimo dosahu detí),
- stanovte si domáce pravidlá (zákaz používania konkrétnych domácich spotrebičov),
- nechajte dieťaťu po ruke dôležité telefónne čísla,
- zistite, či vie zaisťovať okná a zamykať dvere,
- naučte ho nevpúšťať do domu kohokoľvek bez Vášho povolenia, nerozprávať sa cez dvere alebo po telefóne s cudzou osobou,
- dohodnite si plán úniku v prípade požiaru alebo iného nebezpečenstva a prejdite si ho aj s dieťaťom,
- poproste suseda alebo príbuzného, aby boli nápomocní pri dohliadnutí na Vaše deti počas Vašej neprítomnosti,
- myslite aj na nástrahy pre deti na internete; zo strany rodičov je potrebná kontrola v tomto smere z hľadiska ich bezpečnosti.

S letom je spojené aj kúpanie a pobyt pri vode, preto nezabudnite:

Počas pobytu pri vode:

- malé deti nesmú zostať bez dozoru ani doma pri bazéne,
- neustále opticky sledujte kúpajúce dieťa, nevenujte sa vtedy inej činnosti ako je čítanie, telefonovanie, opaľovanie,
- do vody skáčte len tam, kde to dobre poznáte - skontrolujte vždy hĺbku vody,
- rešpektujte zákazy kúpania,
- nechoďte do vody rozhorúčení a unavení, treba sa postupne a dostatočne ochladiť,
- neplávajte hneď po jedle, je vhodné mať aspoň jednohodinový odstup po jedle,
- pokiaľ to situácia umožňuje, plávajte aspoň dvaja spolu, radšej pozdĺž brehu, ako stredom jazera,
- pri kúpaní nepreceňujte svoje sily,
- neplávajte do blízkosti plavidiel,
- pri člnkovaní majte pre deti a neplavcov záchrannú vestu,
- majte na mysli, že plávanie v tečúcej vode je namáhavejšie ako v stojatej,
- alkohol spôsobuje najväčší počet utopení, preto ak vo svojom okolí zbadáte osoby, ktoré sa idú kúpať pod vplyvom alkoholu, pokúste sa im v tom zabrániť,
- ak sa blíži búrka, vodu treba opustiť, hrozí silný vietor a vlny,
- vo vode buďte k ostatným ohľaduplní, nikoho nepotápajte,
- v mimoriadnych situáciách buďte rozvážni a zachovajte si chladnú hlavu, poskytnutím prvej pomoci na mieste môžete nejednému človeku zachrániť život,
- pri pobyte pri vode sa sledujte navzájom, dávajte stále pozor jeden na druhého.

Na deti číhajú aj nové nástrahy a riziká spôsobené zmenou prostredia, napr. prázdniny u rodiny v inom meste. Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo.

Poznanie rizík a ich eliminácia je základom prevencie.

Slnečné letné dni lákajú na cesty hlavne motorkárov. Polícia by chcela vyzvať najmä týchto účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali najvyššie povolené rýchlosti, aby nepreceňovali svoje schopnosti a boli ohľaduplní k ostatným účastníkom cestnej premávky, ktorých mnohokrát svojou rýchlou a bezohľadnou jazdou ohrozujú!

Zdroj: ORPZ Pezinok

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007