Dnes je sobota, 03. júna 2023, meniny má Karolína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Mestské oznamy

Mesto Senec zastúpené primátorom mesta Ing. Karolom Kválom príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu:

Vedúci útvaru sociálnych služieb mesta

Predpokladaný nástup do zamestnania: 1.júla 2017

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa vzdelanie v oblasti sociálnej práce;
• prax v dotknutej oblasti najmenej 5 rokov;
• prax a skúsenosti s riadením pracovného kolektívu najmenej 3 roky;

Iné kritéria a požiadavky:
• znalosť právnych predpisov v sociálnej oblasti;
• znalosť legislatívy týkajúcej sa verejnej správy;
• dôslednosť, vysoké pracovné nasadenie, zmysel pre kolektív, komunikatívnosť, dobré vyjadrovacie a argumentačné schopnosti, vľúdnosť, prívetivosť a taktnosť;
• koncepčné a analytické myslenie, schopnosť rozhodovať a navrhovať možné postupy a riešenia, presnosť a zodpovednosť;
• znalosť práce s PC;
• bezúhonnosť v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z.;
• ovládanie maďarského jazyka výhodou;
• vodičský preukaz skupiny „B“;

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do pracovného pomeru;
• profesijný životopis vrátane kontaktov na overenie si referencií;
• overenú fotokópiu dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní;
• motivačný list;
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v životopise;
• súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania s požadovanými dokladmi doručte (poštou alebo osobne) najneskôr do 16.05.2017 na adresu: Mestský úrad, Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec.

Termín osobného pohovoru bude uchádzačom spĺňajúcim požadované podmienky oznámený e-mailom, prípadne telefonicky.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007