Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Jeséniová 17, 831 01 Bratislava (ďalej len “Inšpekcia“) začala konanie vo veci zmeny integrovaného povolenia pre spoločnosť ARGUSS spol. s. r. o., Záhradnícka ul. č. 27, 811 07 Bratislava. Zmena sa týka prevádzky Senec – Horný dvor, parc. č. 5162, 5163, vydaného rozhodnutia č. 468/OIPK/04-Ko/720090103 zo dňa 29.03.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.04.2004. Jedná sa o zariadenie na spracovanie nebezpečných odpadov v lokalite bývalého JRD, pri nákupnom stredisku OUTLET.
Do žiadosti je možné nahliadnuť (robiť z nej kópie, odpisy a výpisy) na Inšpekcii v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 14.00 hod. po telefonickom alebo e-mailovom dohodnutí. (kontakt viď. Príloha)
Inšpekcia na základe odôvodnenej žiadosti účastníka konania alebo dotknutého orgánu predĺži podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ.
Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.
Námietky a pripomienky môžete uplatniť do 30 dní.

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007