Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

PONUKA NA PREDAJ MAJETKU

Vo veci likvidácie dedičstva v dedičskej veci č. k. 46D/15/2012 - 140, Dnot 11/2012, vedenej Okresným súdom Bratislava II v Bratislave poverenou súdnou komisárkou JUDr. Danielou Hlavnovou za účelom speňaženia majetku poručiteľky sa všetkým potenciálnym záujemcom ponúka na predaj majetok, ktorý tvorí likvidačnú podstatu, a to:

- nehnuteľnosť zapísaná Správou katastra Senec, na LV č. 5729, pre katastrálne územie Senec, obec: Senec,

v časti A LV ako parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu

- parcelné číslo 3708 - orná pôda o výmere 8212 m2

v časti B LV vedená pod poradovým číslom 1 na poručiteľku v podiele 1/1,

- nehnuteľnosť zapísaná Správou katastra Senec, na LV č. 3833, pre katastrálne územie Senec, obec: Senec,

v časti A LV ako parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu

- parcelné číslo 1991 - orná pôda o výmere 4197 m2

v časti B LV vedená pod poradovým číslom 2 na poručiteľku v podiele 2/6,

- nehnuteľnosti zapísané Správou katastra Senec, na LV č. 3756, pre katastrálne územie Senec, obec: Senec,

v časti A LV ako parcely registra „E" evidované na mape určeného operátu

- parcelné číslo 1841 - orná pôda o výmere 4604 m2
- parcelné číslo 1994 - orná pôda o výmere 4438 m2

v časti B LV vedené pod poradovým číslom 7 na poručiteľku v podiele 6/8.

V prípade záujmu o kúpu majetku adresujte ponuku k číslu spisovej značky 46D/15/2012, Dnot 11/2012 na nižšie uvedenú adresu notárky - súdnej komisárky.

Lehota na oznámenie záujmu o kúpu majetku je stanovená do 15.01.2016. Ponuky zaslané po stanovenej lehote nebudú zohľadnené. Pri predaji bude zohľadnená najvyššia ponuka.

Notárka JUDr. Daniela Hlavnová
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava Tel. č.: +421 2 48291405, +421 2 48291406, +421 2 48291495, E-mail: daniela.hlavnova@notar.sk

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007