Dnes je nedeľa, 17. októbra 2021, meniny má Hedviga
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Upozornenie

V zmysle novelizácie Vyhlášky MV SR č. 314/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je vlastník nehnuteľnosti povinný v žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla pre stavbu uviesť o.i. aj adresný bod.
Adresný bod je geopriestorový údaj, vyjadrený v priestorových súradniciach záväzných geodetických referenčných systémov.
Adresný bod je priestorový údaj a označuje polohu každého hlavného vstupu do budovy. Vyhotovuje sa v listinnej podobe a ako elektronický dokument.
Účinnosť zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MV SR č. 141/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z. o podrobnostiach v označovaní budov, ulíc a iných verejných priestranstiev je 1. júl 2015.

Upozornenie!
Ak budove nebolo do 30.júna 2015 určené súpisné a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla, ak sa určuje, do 31.decembra 2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, mesto rozhodne o určení súpisného a orientačného čísla aj bez žiadosti.

Kontakt: 02/20 205 128, durcova@senec.sk

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007