Dnes je piatok, 22. októbra 2021, meniny má Sergej
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Žiadosť o zistenie pôvodcu zápachu na území mesta Senec

Dňa 20.6.2016 bol na SIŽP – IŽP Bratislava, odbor inšpekcie ochrany ovzdušia (ďalej len ,,inšpekcia”) doručená Vaša žiadosť o „určenie pôvodcu zápachu a preverenie celkovej situácie na úseku životného prostredia v meste Senec čo sa týka šíriaceho sa zápachu z rôznych lokalít mesta, pričom hlavné podozrenie padá na centrálnu skládku odpadov ako aj na niektoré výrobné prevádzky“.

Žiadosť zdôvodňujete opakovanými sťažnosťami zo strany obyvateľov na internetovej stránke mesta Senec, ďalej tým, že nemáte žiadne zariadenie na zisťovanie pôvodcov a lokalít potencionálnych zdrojov znečisťovania ovzdušia. Upozorňujete na dlhodobo pretrvávajúci stav, ktorý znepríjemňuje život obyvateľom mesta tiež návštevníkom Senca, ktorý môže byť naviac zdraviu škodlivý.

Keďže Ste neudali konkrétnu lokalitu v meste Senec, ulicu a podobne, poskytujeme Vám širšiu informáciu o vykonaných šetreniach na najvýznamnejších zdrojoch Vami uvedeného zápachu v Senci. Na zdrojoch znečisťovania ovzdušia
1. Bioplynová stanica BPS Senec s. r. o., IČO: 47 236 531, Fialková 8, 900 44 Tomášov
2. AVE Bratislava s.r.o.- Skládka odpadu Červený Majer 13, 90301, Senec, Skládka odpadov 3 etapa,
3. COMPASS Ceramic Pools s.r.o. Senec, Poľná 4, 903 01 Senec,

vykonali pracovníci SIŽP-IŽP Bratislava kontroly zdrojov znečisťovania ovzdušia.

4. Prikladáme tiež informáciu o vplyve na znečisťovanie ovzdušia pachovými látkami v Senci z „Kanalizácie a ČOV Senec“. ..

Celé znenie vyjadrenia vo formáte PDF.

Zdroj: Ing. Jozef Prohászka,
SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 1

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007