Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2000-2003

Názov zmluvy, číslo Originál * OCR * Zverejnené Účinné
001/2000 Nájomná zmluva Hotel SENEC,
Prenájom časti pozemkov pare. č. 2198/4, 2199/5, 2310/2 o celkovej výmere 1070 m" v lokalite Slnečné jazerá.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2000
002/2000 Nájomná zmluva Dobrovoľný požiarny zbor,
Prenájom nebytového priestoru nachádzajúceho sa na pare. č. 3679/4 na Tajovského ul.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2000
003/2000 Nájomná zmluva Štefan Smrtič,
Prenájom pozemku, pare. č. 4449/2 o celkovej výmere 94 m.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2000
004/2000 Nájomná zmluva Apoštolská cirkev,
Prenájom časti pozemku parc. č. 926/3 o výmere 1045 m2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2000
005/2000 Nájomná zmluva Štefan Jahelka,
Prenájom pare. č. 4080/6 o výmere 17 644 m2 a pare. č. 4080/29 o výmere 249 m2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2000
006/2000 Nájomná zmluva a zmluva o ťažbe,
(Bratislavské štrkopiesky)
PDF PDF PDF PDF 06.04.2011 2000
007/2000 Nájomná zmluva a zmluva o ťažbe,
(Bratislavské štrkopiesky)
PDF PDF PDF PDF 06.04.2011 2000
001/2001 Nájomná zmluva Slovenský futbalový zväz,
Prenájom areálu futbalového štadióna, v Senci.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2001
002/2001 Nájomná zmluva Západoslovenské energetické závody,
Prenájom pozemku, pare. číslo 2237/7 o výmere 347 m2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2001
003/2001 Nájomná zmluva Hotel SENEC,
Prenájom časť parcely č. 2198/5 vo výmere 393 m2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2001
004/2001 Nájomná zmluva PICCARD Senec,
Prenájom nebytové priestory na parcele č. 684/1 na Krátkej ul.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2001
005/2000 Nájomná zmluva Jehovovi svedkovia,
Prenájom časti pozemku parcely číslo 47/1 vo výmere 108 m /PK parcela č. 936/6 - námestie/.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2001
006/2000 Nájomná zmluva Reformovaná kresťanská cirkev,
Prenájom časť parcely č. 926/1, 188 m2 a časť parcely č. 1023/1 o 212 m2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2001
007/2000 Nájomná zmluva ERS Holding,
Prenájom parc. č.2371/171 o 82 m2 a časť parcely č.2371/1 o 328 m2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2001
001/2002 Nájomná zmluva Pedagogicko-psychologická poradňa,
Prenájom budovy na prac. č. 1212, 1213, 1215 o 561 m2, časť nehnuteľností na parc. č. 1212, 1213, 1215 Lichnerovaul. 61 o 112 m2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
002/2002 Nájomná zmluva Mária Švorcová,
Prenájom nebytového priestoru na Šafárikovej ulici č. 37.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
003/2002 Nájomná zmluva Slovenský vysokoškolský zväz technických športov,
Prenájom parc.Č. 2211/4.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
004/2002 Nájomná zmluva Ministerstvo Hospodárstva SR,
Prenájom parc.č. 2371/87 o 3465 m2 a pozemok parc. č. 2371/84 o 843 m2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
005/2002 Nájomná zmluva ODEMAT,
Prenájom pare. č. 3543/2.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
006/2002 Nájomná zmluva JUDr. Barbora Jasenovcová,
Prenájom nebytového priestoru na Pribinovej ulici č. 15.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
007/2002 Nájomná zmluva Ing. Schmidlová Alžbeta,
Prenájom nebytového priestoru na Pribinovej ulici č. 15.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
008/2002 Nájomná zmluva AQUATHERMAL SENEC,
Prenájom termálneho vrtu BS.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2001
009/2002 Nájomná zmluva Sekretariát územného spolku Slovenského Červeného kríža,
Prenájom nebytového priestoru na Pribinovej ulici č. 15.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
010/2002 Nájomná zmluva Viera Sabová,
Prenájom nebytových priestorov v amfiteátri Senec.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
011/2002 Nájomná zmluva Futbalový klub - starí páni Senec,
Prenájom nebytových priestorov v Amfiteáteri, šatňa, WC, sprcha a chodba.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
012/2002 Nájomná zmluva Futbalový klub - starí páni Senec,
Prenájom nebytových priestorov v Amfiteáteri, šatňa, WC, sprcha a chodba.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2002
001/2003 Nájomná zmluva JEDNOTA SD Bratislava-vidiek,
Prenájom časti pozemku, parc.č.3186 o 6,72 m2 na Športovej ulici.
PDF PDF PDF PDF 21.01.2011 2003
* v prípade rozdielov medzi verziou OCR a originálom, platný je vždy Originál. Verzia OCR je upravená do textového PDF formátu a Originál je skenovaný obrázkový PDF dokument, zhodný s tlačenou verziou zmluvy.
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007