Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2011 (1-99) (100-199) 200-298 (299-399)

Názov zmluvy, čísloOriginál *OCR *ZverejnenéÚčinné
Dodatok č. 3
(Holiday Village) k zmluve (preprava mestským vláčikom)
PDF PDF PDF PDF27.03.201128.03.2011
Zmluva
(CPE) na vypracovanie technickej dokumentácie a rozpočtu Elektronizácia služieb
PDF PDFPDF PDF01.04.201102.04.2011
Dodatok č. 3
(0332099, Ajet Fetai - Sabina) k nájomnej zmluve č. 11/2009/LT
PDF PDF PDF PDF04.04.201105.04.2011
Zmluva
(Štefan Ruman) zhotovenie diela, okná - Chata Olympic
PDF PDFPDF PDF04.04.201105.04.2011
Zmluva o dielo
(EuroBrik) Zvislé Vyhotovenie parkoviska, komunikácie a chodníka na Krátkej ulici.
PDF PDF PDF PDF04.04.201105.04.2011
Dodatok č. 3
(0022003, ČSOB) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 27.11.2003
PDF PDFPDF PDF05.04.201106.04.2011
Zmluva o dielo
(Ing. arch. Radovan Daniel) vypracovanie projektu Terminál integrovanej dopravy v Senci.
PDF PDFPDF PDF05.04.201106.04.2011
Zmluva č. PZ00162954JJ01
(BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PDF PDFPDF PDF05.04.201106.04.2011
Zmluva o úvere
(Dexia) č.l 0/016/2002, Dodatok č. 6
PDF PDFPDF PDF05.04.201106.04.2011
Dodatok č. 1
(0132006, Valo, Calpaš, Albíni, Lettrich, Novák) k nájomnej zmluve zo dňa 1.5.2006
PDF PDFPDF PDF 05.04.201106.04.2011
Zmluva č. PZ00162908_001
(BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
PDF PDFPDF PDF05.04.201106.04.2011
Dodatok č. 1
(0142006, Valo, Calpaš, Albíni, Lettrich, Novák) k nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2006
PDF PDFPDF PDF05.04.201106.04.2011
Zmluva o dielo
(JV VODOZ BRATISLAVA) Zvislé a vodorovné dopravné značenie v meste Senec.
PDF PDFPDF PDF05.04.201106.04.2011
Zmluva o dielo
(MK-KOVO) na výrobu montáž kovového oplotenia.
PDF PDFPDF PDF06.04.201107.04.2011
Zmluva o dielo
(RAKÚS VÍT) výmena podlahových krytín v objekte Stolnotenisového klubu Senec.
PDF PDFPDF PDF06.04.201107.04.2011
Nájomná zmluva č. 1/201 l/LT
(Hakobian Andranik) časť parc. 934/1 na Lichnerovej ulici.
PDF PDFPDF PDF09.04.201110.04.2011
Zmluva o poskytnutí služieb
(eBlZ Corp, s.r.o.) aukčného systému eAukcie.
PDF PDFPDF PDF11.04.201112.04.2011
Nájomná zmluva č. 1/2011/poz
(Správa cestovného ruchu Senec) časť pozemku pare. č. 805.
PDF PDFPDF PDF18.04.201119.04.2011
Dodatok č. 1
(0402009, Telovýchovná jednota Slávia Senec) k nájomnej zmluve č. 9/2009/poz.
PDF PDF PDF PDF19.04.201120.04.2011
Dohoda ukončení nájomnej zmluvy
(0082007, ATLAS) zo dňa 2.11.2007.
PDF PDFPDF PDF20.04.201121.04.2011
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
(0112008, ATLAS) zo dňa 25.8.2008.
PDF PDFPDF PDF20.04.201121.04.2011
Kúpna zmluva
(2212011, Kinka) pare. č. 2463/60.
PDF PDFPDF PDF20.04.201121.04.2011
Zmluva o výpožičke
(2222011, OBEC TUREŇ) kopírovací prístroj zn. KONICA 7115.
PDF PDFPDF PDF20.04.201121.04.2011
Dohoda
(2222011, Venturer)o ukončení NZ zo dňa 25.3.2008.
PDF PDFPDF PDF20.04.201121.04.2011
Dodatok č. 1
(0482009, Qualify SC) k nájomnej zmluve č. 10/2009/ost.
PDF PDFPDF PDF21.04.201122.04.2011
Zmluva - vysielanie reklám
(2242011, VIVA PRODUCTION HOUSE) na stanici Rádio VIVA.
PDF PDFPDF PDF21.04.201122.04.2011
Zmluva o prevode vlastníctva
(2252011, Burianová) spoluvlastníckeho podielu k pare.č. 720/19, 720/15, 711/2.
PDF PDFPDF PDF21.04.201122.04.2011
Dodatok č. 2
(0022009, Fulierová) k nájomnej zmluve č. 19/2009/poz.
PDF PDF PDF PDF26.04.201127.04.2011
Dodatok č. 2
(0322009, Šlachtič) k nájomnej zmluve č. 12/2009/LT.
PDF PDFPDF PDF26.04.201127.04.2011
Dodatok č. 3
(Bc. Štefan Pap - SOFTNET) k zmluve o vykonávaní správy počítačovej siete č. 2006/1.
PDF PDFPDF PDF29.04.201130.04.2011
Kúpna zmluva
(Branislav Hireš) podiel parc.č. 710, parc.č. 720/13.
PDF PDFPDF PDF29.04.201130.04.2011
Nájomná zmluva č. 1/2011/ost
(P.S.E., s.r.o.) o nájme časti zariadenia na inťormačno-reklamné účely.
PDF PDFPDF PDF29.04.201130.04.2011
Nájomná zmluva č. 1/2011/MsKS
(Súkromná základná umelecká škola Renáty Madarászovej) nebytové priestory MsKS.
PDF PDFPDF PDF29.04.201130.04.2011
Poistna_zmluva
(Generáli Slovensko) poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
PDF PDFPDF PDF29.04.201130.04.2011
Nájomná zmluva č. 1/2011/NP
(Správa cestovného ruchu Senec) priestory Turecký dom.
PDF PDF PDF PDF02.05.201103.05.2011
Zmluva o poskytovaní služieb
(Visions. s.r.o,) v oblasti verejného obstarávania, projekt "Modernizácia osvetlenia MŠ a ZŠ v Senci".
PDF PDFPDF PDF02.05.201103.05.2011
Zmluva o prevode vlastníctva
(Füleová Timea) spoluvlastníckeho podielu k pozemkom 3499/19, 3499/22, 3608/1, 3608/3.
PDF PDFPDF PDF02.05.201103.05.2011
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Č.3/2009/NP
(Správa cestovného ruchu Senec) objekt Mierové nám. 19.
PDF PDFPDF PDF02.05.201103.05.2011
Kúpna zmluva
(Ing. Huba Algayer) parc. č. 4089/23.
PDF PDFPDF PDF05.05.201106.05.2011
Kúpna zmluva
(Lovci, Lovciová) pozemok diel č. 1 parc. č. 2460/1, pričlenený k parc. Č. 2460/15.
PDF PDFPDF PDF 10.05.201111.05.2011
Kúpna zmluva
(2392011, Pecho, Pechová) pozemok parc. č. 2463/60.
PDF PDFPDF PDF16.05.201117.05.2011
Kúpna zmluva
(2402011, Šupala, Šupalová) pozemok parc. č. 801/3.
PDF PDFPDF PDF16.05.201117.05.2011
Dodatok č. 3
(0022011, Bratislavská teplárenská a.s.) k nájomnej zmluve zo dňa 20.9.2001.
PDF PDFPDF PDF19.05.201120.05.2011
Dodatok č. 1.
(0092006, Nubium) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.6.2006 (4 ks informačné zariadenie).
PDF PDFPDF PDF19.05.201120.05.2011
Dodatok č. 1.
(0102006, Nubium) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.6.2006 (7 ks informačné zariadenie).
PDF PDFPDF PDF19.05.201120.05.2011
Poistná zmluva
(2442011, Generali) poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
PDF PDFPDF PDF19.05.201120.05.2011
Poistná zmluva
(2452011, Generali) poistenie majetku a zodpovednosti za škodu.
PDF PDF PDF PDF19.05.201120.05.2011
Zmluva
(2462011, Novácky) o zabezpečení umeleckého výkonu.
PDF PDFPDF PDF19.05.201120.05.2011
Zmluva
(24602011, BSK) o poskytnutí dotácie.
PDF PDFPDF PDF20.05.201121.05.2011
Zmluva
(2472011, Bc. Roman MÉSZÁROS) o prevode spluvlastníckeho podielu k pozemkom parc.č. 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658.
PDF PDFPDF PDF 23.05.201124.05.2011
Zmluva
(2482011, VOLKSWAGEN FINANČNÉ SLUŽBY) o finančnom lízingu ŠKODA Yeti.
PDF PDFPDF PDF24.05.201125.05.2011
Zmluva č. 33
(2492011, Ivan Fendek) o poskytnutí finančnej dotácie.
PDF PDFPDF PDF24.05.201125.05.2011
Zmluva
(BVS) o dodávke pitnej vody Vinohradnícka.
PDF PDFPDF PDF24.05.201125.05.2011
Poistná zmluva
(Generali) havárijné poistenie Dacia Logan.
PDF PDF PDF PDF25.05.201126.05.2011
Poistná zmluva
(Generali) PZP Dacia Logan.
PDF PDFPDF PDF25.05.201126.05.2011
Zmluva č. 30
(30_2502011, Stolnotenisový klub Senec) o poskytnutí finančnej dotácie.
PDF PDFPDF PDF26.05.201127.05.2011
Zmluva
(2532011, KEY ART AGENCY) o zariadení vytvorenia umeleckého výkonu.
PDF PDFPDF PDF26.05.201127.05.2011
Zmluva
(2522011, JUDr. Alžbeta Horváthova) predaj pozemku parc.č. 2552 a 2587/1.
PDF PDFPDF PDF26.05.201127.05.2011
Zmluva č. 31
(31_2532011, HBK WATBERG) o poskytnutí finančnej dotácie.
PDF PDFPDF PDF 27.05.201128.05.2011
Zmluva
(BVS) o dodávke pitnej vody Farské nám. I
PDF PDFPDF PDF30.05.201131.05.2011
Zmluva
(BVS) o dodávke pitnej vody Farské nám. II
PDF PDFPDF PDF30.05.201131.05.2011
Zmluva
(BVS) o dodávke pitnej vody Farské nám. III
PDF PDFPDF PDF30.05.201131.05.2011
Zmluva
(BVS) o dodávke pitnej vody ul. SNP 10.
PDF PDF PDF PDF30.05.201131.05.2011
Kúpna zmluva
(2542011, Ištvánfi, Ištvánfiová) pozemok parc. č. 2371/1.
PDF PDFPDF PDF31.05.201101.06.2011
Kúpna zmluva
(2552011, Ministerstvo hospodárstva SR) odplatný prevod vlastníctva hnuteľného majetku štátu, v objekte Vzdelávacie zariadenie Senec, súpisné číslo 2764.
PDF PDFPDF PDF31.05.201101.06.2011
Kúpna zmluva
(2562011, Mesto Senec - Varga) o kúpe pozemku parcela č.2028/66 a spoluvlastnícky podiel z parcely č.2028/27.
PDF PDFPDF PDF31.05.201101.06.2011
Nájomná zmluva č. 2/2011/LT
(2572011, Landzia, s.r.o.) cesta, parc. č. 934/1.
PDF PDFPDF PDF31.05.201101.06.2011
Nájomná zmluva č. 2/2011/ost
(31_2532011, Syrmex International, s.r.o.) o nájme časti zariadenia na inťormačno-reklamné účely.
PDF PDFPDF PDF31.05.201101.06.2011
Poistná zmluva
(Generali) PZP Yeti.
PDF PDFPDF PDF01.06.201102.06.2011
Poistná zmluva
(Generali) havárijené poistenie Yeti.
PDF PDF PDF PDF02.06.201103.06.2011
Kúpna zmluva
(2592011, Dudík, Dudíková) predaj pozemku parc. č. 2514/6.
PDF PDFPDF PDF04.06.201105.06.2011
Zmluva o postúpení práv a povinností
(2602011, Co Fin & Partners, Tatra-Leasing) leasingova zmluva traktor, príves.
PDF PDFPDF PDF09.06.201110.06.2011
Zámenná zmluva
(2612011, Novák, Nováková, Kadlecová) diel č. 6 parc. č. 2273/4 a diel č. 1 parc. č. 2273/3.
PDF PDFPDF PDF09.06.201110.06.2011
Príkazná zmluva
(2622011, Cabaj) vykonanie prác na Slnecných jazerách.
PDF PDFPDF PDF09.06.201110.06.2011
Zmluva o dielo 010/2011
(010/2011_2632011, I.K. Reality) rekonštrukcia oplotení.
PDF PDFPDF PDF09.06.201110.06.2011
Zmluva
(2642011, Gergely Lacza) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - koncert skupiny.
PDF PDF PDF PDF13.06.201114.06.2011
Zmluva
(2652011, Jakub Hrozáň) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - koncert skupiny.
PDF PDFPDF PDF13.06.201114.06.2011
Zmluva
(2662011, Ladislav Kováč) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - koncert skupiny.
PDF PDFPDF PDF13.06.201114.06.2011
Zmluva
(2672011, Ladislav Urban) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - koncert skupiny.
PDF PDFPDF PDF13.06.201114.06.2011
Zmluva
(2682011, Ladislav Varga) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - koncert skupiny.
PDF PDF PDF PDF13.06.201114.06.2011
Nájomná zmluva č. 2/2011/poz
(Správa cestovného ruchu Senec) parc. č. 3444/1.
PDF PDFPDF PDF17.06.201118.06.2011
Zmluva
(2702011,Motor-Car Bratislava ) o reklamnej spolupráci, Karneval.
PDF PDFPDF PDF18.06.201119.06.2011
Zmluva č. 34
(34/2702011, Taekwon-Do P.T.F.) o poskytnutí finančnej dotácie.
PDF PDFPDF PDF18.06.201119.06.2011
Zmluva
(2712011, AGENTÚRA RADOSŤ) umelecké vystúpenie ABBA + ROBBIE WILLIAMS revival (POP STARS).
PDF PDFPDF PDF18.06.201119.06.2011
Nájomná zmluva č. 854 964 140-7-2011
(2722011, Železnice Slovenskej republiky) - Terminál integrovanej dopravy v Senci".
PDF PDFPDF PDF22.06.201123.06.2011
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
(2732011, Suchanská Rita) bytu č. 10 bytového domu Senec, Kalinčiakova ul, súp.č. 1759.
PDF PDFPDF PDF 22.06.201123.06.2011
Dodatok č. 4
(2732011, Terno) k nájomnej zmluve zo dňa 27.11.1995.
PDF PDFPDF PDF27.06.201128.06.2011
Zmluva
(2732011, SPP) o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)zo dňa 01.07.2009.
PDF PDFPDF PDF27.06.201128.06.2011
Zmluva
(2762011) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu, Karneval.
PDF PDFPDF PDF27.06.201128.06.2011
Zmluva
(2772011, Mgr. Daniel Makovický) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu, Karneval.
PDF PDF PDF PDF27.06.201128.06.2011
Dodatok
(Telekom) k zmluve o pripojení 0903285565.
PDF PDFPDF PDF27.06.201128.06.2011
Dodatok
(Telekom) k zmluve o pripojení 0903621880.
PDF PDFPDF PDF27.06.201128.06.2011
Zmluva
(Telekom) o kúpe iPhone.
PDF PDFPDF PDF27.06.201128.06.2011
Zmluva
(Telekom) o kúpe iPhone II.
PDF PDF PDF PDF27.06.201128.06.2011
Kúpna zmluva
(2782011, Tibor Časný) na osobné motorové vozidlo Renault Clio Thalia.
PDF PDFPDF PDF29.06.201130.06.2011
Kúpna zmluva
(2792011, Kukoľ Branislav) na osobné motorové vozidlo Škoda Felícia Combi.
PDF PDFPDF PDF29.06.201130.06.2011
Dodatok č.l
(2802011, Ladislav Múčka STAVMOP) k Zmluve o dielo č. 1803201 zo dňa 18.3.2011, zateplenie átria MS Kollárová.
PDF PDFPDF PDF30.06.201101.06.2011
Zmluva
(2812011, ICZ Slovakia) o poskytovaní elektronických služieb, e-formuláre iPoint.
PDF PDFPDF PDF30.06.201101.06.2011
Kúpna zmluva
(2822011, Mesto Senec - Ing. Jarmila Répássyová) pozemok diel č. 1 parc.č. 4090/1, diel č. 2 parc.č. 4090/1, diel č. 3 parc.č. 4090/1.
PDF PDFPDF PDF 06.07.201107.07.2011
Kúpna zmluva
(2832011, Vladimír Šulák) pozemok diel č. 1 odčlenený od parc.č. 2587/1 a pričlenený k parc.č. 2587/10.
PDF PDFPDF PDF10.07.201111.07.2011
Zmluva o použití finančných prostriedkov
(2842011, SK SFM Senec) z Peňažného účelového fondu podpory ŠK SFM Senec na rok 2011.
PDF PDFPDF PDF11.07.201112.07.2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
(2852011, Mesto Senec - G.V.K., ProMinent Slovensko) na parc. č. 5476/18.
PDF PDF PDF11.07.201112.07.2011
Kúpna zmluva
(2862011,Viera Jančia)pozemok parc.č.2371/367.
PDFPDFPDFPDF12.07.201113.07.2011
Dodatok 1 k poist. zmluve 5720032694
(2872011,Generáli)zo dňa 13.05.2011.
PDFPDFPDFPDF 19.07.201120.07.2011
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007