Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2010

Názov zmluvy, číslo Originál * OCR * Zverejnené Účinné
001/2010 Nájomná zmluva Zväz chovateľov poštových holubov,
Prenájom nebytový priestor v budove súp. číslo 3509 na Trnavskej ul č. 1.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
002/2010 Nájomná zmluva Dalkia Senec,
Prenájom nebytového priestoru - cca 1 m2 na Trnavskej ul č. 1.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
003/2010 Nájomná zmluva Mestské kultúrne stredisko,
Prenájom nehnuteľnosti - „Turecký dom".
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
004/2010 Nájomná zmluva Správa cestovného ruchu Senec,
Prenájom nehnuteľnosti - „Turecký dom".
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
005/2010 Nájomná zmluva e-NET,
Prenájom nebytového priestoru - cca 1 m2 na Trnavskej ul č. 1.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
006/2010 Nájomná zmluva Drahomír Luža,
Prenájom časť parcely č. 2514/1 o 31m2 na Slnečných jazerách.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
007/2010 Nájomná zmluva Správa cestovného ruchu Senec,
Prenájom časť pozemku parc. č. 805 o výmere cca. 40 m2.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
008/2010 Nájomná zmluva Ing. Pavel Gašparík,
Prenájom časť parcely pare. č. 2370/6 o výmere 9 m2, Slnečných jazerách.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
009/2010 Nájomná zmluva Bogár Ján,
Prenájom časť pozemku pare. č. 724/4 o výmere 11 m.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
010/2010 Nájomná zmluva Ľubomír Mackovič,
Prenájom pare. č. 2371/306 o celkovej výmere 79m2, na Slnečných jazerách -juh
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
011/2010 Nájomná zmluva Peter a Martina Valachovi,
Prenájom časť pozemku, parc. č. 4549/1 cca. 35m2 na Pivničnej ulici.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
012/2010 Nájomná zmluva Betánia Senec n.o.,
Prenájom parcela č. 2198/2 o výmere 1004 m2 na Slnečných jazerách.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
013/2010 Nájomná zmluva Mgr. Erika Haľamová,
Prenájom časť pare. č. 4090/40 cca. 32m na Kalinčiakovej ulici.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
014/2010 Nájomná zmluva NASPORT,
Prenájom časť parcely č, 2371/1 cca. 150 m2 na Slnečných jazerách.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
015/2010 Nájomná zmluva Jozef Beladič a manželka Anna,
Prenájom časť parcely č. 2514/1 o výmere 30 m2 na Slnečných jazerách.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
016/2010 Nájomná zmluva Miroslava Magulová a manžel Marián,
Prenájom pare. č. 724/4 o výmere 197 m.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
017/2010 Nájomná zmluva Bogdan Štefan a Bogdanová Valéria,
Prenájom časť pozemku, PK pare. č. 3818/94 o výmere 4m2 na Hviezdoslavovej ulici.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
018/2010 Nájomná zmluva Eva Agnerová ANCHA - Piercingové štúdio,
Prenájom - nebytové priestory v suteréne budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
019/2010 Nájomná zmluva Eva Maršovská,
Prenájom časť pozemku, pare. č. 934/1 o výmere 59 m2 na Lichnerovej ulici.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
026/2010 Nájomná zmluva HIMEX PLUS,
Prenájom 2 ks informačného zariadenia.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
027/2010 Nájomná zmluva A.L. & Z.L.,
Prenájom informačného zariadenia.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
028/2010 Nájomná zmluva SINEX,
Prenájom 1 ks informačného zariadenia.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
029/2010 Nájomná zmluva AD Sun,
Prenájom 2 ks informačného zariadenia.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
030/2010 Nájomná zmluva Ing. Jozef Pokorný - FENCING,
Prenájom VO mesta Senec na Železničiarskej ulici.
PDF PDF PDF PDF 25.02.2011 2010
032/2010 Nájomná zmluva Klaudia Glasová,
č. 2/2010/MsKS, nebytové priestory nachádzajúce sa na 1.Np MsKS.
PDF PDF PDF PDF 09.03.2011 2010
033/2010 Nájomná zmluva Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.,
č. 10/2010/poz, pozemky na SJ.
PDF PDF PDF PDF 02.11.2010 2010
034/2010 Dodatok č. 1 Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.,
k nájomnej zmluve č. 10/2010/poz.
PDF PDF PDF PDF 15.12.2010 2010
* v prípade rozdielov medzi verziou OCR a originálom, platný je vždy Originál. Verzia OCR je upravená do textového PDF formátu a Originál je skenovaný obrázkový PDF dokument, zhodný s tlačenou verziou zmluvy.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007