Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2011 (1-99) 100-199 (200-298) (299-399)

Názov zmluvy, číslo Originál * OCR * Zverejnené Účinné
Zmluva č. 2
(ŠK SFM SENEC) o poskytnutí finančnej
dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 08.03.2011 09.03.2011
Dodatok č. 1
(Klaudia Glasová) k nájomnej zmluve č. 2/2010/MsKS.
PDF PDF PDF PDF 09.03.2011 10.03.2011
Zmluva o poistení
(Komunálna poisťovňa) za škodu.
PDF PDF PDF PDF 09.03.2011 10.03.2011
Zmluva o poistení
(Komunálna poisťovňa) úrazové.
PDF PDF PDF PDF 09.03.2011 10.03.2011
Dodatok č. 4
(0342009 Alexander Menyhárt) k nájomnej zmluve č. 10/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Dodatok č. 2
(0022006 Maroš Šušla) k nájomnej zmluve zo dňa 1.11.2006.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva číslo 5
(ANTALIČ RACING TEAM, oz.) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva číslo 1
(GABRIEL CSÉMY) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva číslo 10
(IVAN KOLEMBUS) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva číslo 12
(MIESTNA ORGANIZÁCIA CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV SENEC) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva číslo 4
(PICCARD SENEC) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva číslo 6
(ŠK SENEC ŠACHOVÝ KLUB) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Dodatok číslo 2
(0042008 GASTRO K.K.) k nájomnej zmluve zo dňa 17.12.2007.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Dodatok číslo 2
(0062006 Mgr. Iveta Bittnerová, Mgr. Miroslav Klember) k nájomnej zmluve zo dňa 1.8.2006.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva č. 02/2011/FPO a FPP-SOC
(Domov sociálnych služieb, Zariadenie pre seniorov „Pokoj") o poskytnutí finančného príspevku.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Dodatok číslo 1
(0482011 IN REÁL) k zmluve o dielo na stavebné úpravy objektu.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva č. 28
(Nezábudka) o poskytnutí finančnej dotácie.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Zmluva
(Nezábudka) o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy.
PDF PDF PDF PDF 11.03.2011 12.03.2011
Dodatok č. 1
(0432009 Jozef Časný a manželka Alžbeta,) k nájomnej zmluve č. 16/2009/poz
PDF PDF PDF PDF 14.03.2011 15.03.2011
Zmluva č. 7
(AWK) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 14.03.2011 15.03.2011
Zmluva č. 8
(MOTOKLUB SENEC) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 14.03.2011 15.03.2011
Zmluva č. 11
(VOLEJBALOVÝ KLUB TA.JOVSKÉHO) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 14.03.2011 15.03.2011
Dodatok č. 1
(0022010, Dalkia Senec) k nájomnej zmluve č. 4/20107NP
PDF PDF PDF PDF 20.03.2011 21.03.2011
Dodatok č. 1
(0182008, Ivan Zelenay-Duo Creat.) k nájomnej zmluve zo 6.11.2008 (5 ks informačné zariadenie).
PDF PDF PDF PDF 20.03.2011 21.03.2011
Dodatok č. 1
(0192008, Ivan Zelenay - Duo Creative) k nájomnej zmluve zo 6.11.2008 (6 ks informačné zariadenie).
PDF PDF PDF PDF 20.03.2011 21.03.2011
Dodatok č. 1
(0242010, Drahomír Luža) k nájomnej zmluve č. 19/2010/poz.
PDF PDF PDF PDF 20.03.2011 21.03.2011
Zmluva č. 3
(Školský športový klub GAB) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 20.03.2011 21.03.2011
Zmluva č. 9
(GAFUGA) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 20.03.2011 21.03.2011
Zmluva o dielo č.
(ATYP - STAV) Č.02-2011-A..
PDF PDF PDF PDF 20.03.2011 21.03.2011
Rámcová dohoda
(Cesty Nitra) zabezpečenie a vykonanie opráv a údržby chodníkov a komunikácií.
PDF PDF PDF PDF 21.03.201122.03.2011
Dohoda o ukončení
(0042002 Ministerstvo hospodárstva SR,) Nájomnej zmluvy reg. č. 346/2002-1000-930 zo dňa 02. 05. 2002.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Zmluva č. 13
(ŠPORT CENTRUM SENEC) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Zmluva č. 29
(Slovenský zväz telesne postihnutých) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Kúpna zmluva
(Ministerstvo hospodárstva, Vzdelávacie zariadeniw Senec, súpisné číslo 2764).
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Zmluva o nájme pozemku
(Varga) časť pozemku pare.č.989/4.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Zmluva o dielo č. 18032011
(Ladislav Múčka - STAVMOP, zateplenie budovy).
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. 41/202011
(Bobák, Bollová)
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Dodatok
(Telekom) k zmluve o pripojení 0910912291.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Dodatok
(Telekom) k zmluve o pripojení 0910926102.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Dodatok
(Telekom) k zmluve o pripojení 0911039000.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Dodatok
(Telekom) k zmluve o pripojení 0911053634.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Dodatok
(Telekom) k zmluve o pripojení 0911622655.
PDF PDF PDF PDF 22.03.2011 23.03.2011
Dodatok č. 2
(0252010, Jozef Beladič) k nájomnej zmluve č, 6/2010/poz
PDF PDF PDF PDF 27.03.2011 28.03.2011
Dodatok č. 2
(0492010, Reality Broker) k nájomnej zmluve č. 8/2009/ost
PDF PDF PDF PDF 27.03.2011 28.03.2011
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007