Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Moldavské mesto Ialoveni sa stalo piatym partnerským mestom Senca

Podpísanie zmluvy o partnerstve s mestom Ialoveni je bonusom našej vyše dvojročnej spolupráce s mestami centrálneho regiónu Moldavska.

Moldavsko pracuje na modernizácii svojej verejnej správy. Na podporu tohto procesu ponúkla Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok pomoc mestám Centrálneho rozvojového regiónu Moldavska. Projekt pod názvom „Budovanie kapacít miest v oblasti integrovaného mestského plánovania v regionálnom kontexte“ si kládol za cieľ posilnenie schopností moldavských samospráv konať aktívne pre zlepšenie životných podmienok svojich obyvateľov. Do projektu sa zapojilo aj mesto Senec. Naše mesto a náš región sa vo všetkých ohľadoch radí medzi najvyspelejšie územné celky Slovenska, čo nás predurčuje k tomu, aby sme sa zapájali aj do medzinárodných rozvojových projektov v prospech krajín usilujúcich sa o približovanie sa k EU. Mesto Senec sa v rámci projektu najviac angažovalo v oblasti prenosu skúseností a budovania partnerstiev. K prvému osobnému stretnutiu s moldavskými partnermi došlo v decembri 2014, keď Tudor Meşina, vtedy riaditeľ Rozvojovej agentúry centrálneho regiónu a jeho kolega Iulian Ungureanu v rámci svojho pracovného pobytu na Slovensku zavítali aj na Mestský úrad v Senci. Ďalším míľnikom v procese realizácie projektu bola návšteva delegácie RRA Senec – Pezinok a Mestského úradu Senec v Kišiňove v januári 2015. Zúčastnili sme sa medzinárodnej otváracej konferencie projektu, ktorá sa konala na úrovni moldavskej vlády, predstaviteľov diplomatického zboru, renomovaných moldavských mimovládnych organizácií a zahraničných donorských organizácií. Angelika Matlohová, projektová manažérka MsÚ Senec sa vo svojom príspevku sústredila na rozvojové projekty, ktoré sa v Senci uskutočnili s finančnou podporou EU. Touto konferenciou bola odštartovaná praktická realizácia projektu. Mestský úrad v Senci po moldavských komunálnych voľbách prijal delegáciu mestských a regionálnych samospráv z Centrálneho rozvojového regiónu Moldavska, hostia sa zaujímali o naše skúsenosti a vedomosti o integrovanom mestskom rozvoji. Následne v novembri 2015 sa senecká delegácia zúčastnila Moldavsko-Slovenského fóra v obci Ivancea. Nataša Urbanová, projektová manažérka MsÚ Senec prispela dvoma prezentáciami do programu fóra. Primátor Karol Kvál a viceprimátor Dušan Badinský sa zapojili do práce moldavsko-slovenskej pracovnej skupiny, ktorá preberala nástroje pre vytváranie priaznivého podnikateľského prostredia v rámci kompetencií mestských samospráv. Naša delegácia navštívila aj mesto Ialoveni, kde došlo k dohode so Sergiu Armaşu, primátorom mesta Ialoveni na užšej dvojstrannej spolupráci medzi našimi mestami. Začiatkom júna tohto roku finišovali zúčastnené moldavské mestá na svojich rozvojových projektoch. Na ich doladenie bol zvolaný wokshop na 8. a 9. júna do Kišiňova, ktorého sa zúčastnili aj naše projektové manažérky Nataša Urbanová a Angelika Matlohová, ako expertky v oblasti tvorby europrojektov. Podľa zamerania rozvojových projektov moldavských samospráv boli vytvorené tri pracovné skupiny v ktorých sa prediskutovali finálne úpravy pred odovzdaním projektov.
Bodkou za projektom bola záverečná konferencia, ktorá sa konala 27. júna 2016 v Kišiňove Konferencie sa zúčastnili zástupcovia hlavných príjemcov výsledkov projektu a to 12 miest moldavského Regiónu Stred a projektoví partneri, vrátane delegácie mesta Senec, štátny tajomník Ministerstva regionálneho rozvoja a výstavby Moldavskej republiky, zástupca slovenského veľvyslanectva v Kišiňove, odborníci a zainteresované strany zapojené do projektu. Na konferencii boli predstavené výsledky 19-mesačného projektu. Primátori moldavských miest ocenili prácu na projekte a jeho prínos pre ich mestá a celý Región Stred a vyjadrili želanie o pokračovanie v spolupráci slovenských a moldavských rozvojových agentúr aj samotných miest. Ďalší deň, v stredu 28. júna 2016 sa želania premenili na činy. V meste Ialoveni došlo k podpisu zmluvy o predĺžení spolupráce medzi moldavskou regionálnou rozvojovou agentúrou Región Stred a Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok. Účastníci tohto slávnostného aktu sa potom presunuli na radnicu mesta Ialoveni, kde primátor mesta Senec Karol Kvál a Sergiu Armaşu, primátor mesta Ialoveni podpísali zmluvu o partnerstve.
Karol Kvál vyzdvihol, že popri vecnej rovine uzatvoreného projektu a pokračujúcej spolupráce vidí rovnako veľký význam v tom, že sme spoznali v moldavských partneroch vynikajúcich, srdečných ľudí, s ktorými sme si blízki v mnohých ohľadoch. Napriek jazykovej bariére si rozumieme, preto naše partnerstvo má sľubnú perspektívu!

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007