Dnes je utorok, 29. novembra 2022, meniny má Vratko
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Bezpečnosť počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých

Prichádza ten čas, kedy sa viac ako inokedy na cintorínoch zhromažďujú ľudia, ktorí si chvíľkou ticha a modlitbou prídu uctiť a pripomenúť svojich blízkych zosnulých. S očakávaným nárastom intenzity premávky na pozemných komunikáciách počas dní Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých a s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť účastníkov cestnej premávky počas sviatkov polícia vykonáva zvýšené výkony služby za účelom zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ochrany verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov, zabránenia páchania trestnej činnosti s dôrazom na miesta zvýšeného pohybu osôb v okolí cintorínov. Na týchto miestach, kde je predpokladaný zvýšený pohyb chodcov, bude v okr. Pezinok dňa 31. 10. 2016vykonávaná aj preventívna aktivita zameraná na nemotorových účastníkov cestnej premávky, chodcov, s upozorňovaním na dôležitosť a zákonnú povinnosť používania reflexných prvkov za zníženej viditeľnostipočas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

V tejto súvislosti si dovoľuje polícia upozorniť občanov aj na bezpečnosť a obozretnosť. Používanie reflexných prvkov u chodcov a cyklistov je v tomto období životne dôležité. Chodci sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky. Podcenenie reflexných prvkov na oblečení prináša v niektorých prípadoch až najvyššiu cenu, čím je samotný život. Predvídanie, prechádzanie cez cestu na miestach na to určených, vyhýbanie sa rizikovým úsekom, to všetko tiež zvyšuje bezpečnosť chodcov na ceste.

Pre zvýšenie Vašej bezpečnosti a opatrnosti prijmite naše rady a odporúčania:
- pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný použiť prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
- chodec nesmie vstúpiť na vozovku, ak z jazdy prichádzajúceho vozidla je zrejmé, že chodec svojim vstupom na vozovku môže ohroziť svoju vlastnú bezpečnosť,
- vstúpiť na vozovku môže len vtedy, ak skontroluje situáciu na ceste (pozrie naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a na vozovku vstúpi len vtedy, ak sa nepribližuje dopravný prostriedok),
- nevstupujte na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré znemožňujú výhľad,
- na riadenej svetelnej križovatke dodržujte svetelnú signalizáciu,
- tmavé oblečenie si opatrite reflexným prvkom, reflexná páska sa dáva na tú ruku, ktorá je bližšie k vozovke,
- nenechávajte si v odstavených autách pri cintorínoch veci, ktoré môžu prilákať zlodeja,
- nenechávajte si na pomníkoch položené osobné veci(kabelky) bez dohľadu,
- nenoste si na cintorín väčšie obnosy peňazí a cennosti,
- v prípade potreby oslovte policajné hliadky, ktoré sa budú v nasledujúcich dňoch pohybovať v blízkosti cintorínov.

Zdroj: kpt. Mgr. Zuzana Mišovičová
skupina prevencie OR PZ Pezinok

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007