Dnes je sobota, 23. októbra 2021, meniny má Alojza
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

TEPLO DOMOVA – Rodinná pohoda

Je jeseň a nastáva čas, keď v našich domácnostiach začíname kúriť rôznymi tepelnými spotrebičmi. Profesionálni hasiči v Pezinku odporúčajú všetkým užívateľom tepelných a vykurovacích telies prekontrolovať pred vykurovacím obdobím funkčnosť spotrebičov , dymovodov i komínov.

Požiare spôsobené tepelnými spotrebičmi tvoria zhruba 3,2 % z celkového počtu požiarov za rok spolu s požiarmi ktoré sú zapríčinené z komínov a jedná sa o podiel cca 5%. V okresoch Pezinok a Senec za rok 2014 z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb bolo zapríčinených počas vykurovacieho obdobia niekoľko druhov požiarov:
- úlet iskier z komína 1 požiar
- vyhorenie sadzí 5 požiarov
- technická porucha vykurovacích telies 3 požiare
- iná porucha vykurovacích telies a dymovodov 1 požiar.
Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom technickom stave, aby pripojením tepelných spotrebičov bola zabezpečená protipožiarna bezpečnosť počas celej ich prevádzky. Komínové teleso musí byť vyhotovené ako viacvrstvové s komínovou vložkou . Pri kontrole je potrebné prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie v komíne, ktoré musia byť uzatvárateľné z nehorľavých stavebných materiálov. Sopúchy, na ktoré nie sú pripojené spotrebiče, musia byť uzatvorené upchávkou z nehorľavého materiálu. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je dôležité i umiestnenie lapača iskier no komínovom telese.

Čistenie a kontrola komínov sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. takto:
- komíny pre spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá do 50kW - 1x za 4 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW - 1x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50kW - 1x za 6 mesiacov

Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny do ovzdušia , sa vzťahujú primerané opatrenia, ktoré platia pre komíny ( všeobecne ). Pri výstavbe nového komína, ako aj pri zapojení nového spotrebiča do komína , dymovodu kontrolu preskúšania komína, dymovodu vykoná kominár- osoba s odbornou spôsobilosťou. Zo strany užívateľa komínového telesa je ďalej potrebné zabezpečiť jeho pravidelné čistenie a kontrolu. Čistenie kontrolu komína môže vykonávať osoba , ktorá má na takéto úkony vyhovujúce nástroje a zariadenia.

Vypaľovať komín je možné len výnimočne , túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci. Pri prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov sa nesmú v ich tesnej blízkosti ukladať horľavé látky, ktoré by sa mohli vznietiť a zapríčinili by požiar. Popol palivového spotrebiča ukladáme vždy do nádoby, ktorá je nehorľavá. Pri umiestnení spotrebiča na tuhé palivo ako je krb, kachle, sporák si musíme dávať pozor, aby sme mali vždy pred ohniskom nehorľavú podlahu, alebo nehorľavú podložku.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku Vám praje spokojné prežitie zimného obdobia v pohode a v teple domova.

Zdroj: mjr. Jarmila Baňárová, OR HaZZ v Pezinku

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007