Dnes je sobota, 15. júna 2024, meniny má Vít
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Prvý Okrúhly stôl po komunálnych voľbách

Väčší dôraz bude kladený aj na modernizovanie a výstavbu detských ihrísk a verejných športovísk a rozširovanie kapacít mestských školských a sociálnych zariadení.

Aj vo volebnom období 2014-2018 pokračuje tradícia okrúhlych stolov, ktoré vytvárajú priestor občanom pre stretnutie a diskusiu s primátorom nášho mesta. Už štvrté volebné obdobie organizuje a moderuje toto podujatie Gašpar Józan, bývalý poslanec MsZ. Na pódiu kinosály Mestského kultúrneho strediska bol prítomný aj nový viceprimátor Dušan Badinský, ktorého Karol Kvál, primátor mesta Senec, predstavil občanom a zároveň sa poďakoval bývalej viceprimátorke Helene Nemcovej za výbornú spoluprácu počas uplynulých troch volebných období. Gašpar Józan vyzdvihol prítomnosť poslancov MsZ, zvlášť pozdravil poslankyňu MsZ a vicežupanku BSK Gabriellu Németh, riaditeľa Okresného úradu v Senci Martina Doboša a zástupcu riaditeľa ORPZ v Senci Imricha Csenkeyho. Primátor v úvodnom vystúpení povedal, že jednou z jeho priorít bude v tomto volebnom období zveľadenie mestskej zelene. Hlavným zdrojom financií pre tento účel má byť kompenzácia v objeme cca 350 000 eur, ktorú očakávame od NDS za rozšírenie diaľnice v katastri mesta. Väčší dôraz bude kladený aj na modernizovanie a výstavbu detských ihrísk a verejných športovísk a rozširovanie kapacít mestských školských a sociálnych zariadení. Viceprimátor Dušan Badinský navrhuje, aby v Senci s nárastom počtu obyvateľstva a počtu športových organizácií mesto vytvorilo pracovnú pozíciu pre koordináciu v oblasti športu. V súvislosti so športom primátor hovoril o celoročnom umelom klzisku, ale aj o rokovaniach o výstavbe zimného štadióna. Gašpar Józan spolu s primátorom predstavili poslanecký zbor, ktorý má desať nových členov a prebrali aj personálne obsadenie mestskej rady a komisií MsZ. Otázky občanov sa týkali rekonštrukcie Zariadenia opatrovateľskej služby, kde sa práce zatiaľ nezačali kvôli námietkam neúspešných účastníkov verejného obstarávania, hoci už klienti ZOS boli presťahovaní do náhradných priestorov. Domov dôchodcov na Hviezdoslavovej ulici má limitovanú kapacitu, po rekonštrukcii ZOS pribudne ďalších 20 miest. Ďalšou témou boli otváracie hodiny reštauračných zariadení na jazerách. Otázka otváracích hodín je citlivá téma, ale mesto sa bude zaoberať ich novou úpravou, ktorá vyvážene zohľadní potreby obyvateľov mesta aj rekreantov, ktorí k nám prichádzajú nielen za odpočinkom, ale aj za zábavou. Témou boli aj zápchy počas rannej špičky. Situácia sa podľa slov primátora zlep-ší, keď sa rozšíri diaľničný výjazd, na ktorom sa už pracuje a vybuduje sa nový výjazd pri Blatnom (termín budovania NDS presunula na začiatok roka 2016). Mesto rokuje s BSK aj o rozšírení kruhového objazdu pri odbočke na Veľký Biel. Debata sa dotkla aj zastúpenia poslaneckých klubov v Mestskej rade a komisiách MsZ. Voľba však prebehla v súlade s rokovacím poriadkom MsZ a výsledky tajnej voľby odzrkadľujú názor väčšiny poslancov. Občanov však viac zaujímali témy, ktoré sa dotýkajú ich každodenného života. Preto sa informovali napríklad aj o svojich susedských sporoch a úpravách parkovacích plôch pri Materskej škole na Fándlyho ulici. Podpredsedníčka BSK Gabriella Németh priblížila problémy s rekonštrukciou synagógy. BSK neuspelo so žiadosťou o financovanie rekonštrukcie z Nórskych fondov, preto po vyriešení zmluvných vzťahov bude financovať projekt z externých, prípadne z vlastných zdrojov. Horúcou témou bola výstavba samoobslužných stojanov benzínovej pumpy pri obchodnom dome Kaufland. Stavebný úrad v súčasnosti nemôže zamietnuť vydanie stavebného povolenia, pretože na to v stavebnom zákone nemá oporu.

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007