Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2009

Názov zmluvy, číslo Originál * OCR * Zverejnené Účinné
001/2009 Nájomná zmluva Jozef Nagy,
Prenájom kompresor prívesný DK - 661, súprava pneu. prístr. SPP-75.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
002/2009 Nájomná zmluva Helena Fulíerová,
Prenájom časti pozemkov par. č. 791. par. č. 796/2 a par. č 793/1 o celkovej výmere 250 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
003/2009 Nájomná zmluva VOD-EKO a.s,
Prenájom časť pozemku p.č. 448/4 o výmere 65 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
004/2009 Nájomná zmluva Správa cestovného ruchu Senec,
Prenájom pozemky Slnečné Jazerá.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
005/2009 Nájomná zmluva Gabriela Džurnáková - Domová správa,
Prenájom časť pozemku, parc. č. 739/25 o výmere 21 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
006/2009 Nájomná zmluva Šúpala Štefan s manželkou,
Prenájom parc. č. 684/1.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
007/2009 Nájomná zmluva MatiStav,
Prenájom časť pozemku parc. č. 4080/7 o výmere 280 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
008/2009 Nájomná zmluva MUDr. Čierny Jnraj s manželku,
Prenájom parc. č. 4454/3 o výmere 160 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
009/2009 Nájomná zmluva ŠK SFM Senec,
Prenájom budova na parcele č. 2162, nebytové priestory nachádzajúce sa na prízemí budovy.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
010/2009 Nájomná zmluva Správa cestovného ruchu Senec,
Prenájom nebytový priestor nachádzajúci sa v budove na námestí č. 19.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
011/2009 Nájomná zmluva Zoltán Takács -KAMENO SOCHÁRSTVO-PYRAMÍDA,
Prenájom budov súpisné číslo 1259 na Krátkej ulici.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
012/2009 Nájomná zmluva DES,
Prenájom nebytové priestory v suteréne budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
013/2009 Nájomná zmluva Múcska Ladislav,
Prenájom nebytové priestory - baletná sála v budove MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
014/2009 Nájomná zmluva Alena Czércová - CAFÉ CINEMA,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 2. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
015/2009 Nájomná zmluva Kriška Štefan,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
016/2009 Nájomná zmluva UNITEC HOLDING,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 2. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
017/2009 Nájomná zmluva Marta Haňová - KAFTAN,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
018/2009 Nájomná zmluva L.V.SLOVAK,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na I. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
019/2009 Nájomná zmluva Rozália Gábrišová - GAROX,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. NP hudovv MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
020/2009 Nájomná zmluva Patrik Barkol,
Prenájom nebytové priestorz v budove MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
021/2009 Nájomná zmluva Peter Lassú Kníhkupectvo,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
022/2009 Nájomná zmluva Juraj Havas ELVICO,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. NP budovv MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
023/2009 Nájomná zmluva Karín Mieháleková - CH1GNON,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 2. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
024/2009 Nájomná zmluva Štefánia Kopeeká - MODUS,
Prenájom nebytové priestory nachádzajúce sa na 1. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
025/2009 Nájomná zmluva Radovan Hanic - AUTOŠKOLA,
Prenájom nebytové priestory v budove MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
026/2009 Nájomná zmluva Ivana Hatalova,
Prenájom nebytové priestory - baletná sála v budove MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
027/2009 Nájomná zmluva Smer,
Prenájom nebytové priesiory nachádzajúce sa na 2. NP budovy MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
028/2009 Nájomná zmluva ADWO TRANS,
Prenájom časť parc. č. 934/1 o výmere 33 m2 na Štúrovej ul. č.2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
029/2009 Nájomná zmluva Zijaedin Maksuti MEDINE,
Prenájom časť parc. č. 934/1 - 38 m2 na Lichnerovej č.74.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
030/2009 Nájomná zmluva Robin - Sk,
Prenájom časť parc. č. 3500 o výmere 5,8 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
031/2009 Nájomná zmluva Renáta Kadnárová,
Prenájom časť parc. č. 934/1 o výmere 59 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
032/2009 Nájomná zmluva Daniel Šlachtič,
Prenájom časť parc. č. 934/1 o výmere 63,05 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
033/2009 Nájomná zmluva Ajet Fetai,
Prenájom časť parc. č. 932 o výmere 28 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
034/2009 Nájomná zmluva Alexander Menyhárt,
Prenájom časť parc. č. 934/1 o výmere 20 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
035/2009 Dodatok č. 3 MINI PRESSO LAGÚNA,
k nájomnej zmluve č. 5/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
036/2009 Nájomná zmluva Irfan Saliji CUKRÁREŇ - BALKÁN,
Prenájom časť parc. Č. 934/1 o výmere 107 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
037/2009 Nájomná zmluva Resul Maksuti - MEKKE,
Prenájom časť parc. č. 660/1 o výmere 35 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
038/2009 Nájomná zmluva AB&B International,
Prenájom časť parc. č. 934/1 o výmere 74.5 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
039/2009 Nájomná zmluva Gejza Varga,
Prenájom časť pozemku p.č. 660/1 o výmere cca. 54 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
040/2009 Nájomná zmluva Telovýchovná jednota Slávia Senec,
Prenájom parcela č. 2339 - 181 m2 a časť parcely č. 2310/4 - 169m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
041/2009 Nájomná zmluva Miriam Rakovská, Matej Rakovský, Elena Rakovská,
Prenájom časť parc. č. 2514/1 - 13 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
042/2009 Nájomná zmluva BETA-CAR,
Prenájom parc. č. 2230 - 546 m2, parc. č. 2231/33 - 280 m2, parc. č. 2231/34 - 49 m2, parcela č. 2231/35 - 269 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
043/2009 Nájomná zmluva Jozef Časný a manželka Alžbeta,
Prenájom časť parcely č. 2237/1 - 128,7 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
044/2009 Nájomná zmluva M.P.V.,
Prenájom stĺpu verejného osvetlenia Senec - Pezinská ulica.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
045/2009 Nájomná zmluva PLAST-EX,
Prenájom časť parc. č. 4219, na inštaláciu reklamného zariadenia (tabule).
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
046/2009 Nájomná zmluva HIMEX,
Prenájom stĺpu verejného osvetlenia Scnec - Pezinská ulica.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
047/2009 Nájomná zmluva BITTNER Travel,
Prenájom časť pozemku parc. č. 935/3 na umiestnenie reklamno-informačného zariadenia.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
048/2009 Nájomná zmluva Qualiry SC,
Prenájom stĺpu verejného osvetlenia Senec - Pezinská ulica.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
049/2009 Dodatok č. 2 - Bohuš Baláž,
k nájomnej zmluve č. 9/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
050/2009 Nájomná zmluva Ing. Ján Rohár PRONTO (ESPRESSO),
Prenájom časť parc. č. 934/1 o výmere 28 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
051/2009 Nájomná zmluva Sulejman Sulejmani, Zmrzlina VENEZIA,
Prenájom časť pare. č. 936/6 - 30 m2.
PDF PDF PDF PDF 27.02.2011 2009
052/2009 Nájomná zmluva č. 8/2009/ost
(Reality Broker) o nájme časti zariadenia na informačno-reklamné účely.
PDF PDF PDF PDF 27.03.2011 2009
053/2009 Zmluva o poskytnutí služby,
(Holiday Village) preprava mestským vláčikom
PDF PDF PDF PDF 27.03.2011 2009
* v prípade rozdielov medzi verziou OCR a originálom, platný je vždy Originál. Verzia OCR je upravená do textového PDF formátu a Originál je skenovaný obrázkový PDF dokument, zhodný s tlačenou verziou zmluvy.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007