Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

V Senci opäť funguje športové centrum

Stredná odborná škola na Kysuckej ulici v Senci, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej župy, má od apríla opäť športové centrum, ktoré je prístupné nielen pre žiakov škôl, ale aj iných škôl okresu Senec a takisto aj verejnosti.

„Všetky kroky, ktoré BSK v tomto smere urobilo, smerovali k tomu, aby sme tento areál v čo najkratšej dobe sprevádzkovali. Sme radi, že areál bude využívaný a prístupný pre všetkých, ktorí prejavia záujem o športové aktivity,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Moderné športovisko pre mladých športovcov postavilo na Strednej odbornej škole na Kysuckej ulici v Senci občianske združenie ŠK SFM Senec vďaka finančného mechanizmu EHP, Nórskemu finančnému mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR. V dôsledku porušenia finančnej disciplíny však bol združeniu príspevok po rokoch zo strany Úradu vlády SR odobratý a na športovisko bolo uvalené záložné právo. Bratislavský samosprávny kraj, ako majiteľ pozemkov, na ktorých ihrisko stojí, v rámci svojich kompetencií a osobnej angažovanosti vedenia pomohol škole dostať ihrisko pod svoju správu.

Od 1. apríla 2016 tak môže Stredná odborná škola na Kysuckej ulici v Senci naplno rozvíjať základné poslanie športoviska. Úrad vládneho auditu povolil dočasné užívanie priestorov pre potreby školy, prípadne aj širšej verejnosti do času vyriešenia majetkovo-právnych vzťahov. Športoviská bude škola využívať pre skvalitnenie telesnej prípravy žiakov, na organizáciu športových akcií v rámci okresu a kraja. Ako napríklad Olympijské dni, Športový deň riaditeľa školy, beh zdravia, obvodné, okresné i regionálne kolá pre žiakov stredných škôl o „Pohár predsedu BSK“ (florbal, futsal, tenis, veľký futbal).

Športovisko na SOŠ Kysuckej v Senci bude k dispozícii aj mimoškolským športovým aktivitám pre mládež a širokú verejnosť mesta Senec a iných záujemcov počas celého školského roka, vrátane prázdnin pod dozorom kvalifikovaných zamestnancov školy. Škola tak chce prispievať k rozvoju športu ako aj zdravého životného štýlu.

Zdroj: BSK

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007