Dnes je piatok, 22. októbra 2021, meniny má Sergej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Jesenné upratovanie

V termínoch od 16.10. do 18.10.2015 (piatok, sobota, nedeľa) a od 23.10. do 25.10.2015 (piatok, sobota, nedeľa). Nebezpečný odpad je možné priniesť ho osobne na Kalinčiakovu 19 v uzavretých obaloch od 16. októbra do konca mesiaca každý pracovný deň v čase od 7:00 do 15:00.

Vyzývame občanov, aby sa zapojili do jesenného upratovania v meste, ktoré sa koná v záujme nás všetkých. Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené v nasledovných lokalitách:
V termíne od 16.10. do 18.10.2015 (piatok, sobota, nedeľa)
• sídlisko za Štiftom
• plocha na parkovisku pri Obchodnom dome „Minor“
• plocha pri bývalej telefónnej ústredni na Košickej
• sídlisko Inovecká na parkovisku pri vojenských bytovkách
• plocha pri garážach na Gagarinovej
• plocha pri bytovke na Novomeského
• plocha pri záhradách na E.B.Lukáča
• Robotnícka pri soche
• Vinohradnícka ulica
• MŠ Košická – Svätoplukova
• Farské námestie
• roh Svätoplukova – Hviezdoslavova
• Vajanského ul. – (vstup na dvor MsÚ)
• Pezinská (nové sídlisko)
• Mlynský klin (traktor)

V termíne od 23.10. do 25.10.2015 (piatok, sobota, nedeľa)
• križovatka ulíc Moyzesova – Šafárikova
• parkovisko na ul. Fraňa Kráľa
• sídlisko Jesenského (prechod k VÚB)
• parkovisko pred Obvodným úradom, Hurbanova ulica
• parkovisko pred Zdrojom na Fučíkovej
• parkovisko pred Amfiteátrom na Vodnej
• plocha pri križovatke Letnej a Špor tovej
• plocha na Liptovskej
• roh ulíc Slnečná - Fučíkova
• Dúhová ulica pri bytovke
• Rybárska – Štefánikova
• Kollárova ulica pri výmenníkovej stanici
• Osada Martin
• Malý Biel – traktor

Pri upratovaní myslite na životné prostredie:
• Konáre ukladajte vedľa kontajnera, kde ich spracuje drvička.

Do kontajnerov nepatrí:
• Papier, sklo, kovy, plasty(fľaše, fólie, kelímky) sa zbierajú každý týždeň prostredníctvom kontajnerov/vriec na separovaný odpad.
• Použiteľný textil a obuv je možné vhodiť do kontajnerov na textil.
• Veľké plasty, tabuľové sklo, autosklá, penový polystyrén, elektrospotrebiče, je možné priniesť osobne na zberný dvor počas celého roka, odkiaľ putujú na spracovanie.
• Pneumatiky musia ísť na zberný dvor.
• Staré lieky sa počas celého roka odovzdávajú do ktorejkoľvek lekárne.
• Nebezpečný odpad (farby, laky, riedidlá, pesticídy) sa nesmie hádzať ani do komunálneho odpadu ani do veľkokapacitných kontajnerov. Je možné priniesť ho osobne na Kalinčiakovu 19 v uzavretých obaloch od 16. októbra do konca mesiaca každý pracovný deň v čase od 7:00 do 15:00.

Zberný dvor
Do 30. októbra je zberný dvor otvorený v pondelok až piatok 08:00 až 18:00 (obed 12:00 až 12:30). V sobotu od 08:00 do 14:00.
Od 1. novembra do 30. marca je otvorený v pondelok až piatok 08:00 až 16:00 (obed 12:00 až 12:30), v sobotu 08:00 až 14:00.

Odoberané odpady:
• drobné stavebné odpady je možné odovzdať do max. 1 m3 odpadu na osobu a rok.
• veľkorozmerný odpad (nábytok, koberce)
• autobatérie, monočlánky, akumulátory
• jedlé oleje
• vyradené elektrické a elektronické zariadenia (biela a čierna technika)
• pneumatiky z osobných motorových vozidiel
• druhotné suroviny (železo, plast)
• polystyrén
• bioodpad (pokosená tráva, lístie, konáre)

Veríme, že do upratovania mesta sa zapojí každý, komu záleží na čistom meste.

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007