Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Oznámenie o začatí konania

vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov /“zákon o odpadoch“/
Slovenské Asfalty s.r.o. Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, IČO: 48 046 191, požiadali Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Úsek odpadového hospodárstva, Hurbanova 21, Senec o súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm.. d/ Zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch na Stavbárskej 4474/4, Senec.
Účastníci konania majú právo podávať návrhy, vyjadrenia, čestné vyhlásenia a sú oprávnení nahliadať do spisu na Okresnom úrade v Senci po dobu 30 dní od zverejnenia.

Zdroj: MsÚ Senec

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007