Dnes je piatok, 14. júna 2024, meniny má Vasil
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Elektronické služby mesta Senec

Mesto Senec zavádza elektronické služby pre občanov a podnikateľov. Vyplýva to aj zo zákona 305/2013 Z.z. o eGovernmente. Tento zákon definuje komunikáciu občana a právnických osôb smerom k samospráve a zároveň povinnosti komunikácie samosprávy smerom k občanom a právnickým osobám.
Mesto Senec zavádza informačný systém ESMAO, ktorý poskytuje elektronické formuláre pre viac ako 100 elektronických služieb mesta, je integrovaný so systémom ÚPVS (Ústredný portál verejnej správy) www.slovensko.sk a informačným systémom mesta Senec na správu daní, poplatkov, majetku a ostatných mestských agiend. Systém ESMAO poskytuje jednoduchú navigáciu pre využívanie elektronických služieb, systém nápovied, návodov na ich použitie, pomáha pri vypĺňaní elektronických formulárov. Elektronické služby bude možné využívať nonstop. Podať žiadosti, skontrolovať stav svojich podaní, alebo skontrolovať svoje nedoplatky voči samospráve bude možné kedykoľvek, z pohodlia domova, mimo úradných hodín, prostredníctvom internetu bez osobnej návštevy Mestského úradu. Na vytvorenie elektronického podania je potrebné mať elektronický občiansky preukaz. Nové, elektronické Občianske preukazy s čipom sú vydávané od decembra 2013 a v súčasnosti ich používajú už napríklad konatelia právnických osôb. Elektronický kontaktný čip je bezpečným úložiskom elektronickej identity občana a dôveryhodným prostriedkom pri prístupe k elektronickým službám. Na podpisovanie elektronicky podaných žiadostí, ktoré budú požadovať podpis, je potrebné mať aj certifikát s elektronickým podpisom, o ktorý občan požiada spolu so žiadosťou o vydanie elektronického občianskeho preukazu. Pre prihlasovanie do systému ESMAO je potrebné sa prihlásiť cez portál www.slovensko.sk, cez ktorý je aj prístup do osobnej elektronickej schránky občana.

Elektronické služby sú dostupné cez bežný internetový prehliadač. Prístupovou bránou je portál ESMAO, pod linkom https://senec.esmao.sk, kde je už spustená pilotná prevádzka služieb mesta Senec a odoslané žiadosti budú už od 1.3.2017 aj riadne vybavované.

Elektronické podania vytvorené a odoslané pomocou elektronického občianskeho preukazu majú rovnakú právnu váhu ako klasické listinné podania. Pri prihlásení na portál systém vyzve občana na overenie identity občianskym preukazom. Formuláre sú štruktúrované logicky a obsahujú aj nástroje na pomoc pri ich vypĺňaní. Za obsah informácií uvedených do podania zodpovedá aj naďalej občan vytvárajúci podanie. Elektronické služby mesta Senec sú rozdelené do viacerých obsahových oblastí ako napr. dane a poplatky, sociálne veci, životné prostredie, doprava a komunikácie, cestovný ruch, školstvo, slobodný prístup k informáciám vrátane volieb, či verejných financií.
Elektronizácia prinesie minimalizovanie administratívnej záťaže, časovú a finančnú úsporu na strane samosprávy aj občanov. Občan bude mať vždy prehľad o stave vybavovania svojho podania a bude vidieť, čo sa s podaním deje. Správne poplatky budú pri elektronickom podaní nižšie. Pri elektronickej komunikácii už nebude potrebné dokladať potvrdenia výpisov z registrov iných verejných inštitúcií. Mesto Senec pripravuje zároveň aj spustenie nového portálu mesta, kde na adrese www.senec.sk bude onedlho v prevádzke nová oficiálna stránka mesta Senec. O systéme ESMAO a elektronických službách budú priebežne zverejňované informácie na webovej stránke mesta.

Zdroj: Štefan Pap

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007