Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2011 (1-99) (100-199) (200-298) 299-399

Názov zmluvy, čísloOriginál *OCR *ZverejnenéÚčinné
Zmluva o dielo
(2882011, EuroBrik) stavba "Prestrešenie bufetu" v areáli Parku oddychu.
PDF PDFPDF PDF19.07.201120.07.2011
Zmluva o dielo č. 00311
(2892011, Ing. Mária Weberova - INTERSYSTEM) zhotovenie detského ihriska na ul. Jesenského v meste Senec.
PDF PDFPDF PDF19.07.201120.07.2011
Zímenná zmluva
(2902011, Kovács, Kovácsová, Kopriva, Koprivová) parc.č. 2231/45, 993/6, 993/16, 993/17, 994/10.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. 2011/BA/23
(2912011, PARTNER AUDIT) o audítorskej činnosti.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. 2011/BA/24
(2922011, PARTNER AUDIT) o audítorskej činnosti.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. PZ00031245_005
(2932011, BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, TAJOVSKEHO 4.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. PZ00046707_009
(2942011, BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, LICHNEROVA 61.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. PZ00048590_009
(2952011, BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, MIEROVÉ MAMESTIE 8.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. PZ00117361_002
(2962011, BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, Šafárikova.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. PZ00131571_003
(2972011, BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, PRIBINOVA 15.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. PZ00144454_001
(2982011, BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, NÁMESTIE 1.MAJA 1.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. PZ00148405_001
(2992011, BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, LICHNEROVA4.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Zmluva č. PZ00163782_001
(3002011, BVS) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, Sokolská.
PDF PDFPDF PDF26.07.201127.07.2011
Servisná zmluva 02/2011
(3002011, Majax s.r.o.) Konica-Minolta bizhub 210.
PDF PDFPDF PDF01.08.201102.08.2011
Nájomná zmluva
(3012011, Mesto Senec - Fulierová, Papiernictvo) prenájom za účelom umiestnenia kamerového systému.
PDF PDFPDF PDF01.08.201102.08.2011
Zmluva
(ZSE) o združenej dodávke elektriny.
PDF PDFPDF PDF01.08.201102.08.2011
Dohoda
(Dalkia a.s.) o odbere tepelnej energie.
PDF PDFPDF PDF02.08.201103.08.2011
Zmluva č. 35
(3022011, Ivan Stankovič) o poskytnutí finančnej dotácie.
PDF PDFPDF PDF04.08.201105.08.2011
Zmluva o poskytnutí služby
(3032011, ABNKA) VO zber, odvoz a likvidácia odpadov.
PDF PDFPDF PDF07.08.201108.08.2011
Zmluva č. 8/2011
(3042011, Obvodný úrad Bratislava) o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2011.
PDF PDFPDF PDF07.08.201108.08.2011
Kúpna zmluva
(3052011, Dudák, Dudáková) pozemok diel č. 1 odčlenený od pare. č. 2587/1 a pričlenený k parc. č. 2587/62.
PDF PDFPDF PDF07.08.201108.08.2011
Darovacia zmluva
(3062011, Juliana Žilincová - Mesto Senec) pozemok, parc.č. 4205/1 + infraštruktúra.
PDF PDFPDF PDF10.08.201111.08.2011
Dodatok č. 1
(3072011, Mgr. Gejza Varga) ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 3.5.2011.
PDF PDFPDF PDF12.08.201113.08.2011
Zmluva č. 03/2011/FPO-SOC
(3082011, VITALITA n.o. LEHNICE) o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickejosoby pri úkonoch sebaobsluhy.
PDF PDFPDF PDF12.08.201113.08.2011
Zmluva o dielo č. 01/SE
(3092011, Inlight Invcsl s.r.o.) dielo "Modernizácia osvetlenia".
PDF PDFPDF PDF12.08.201113.08.2011
Kúpna zmluva
(3102011, MUDr. Ján Koller, Kollerová) diel č. 1 odčlenený od parc.č. 2587/1 a pričlenený k KN-C parc.č. 2587/8 a parc.č. 2579.
PDF PDFPDF PDF24.08.201125.08.2011
Nájomná zmluva č. 3/2011/ost
(3112011, ROS reklamno obchodná spoločnosť) o nájme časti zariadenia na informačno-reklamné účely.
PDF PDFPDF PDF25.08.201126.08.2011
Servisná zmluva SM01/2011
(3112011, Majax s.r.o.) Konica Minolta C203, C220.
PDF PDFPDF PDF31.08.201101.09.2011
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena
(3122011, G.V.K., s.r.o.) uzatvorenej dňa 11.7. 2011.
PDF PDFPDF PDF10.09.201111.09.2011
Kúpna zmluva
(3132011, Geodetika) pozemok diel č. 1 odčlenený od parc.č. 10/1 a pričlenený k parc.č. 9/1.
PDF PDFPDF PDF14.09.201115.09.2011
Kúpna zmluva
(3142011, Elfat Saliji, rod. Saliji) stavba súp. č.114, pozemok parc. č. 3473.
PDF PDFPDF PDF19.09.201120.09.2011
Zmluva č. 3/2011
(3152011, Miloslav Targoš) o zabezpečení prevádzky strojnotechnologického zariadenia.
PDF PDFPDF PDF19.09.201120.09.2011
Dohoda
(3162011, TERNO - Ladislav Varga) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 27.11.1995
PDF PDFPDF PDF23.09.201124.09.2011
Zmluva č. 36
(3172011, OZ Futbalová miniliga Senca) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011
PDF PDFPDF PDF27.09.201128.09.2011
Zmluva č. 37
(3182011, OZ Radosť) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011
PDF PDFPDF PDF29.09.201130.09.2011
Kúpna zmluva
(3192011, Štefan Nagy) pozemok parc. č. 2587/57 a parc. č. 2587/58.
PDF PDFPDF PDF04.10.201105.10.2011
Zmluva o dielo
(3202011, Mgr. Pavol Molej) pohrebný liturgický odev.
PDF PDFPDF PDF09.10.201110.10.2011
Dodatok č.1
(3212011, Arpád Maňa) ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 21.06.2007.
PDF PDFPDF PDF12.10.201113.10.2011
Zmluva č. 39
(3222011, MARKETiN CEE s.r.o.) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF12.10.201113.10.2011
Zmluva č. 38
(3232011, WELLNEA s.r.o.) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF12.10.201113.10.2011
Kúpna zmluva
(3242011, Šillo) pozemok, parc. číslo 2371/368.
PDF PDFPDF PDF16.10.201117.10.2011
Zmluva č. 41
(3252011, Gabriel CSEMY) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF16.10.201117.10.2011
Zmluva o nájme
(3262011, SR - Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik) lesných pozemkov.
PDF PDFPDF PDF24.10.201125.10.2011
Poistenie
(3272011, Generali Slovensko) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Fábia.
PDF PDFPDF PDF24.10.201125.10.2011
Zmluva č. 40
(3282011, OZ Freestyle club Senec) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF24.10.201125.10.2011
Dodatok č. 1
(3292011, Mgr. Vladimír Baranyai) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.10.2006.
PDF PDFPDF PDF25.10.201126.10.2011
Dodatok č. 1
(3302011, Kuruc) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.5.2005.
PDF PDFPDF PDF26.10.201127.10.2011
Dodatok č. 2
(3312011, Kuruc) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.10.2006.
PDF PDFPDF PDF26.10.201127.10.2011
Dodatok č. 3
(3222011, Kuruc) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.10.2006.
PDF PDFPDF PDF26.10.201127.10.2011
Dodatok č. 1
(3332011, Kuruc) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 10.10.2006.
PDF PDFPDF PDF26.10.201127.10.2011
Dodatok č. 1
(3342011, Kuruc) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 10.10.2006.
PDF PDFPDF PDF26.10.201127.10.2011
Dodatok č. 1
(3352011, Kuruc) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 10.10.2006.
PDF PDFPDF PDF26.10.201127.10.2011
Dodatok
(3362011, Telekom) k zmluve o pripojení 0903212539.
PDF PDFPDF PDF08.11.201109.11.2011
Dodatok
(3362011, Telekom) k zmluve o pripojení 0911274864.
PDF PDFPDF PDF08.11.201109.11.2011
Dodatok
(3362011, Telekom) k zmluve o pripojení 0911977655.
PDF PDFPDF PDF08.11.201109.11.2011
Kúpna zmluva
(3362011, Klára Pokorná) pozemok parc.č. 2514/44 a 2514/45.
PDF PDFPDF PDF09.11.201110.11.2011
Zmluva č. 43
(3372011, MO Matica Slovenská Senec) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF11.11.201112.11.2011
Zmluva č. 44
(3382011, ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF11.11.201112.11.2011
Zmluva č. 45
(3392011, ZŠ s VJM A. M. Szencziho, Senec) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF11.11.201112.11.2011
Zmluva č. 42
(3402011, Dominika Feketová) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF11.11.201112.11.2011
Dohoda
(3412011, Mgr. Gabriela Szabová) o úhrade prevádzkových nákladov za užívanie priestorov a zariadenia.
PDF PDFPDF PDF14.11.201115.11.2011
Zmluva
(3422011, Ráková Iveta) o nájme bytu 201, sociálne nájomné byty v Senci na ulici Sokolská.
PDF PDFPDF PDF14.11.201115.11.2011
Zmluva
(3432011, Varga Ján) o nájme bytu 101, sociálne nájomné byty v Senci na ulici Sokolská.
PDF PDFPDF PDF14.11.201115.11.2011
Zmluva
(3442011, Falusiová Eva) o nájme bytu 104, sociálne nájomné byty v Senci na ulici Sokolská.
PDF PDFPDF PDF14.11.201115.11.2011
Zmluva
(3452011, Fülöpová Marta) o nájme bytu 103, sociálne nájomné byty v Senci na ulici Sokolská.
PDF PDFPDF PDF14.11.201115.11.2011
Zmluva
(3462011, Švendová Michaela) o poskytnutí finančnej o nájme bytu 204, sociálne nájomné byty v Senci na ulici Sokolská.
PDF PDFPDF PDF14.11.201115.11.2011
Zmluva
(3472011, Velkovová Marta) o nájme bytu 203, sociálne nájomné byty v Senci na ulici Sokolská.
PDF PDFPDF PDF14.11.201115.11.2011
Mandátna zmluva
(3482011, Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku) správa bytového domu "Sociálne byty" na Sokolskej ulici.
PDF PDFPDF PDF19.11.201120.11.2011
Dodatok č. 18
(3492011, Dalkia Sencc a. s.) k zmluve o nájme, uzatvorenej dňa 24.03.1998.
PDF PDFPDF PDF21.11.201122.11.2011
Zmluva o dielo
(3502011, CPE Security, s.r.o.) rozšírenie kamerového systému.
PDF PDFPDF PDF23.11.201124.11.2011
Dodatok
(3502011, Slovak Telekom) k zmluve o pripojeni 0903421910.
PDF PDFPDF PDF24.11.201125.11.2011
Poistná zmluva
(3502011, Kooperatíva) Soc. byty Sokolská.
PDF PDFPDF PDF24.11.201125.11.2011
Dohoda o urovnaní
(3512011, Športový klub SFM Senec) sporných práv a povinností a stanovenia podmienok spoločného postupu pri urovnaní v rámcivysporiadania vzájomného sporu.
PDF PDFPDF PDF28.11.201129.11.2011
Kúpna zmluva
(3522011, Viera Papová) pozemok parc. č. 3855/9.
PDF PDFPDF PDF28.11.201129.11.2011
Nájomná zmluva
(3532011, SCR - Mesto Senec) bungalov na Slnečných jazerách - juh, súpisné číslo 4125.
PDF PDFPDF PDF29.11.201130.11.2011
Nájomná zmluva č. 3/2011/poz
(3542011, Správa cestovného ruchu Senec) časť pozemku parc. č. 805 v k.ú. Senec.
PDF PDFPDF PDF29.11.201130.11.2011
Zmluva o podnájme
(3552011, Ján Matlák) bungalov na Slnečných jazerách - juh.
PDF PDFPDF PDF29.11.201130.11.2011
Zmluva o podnájme
(3562011, Svetlana Peleová,) bungalov na Slnečných jazerách - juh.
PDF PDFPDF PDF29.11.201130.11.2011
Zmluva
(3572011, AVE Bratislava s.r.o.) o zbere, preprave, zhodnotení a zneškodnení odpadov.
PDF PDFPDF PDF29.11.201130.11.2011
Zmluva o dielo č. 02/SE
(3582011, Inlight Invest s.r.o.) Modernizácia osvetlenia časti ZŠ s vyučovacím J M.
PDF PDFPDF PDF06.12.201107.12.2011
Zmluva č. 46
(3592011, PICCARD SENEC) o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2011
PDF PDFPDF PDF07.12.201108.12.2011
Zmluva o podnájme
(3602011, Jarmila Nemčeková) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDFPDF PDF13.12.201114.12.2011
Zmluva o podnájme
(3612011, Peter Szimandl) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDFPDF PDF13.12.201114.12.2011
Dodatok
(3612011, Slovak Telekom) k zmluve o pripojení 0910797767.
PDF PDFPDF PDF13.12.201114.12.2011
Dodatok č.2
(3622011, ADWO TRANS, spol. s r.o.) k nájomnej zmluve č. 16/2009/LT
PDF PDFPDF PDF14.12.201115.12.2011
Dohoda
(3632011, Mgr. Erika Haľamová) o ukončení nájomnej zmluvy č. 9/2010/poz
PDF PDFPDF PDF14.12.201115.12.2011
Zmluva
(3642011, SPP - distribúcia, a.s.) o zriadení vecného bremena pozemkoch parc. č. 904/207 a č. 904/208.
PDF PDFPDF PDF19.12.201120.12.2011
Kúpna zmluva
(3652011, ROTHLEHNER pracovné plošiny s.r.o.) - Prívesná pracovná plošina.
PDF PDFPDF PDF20.12.201121.12.2011
Zmluva o nájme
(3662011, Územna rada Mládeže SČK) multifunkčne zariadenie (tlačiareň/kopírka/skener).
PDF PDFPDF PDF22.12.201123.12.2011
Zmluva o prevode
(3672011, MŠ Fándlyho) správy majetku Mesta Senec - hnuteľný majetok.
PDF PDFPDF PDF22.12.201123.12.2011
Zmluva o prevode
(3682011, MŠ Kollarova) správy majetku Mesta Senec - Prístavba materskej škôlky.
PDF PDFPDF PDF22.12.201123.12.2011
Poistná zmluva
(3682011, Kooperatíva) Farské nám..
PDF PDFPDF PDF22.12.201123.12.2011
Zmluva
(3692011, Šebok Dušan) o nájme bytu č. 205 - sociálne nájomné byty na ulici Sokolská, Senec.
PDF PDFPDF PDF23.12.201124.12.2011
Dodatok č. 1
(3702011, Ladislav Buček) k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2004.
PDF PDFPDF PDF30.12.201131.12.2011
Dodatok č. 2
(3712011, Ladislav Buček) k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2004.
PDF PDFPDF PDF30.12.201131.12.2011
Dohoda
(3722011, Czére, Czéreová, Šúpala, Šúpalová) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 30.8.2008.
PDF PDFPDF PDF30.12.201131.12.2011
Dohoda
(3732011, Czére, Czéreová, Šúpala, Šúpalová) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 25.4.2008.
PDF PDFPDF PDF30.12.201131.12.2011
Dodatok č. 1
(3742011, Volejbalový klub Tajovského Senec) k Zmluve č. 11 o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Senec v roku 2011.
PDF PDFPDF PDF30.12.201131.12.2011
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007