Dnes je štvrtok, 08. decembra 2022, meniny má Marína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Ochrana lesov pred požiarmi

V seneckom okrese likvidovali príslušníci 51 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov, ktoré vznikli vypaľovaním trávy a suchých porastov.

Opäť prešiel rok a jar klope na naše dvere. Príroda sa prebúdza a nás to láka najmä do lesa, našich záhradiek či vinohradov. Jar je však obdobie, kedy vzniká najviac požiarov spôsobených činnosťou ľudí v prírode používaním otvoreného ohňa. Je to zakladanie malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovanie suchej trávy, spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov. Práve spaľovanie odpadu z vinnej révy a iných prírodných porastov je najnevhodnejším spôsobom ich likvidácie. Súčasne spaľovaním odpadu dochádza k porušovaniu zákona o odpadoch, v zmysle ktorého je zakázané zneškodňovať (spaľovať, skládkovať) odpad inde ako v zariadeniach na to určených, teda v spaľovniach alebo na skládkach odpadov.
V roku 2015 neevidovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku na území okresov Pezinok a Senec žiaden požiar v lesnom prostredí. V okrese Pezinok zasahovali príslušníci pri likvidácii 47 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov. V seneckom okrese likvidovali príslušníci 51 požiarov v prírodnom prostredí a 17 požiarov, ktoré vznikli vypaľovaním trávy a suchých porastov.
Vyzývame občanov, aby nepoužívali otvorený oheň a nefajčili na miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, nevypaľovali porasty a nezakladali oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Pri manipulácii s ohňom vo voľnej prírode je potrebné dodržiavať zásady požiarnej bezpečnosti. To platí i pri spaľovaní odpadu vo vinohradoch a v záhradách, ktoré sa často nachádzajú v blízkosti lesných porastov. Občania často spaľujú odpad a vypaľujú suché trávy počas veterného počasia, čo je najväčší predpoklad rýchleho rozšírenia požiaru, nezabezpečia okolie ohniska pred prenosom ohňa, stály dozor pri spaľovaní a prostriedky určené na likvidáciu prípadného požiaru. Najbezpečnejší spôsob z hľadiska požiaru, je odviezť odpad do kontajnerov alebo priamo na skládku.
Upozorňujeme, že spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, čo môže byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade porušenia povinností fyzických osôb vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi, môže okresné riaditeľstvo HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu do výšky100 EUR a v priestupkovom konaní až do výšky 331 EUR.

mjr. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007