Dnes je nedeľa, 17. októbra 2021, meniny má Hedviga
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Podmienky čerpania dotácií z BSK.

1. Dotáciu podľa tohto nariadenia možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej do podateľne Úradu BSK alebo doručenej na adresu BSK. Žiadosť o poskytnutiedotácie (ďalej len „žiadosť“) tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.

2. Žiadosť v sume do 2 500 EUR vrátane žiadateľ podáva najmenej 45 dní pred začiatkom realizácie projektu, najneskôr však do 30. septembra príslušného rozpočtového roka,v ktorom sa projekt na daný účel realizuje. Predseda BSK môže rozhodnúť o výnimke z týchto lehôt.

3. Žiadosť v sume nad 2 500 EUR žiadateľ podáva najneskôr do 15. novembra rozpočtového roka, ktorý predchádza rozpočtovému roku, na ktorý sa dotácia požaduje. Zastupiteľstvo BSK môže rozhodnúť o výnimke z tejto lehoty.

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 zo 07.12.2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

http://www.region-bsk.sk/dotacie.aspx

Zdroj: BSK
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

Telefón: 02/4826 4111
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007