Dnes je sobota, 22. júna 2024, meniny má Paulína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Máme učebnicu dejín Senca a okolia

V Tureckom dome sa konal 18. januára 2017 krst druhého zväzku trilógie učebníc regionálnej výchovy „SENEC – od návršia k horizontom“

V Mestskom múzeu MsKS Senec sa 18. januára 2017 uskutočnil krst učebnice Dejiny (1. časť), ktorá je súčasťou trojzväzkovej učebnice regionálnej výchovy vychádzajúcej pod spoločným názvom SENEC – od návršia k horizontom. V rámci BSK je Senec prvým mestom, ktoré sa pustilo do spracovania poznatkov o lokálnej prírode a histórii mesta a jeho okolia. Autorský kolektív pod vedením prof. Petra Fedora z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a Mgr. Gábora Strešňáka, vedúceho Mestského múzea v Senci vydal prvý zväzok trilógie na jeseň roku 2015 pod názvom Príroda, publikovaný v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Táto časť prezentuje unikátne poznatky o prírodnom dedičstve seneckého regiónu v 32 nádherne ilustrovaných kapitolách. Teraz prišla na rad prvá časť učebnice regionálnych dejín, ktorá zachytáva dopady tzv. veľkých dejín na senecký región. Čitateľov čaká putovanie časom od praveku až po obdobie novoveku. Odraz histórie v živote obyvateľov územia Senca a okolia dokresľujú informácie o etnickom zložení usadlíkov a o miestnych tradíciách a zvykoch okorenené popisom a ukážkami ľudového odevu. Školáci vďaka prezentovaným archeologickým objavom, písomných dokumentov z hlbín archívov a viacerých pomocných vied histórie majú možnosť objaviť vzácne poklady, dejinné súvislosti na konkrétnych príkladoch zo seneckého regiónu. Po úvodných slovách Mgr. Gábora Strešňáka vystúpili s programom žiaci ZUŠ na Fándlyho 20. Úlohu krstného otca učebnice Dejiny (1. časť) prijal generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR PhDr. Radoslav Ragač, PhD., ktorý bol aj jedným z recenzentov publikácie. Krstu sa zúčastnil predseda BSK Ing. Pavol Frešo, podpredsedníčka BSK PhDr. Gabriella Németh, podpredseda BSK Ing. Martin Berta, CSc., primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál, viceprimátor Ing. Dušan Badinský, prednostka MsÚ Ing. Jarmila Répassyová, poslanec BSK Ing. István Pomichal PhD., poslanci MsZ, zástupcovia seneckých škôl a ďalší hostia. Predseda BSK Pavol Frešo vo svojom príhovore podčiarkol neoceniteľný význam seneckého počinu v prospech regionálnej výchovy mladej generácie. Prisľúbil, že BSK podporí vydanie tretieho zväzku učebnice. Zároveň vyjadril odhodlanie podnietiť spustenie projektu pre tvorbu učebnice regionálnej výchovy pokrývajúcu celé územie BSK. V závere slávnostného uvedenia učebnice do života sa primátor mesta Senec Ing. Karol Kvál poďakoval autorskému kolektívu za vykonanú prácu a odovzdal im ďakovné listy a pamätné plakety mesta Senec. Publikácia vyšla s finančnou podporou mesta Senec. Učebnica v maďarskom jazyku sa realizovala s finančným príspevkom Ministerstva školstva SR v rámci programu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacich k národnostným menšinám 2016“.

Text a foto: VCs

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007