Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2012 (1-99) 100-195 (288-387)

Názov zmluvy, čísloOriginál *OCR *ZverejnenéÚčinné
Nájomná zmluva č. 1/2012/LT
(1002012, Sulejman Sulejmani) časť parc. č. 803 na námestí 1. mája.
PDF PDFPDF PDF 25.02.201226.02.2012
Nájomná zmluva č. 3/2012/NP
(1012012, FC GAFUGA) nebytový priestor v budove, ktorá tvorí súčasť pódia v Amfiteátri.
PDF PDFPDF PDF25.02.201226.02.2012
Nájomná zmluva č. 2/2012/NP
(1022012, FC Starí páni) nebytový priestor v budove, ktorá tvorí súčasť pódia v Amfiteátri.
PDF PDFPDF PDF 25.02.201226.02.2012
Zmluva c. 01/2012/FPO a FPP-SOC
(1032012, Domov socialnych sluzieb, Zariadenie pre seniorov „Pokoj) o poskytnuti financneho prispevku pri odkazanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri ukonoch sebaobsluhy a poskytnuti financneho prispevku na prevadzku.
PDF PDFPDF PDF 27.02.201228.02.2012
Dodatok č. 3
(1042012, GASTRO K.K.) k nájomnej zmluve zo dňa 17.12.2007.
PDF PDFPDF PDF05.03.201206.03.2012
Dodatok č. 4
(1052012, Československá obchodná banka, a.s.) k nájomnej zmluve zo dňa 27.11.2003.
PDF PDF PDF PDF05.03.201206.03.2012
Dodatok č. 4
(1062012, Ajet Fetaí) k nájomnej zmluve č. 11/2009/LT.
PDF PDFPDF PDF05.03.201206.03.2012
Dodatok č. 1
(1072012, Mesto Senec - Správa cestovného ruchu Senec) k nájomnej zmluve zo dňa 29.11.2011.
PDF PDFPDF PDF 08.03.201209.03.2012
Dodatok č. 1
(1082012, Ján Matlák) k zmluve o podnájme.
PDF PDFPDF PDF08.03.201209.03.2012
Dodatok č. 1
(1092012, Jarmila Nemčeková) k zmluve o podnájme.
PDF PDF PDF PDF08.03.201209.03.2012
Dodatok č. 1
(1102012, Svetlana Peleová) k zmluve o podnájme.
PDF PDFPDF PDF08.03.201209.03.2012
Dodatok č. 3
(1112012, Pohrebná služba) k nájomnej zmluve zo dňa 30.3.2004.
PDF PDF PDF PDF10.03.201211.03.2012
Dodatok č. 3
(1122012, Zoltán Takács -KAMENO_SOCHÁRSTVO-PYRAMÍDA) k nájomnej zmluve č. 2/2009/NP.
PDF PDFPDF PDF10.03.201211.03.2012
Dodatok č. 4
(1132012, Alexander Menyhárt) k nájomnej zmluve č. 10/2009/LT.
PDF PDFPDF PDF14.03.201215.03.2012
Dohoda
(1142012, Velkovová Marta) o ukončení zmluvy o nájme bytu.
PDF PDF PDF PDF14.03.201215.03.2012
Dodatok č. 1
(1152012, JUDr. Ján Skalský) k zmluve o poskytovani pravnych sluzieb uzatvorenej dna 30.10.2007.
PDF PDF PDF PDF17.03.201218.03.2012
Zmluva
(1162012, MŠ Fándlyho - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF17.03.201218.03.2012
Dodatok č.4
(1162012, Jahelka) k nájomnej zmluve zo dňa 23.2.2000.
PDF PDFPDF PDF19.03.201220.03.2012
Dodatok č. 4
(1172012, MEDINET spol. s r.o.) k nájomnej zmluve zo dňa 31.8.2006.
PDF PDF PDF PDF20.03.201221.03.2012
Dodatok č. 3
(1182012, DES s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 24/2009/MsKS.
PDF PDFPDF PDF21.03.201222.03.2012
Dodatok č. 5
(1192012, Alexander Menyhárt) k nájomnej zmluve č. 10/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF21.03.201222.03.2012
Dohoda
(1202012, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.
PDF PDFPDF PDF 21.03.201222.03.2012
Zmluva MK-5944/2012/2.2
(1202012, Ministerstvo kultúry SR) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
PDF PDFPDF PDF27.03.201228.03.2012
Dodatok č.2
(1222012, Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť) k Zmluve o prevádzkovaní, údržbe a opravách plynárenského zariadenia zo dňa 05.09.2002.
PDF PDFPDF PDF02.04.201204.04.2012
Zmluva č. Z2231022000601
(1232012, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
PDF PDF PDF PDF02.04.201203.04.2012
Dodatok č. 2
(1242012, Eva Bittnerová) k nájomnej zmluve č. 1/2010/LT.
PDF PDFPDF PDF04.04.201205.04.2012
Dodatok č. 4
(1252012, Bohuš Buláž) k nájomnej zmluve č. 9/2009/LT.
PDF PDFPDF PDF 04.04.201205.04.2012
Sponzorská zmluva
(1262012, 6873WESTPOINT, s.r.o.) finančný príspevok.
PDF PDFPDF PDF04.04.201205.04.2012
Zámenná zmluva
(1272012, Branislav Macejka) zámena pozemkov.
PDF PDFPDF PDF04.04.201205.04.2012
Dodatok č. 3
(1282012, Jehovovi svedkovia - náboženská spoločnosť) k nájomnej zmluve zo dňa 29.6.2001.
PDF PDF PDF PDF12.04.201213.04.2012
Dodatok č. 3
(1292012, Maroš Sušla, Blanka Šušlová) k nájomnej zmluve zo dňa 1.11.2006.
PDF PDFPDF PDF12.04.201213.04.2012
Dohoda o ukončení zmluvy
(1302012, MED POINT, s. r. o.) o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby.
PDF PDFPDF PDF12.04.201213.04.2012
Zmluva o dielo
(1312012, JV VODOZ BRATISLAVA, s.r.o.) Zvislé a vodorovné dopravné značenie v meste Senec na miestnych komunikáciách.
PDF PDFPDF PDF12.04.201213.04.2012
Zmluva číslo: MK-5944/2012/2.2
(1322012, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
PDF PDFPDF PDF12.04.201213.04.2012
Dodatok č. 4
(1332012, Kuruc) k nájomnej zmluve zo dňa 1.5.2005.
PDF PDFPDF PDF12.04.201213.04.2012
Dodatok č. 4
(1332012, Kuruc) k nájomnej zmluve zo dňa 10.10.2006.
PDF PDF PDF PDF12.04.201213.04.2012
Dohoda o ukončení
(1332012, Stredná odborná škola Senec) o poskytovaní stravy uzatvorenej dňa 30.03.2009.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Dohoda o ukončení
(1342012, Základná škola Mlynská 50) o poskytovaní stravy uzatvorenej dňa 03.12.2008.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Dohoda o ukončení
(1352012, Základnú škola A. Molnára Szencziho 2) o poskytovaní stravy uzatvorenej dňa 03.11.2008.
PDF PDF PDF PDF16.04.201217.04.2012
Dohoda o ukončení
(1362012, Základná škola J.G. Tajovského) o poskytovaní stravy uzatvorenej dňa 03.11.2008.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Zmluva č. 1/2012
(1372012, Stredná odborná škola) o poskytovaní stravy pre dôchodcov a príspevku mesta.
PDF PDF PDF PDF16.04.201217.04.2012
Zmluva č. 1/2012
(1382012, Základná škola A. Molnára Szencziho 2) o poskytovaní stravy pre dôchodcov a príspevku mesta.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Zmluva č. 1/2012
(1392012, Základná škola J.G. Tajovského) o poskytovaní stravy pre dôchodcov a príspevku mesta.
PDF PDF PDF PDF16.04.201217.04.2012
Zmluva č. SJ/1/2012
(1402012, Základná škola Mlynská 50) o poskytovaní stravy pre dôchodcov a príspevku mesta.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Zmluva
(1412012, Tóth Karol) o nájme bytu - sociálne nájmné byty Sokolská.
PDF PDF PDF PDF16.04.201217.04.2012
Dodatok č. 2
(1422012, Ľubomír Mackovič) k nájomnej zmluve č. 14/2010/poz.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Dodatok č.2
(1432012, Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť) k Zmluve o prevádzkovaní, údržbe a opravách plynárenského zariadenia zo dňa 05.09.2002.
PDF PDFPDF PDF 16.04.201217.04.2012
Dodatok č. 4
(1442012, PhDr. Peter Náhlik) k nájomnej zmluve zo dňa 12.06.2008.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Dodatok č. 4
(1452012, Elenka Nosková) k nájomnej zmluve č. 5/2009/LT.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Dodatok č. 1
(1462012, HOTEL SENEC a.s.) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 24.5.2007.
PDF PDF PDF PDF17.04.201218.04.2012
Zmluva č. 43/2012
(1472012, Bobák, Bollová a spol., s.r.o. ) o poskytovaní právnych služieb.
PDF PDFPDF PDF17.04.201218.04.2012
Dodatok č. 1
(1482012, BETA-CAR, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 17/2009/poz.
PDF PDF PDF PDF23.04.201224.04.2012
Dodatok č. 2
(1492012, Verejno — prospešný podnik Senec, a.s.) K Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 11. januára 1999 v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2008.
PDF PDFPDF PDF 23.04.201224.04.2012
Dodatok č.4
(1502012, ARDSYSTEM spoľ s.r.o.) k nájomnej zmluve zo dňa 26.2.2007.
PDF PDFPDF PDF23.04.201224.04.2012
Dodatok č. 4
(1512012, Bratislavská teplárenská a.s.) k nájomnej zmluve zo dňa 20.9.2001.
PDF PDFPDF PDF23.04.201224.04.2012
Dodatok č.1
(1522012, Landzia, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 2/2011/LT.
PDF PDF PDF PDF26.04.201227.04.2012
Dodatok č.1
(1532012, Syrmex International, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 2/2011/ost.
PDF PDFPDF PDF26.04.201227.04.2012
Dodatok č.2
(1542012, Quality SC, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 10/2009/ost.
PDF PDF PDF PDF26.04.201227.04.2012
Dodatok č.4
(1552012, Irfan Saliji CUKRÁREŇ - BALKÁN) k nájomnej zmluve č. 3/2009/LT.
PDF PDFPDF PDF26.04.201227.04.2012
Nájomná zmluva
(1562012, Poľnohospodárske družstvo KLAS - Mesto Senec ako nájomca) silážny žľab, na pozemkoch 746/31 a 746/172 k.ú. Boldog.
PDF PDFPDF PDF26.04.201227.04.2012
Dodatok č.3
(1572012, Ing. Tomáš Matlák) k nájomnej zmluve zo dňa 15.4.2008.
PDF PDF PDF PDF03.05.201204.05.2012
Dodatok č.4
(1582012, Daniel Šlachtič) k nájomnej zmluve č. 12/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF03.05.201204.05.2012
Dodatok č.4
(1592012, Renáta Kadnárová) k nájomnej zmluve č. 13/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF03.05.201204.05.2012
Dodatok č.4
(1602012, Mária Svorcová) k nájomnej zmluve zo dňa 1.1.2002.
PDF PDF PDF PDF03.05.201204.05.2012
Dodatok č.4
(1612012, Sulejman Sulejmani-Zmrzlina VENEZIA) k nájomnej zmluve č. 4/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF03.05.201204.05.2012
Zmluva č.53/2012
(1622012, Camillius, Kamil Gašpar) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF07.05.201208.05.2012
Zmluva č.12/2012
(1632012, Volejbalový klub Tajovského Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDFPDF PDF 07.05.201208.05.2012
Zmluva č.7/2012
(1642012, ŠKSFM Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDFPDF PDF07.05.201208.05.2012
Zmluva o dielo DODATOK Č. 1
(1652012, lng. arch. Ladislav Prekop-NOVAARCH) „Revitalizáciu námestia 1. mája-etapa II.".
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
Dodato k č. 3
(1662012, Ing. Pavel Gašparík,) k nájomnej zmluve č. 17/2010/poz.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Kúpna zmluva
(1672012, Štefan Rigo) parc. č. 3499/64.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Kúpna zmluva
(1682012, Ing. Pavol Širáň) parc. č. 3499/65.
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
ZÁMENNÁ ZMLUVA
(1692012, Ing. Gašpar Józan) parc. č. 2371/1, parc. č. 2371/287, parc.č. 2371/360.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1702012, Antalič Racing Team) z rozpočtu Mesta Senec č. 5/2012/dotácíe-Antalič.
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1712012, Csémy Gabriel) z rozpočtu Mesta Senec č. 11/2012/dotácie- Csémy.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1722012, HBK Watberg, OZ) z rozpočtu Mesta Senec č. 3/2012/dotácie-HBK Watberg.
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1732012, Ivan Fendek) z rozpočtu Mesta Senec č. 52/2012/dotácie.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1742012, Materské centrum Senecké slniečko - občianske združenie) 49/2012/dotácie.
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1752012, Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi) z rozpočtu Mesta Senec 48/2012/dotácie.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1762012, PICCARD Senec) z rozpočtu Mesta Senec č\4/2012/dotácie-PICCARD Senec.
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1772012, PICCARD Senec)z rozpočtu Mesta Senec č\4/2012/dotácie-PICCARD Senec .
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1782012, Škola talentovaných športovcov, OZ - pre Školu karate Senec) z rozpočtu Mesta Senec č.25/2012/dotácie-škola kárate.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1792012, Školský športový klub GAB Senec, o.z.) z rozpočtu Mesta Senec č. 2/2012/dotácie-ŠSK GAB Senec.
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1802012, Slovenský Červený Kríž, miestny spolok Senec) z rozpočtu Mesta Senec 51/2012/dotácie.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1812012, Stolnotenisový klub Senec) z rozpočtu Mesta Senec č. 1/2012/dotácie-Stolnotenisový klub Senec.
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1822012, Taekwon- Do P.T.F. Senec) z rozpočtu Mesta Senec č. 9/2012/dotácie-Taekwon-Do.
PDF PDFPDF PDF 10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1832012, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Z.O.č.52 pre okres Pezinok, Malacky, Senec) z rozpočtu Mesta Senec 47/2012/dotácie.
PDF PDFPDF PDF10.05.201211.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1842012, Územná rada mládeže SČK, Bratislava - okolie) z rozpočtu Mesta Senec 50/2012/dotácie.
PDF PDF PDF PDF10.05.201211.05.2012
Licenčná zmluva č. 2012 - 437
(1852012, GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.) na použitie účelových digitálnych farebných ortofotomáp.
PDF PDFPDF PDF16.05.201217.05.2012
Dodatok č. 3
(1862012, ADWO TRANS, spol. s r.o.) k nájomnej zmluve č. 16/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF16.04.201217.04.2012
Dohoda
(1872012, ZO Slovenského zväzu chovateľov Senec) o započítaní investícií a nájomného.
PDF PDFPDF PDF16.04.201217.04.2012
Nájomná zmluva č. 1/2012/NP
(1882012, ZO Slovenského zväzu chovateľov Senec) nebytové priestory, prístrešok Park oddychu.
PDF PDFPDF PDF 16.04.201217.04.2012
Zmluva č.41/2012/dotácie
(1892012, Štefan Bordács, Vladimír Lysičan) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDFPDF PDF18.05.201219.05.2012
Zmluva č. 32/2012/dotácie
(1902012, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku) z rozpočtu Mesta Senee.
PDF PDFPDF PDF18.05.201219.05.2012
Zmluva č. 36/2012/dotácie
(1912012, CSEMADOK ZO Senec) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDFPDF PDF18.05.201219.05.2012
Zmluva č.43/20I2/dotácie
(1922012, Dychová hudba Senčanka) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF18.05.201219.05.2012
Zmluva č.42/2012/dotácie
(1932012, Klub vojenskej histórie-Tatranci) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDFPDF PDF18.05.201219.05.2012
Zmluva c. 35/2012/dotácie
(1942012, Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF18.05.201219.05.2012
Zmluva č. 34/2012/dotácie
(1952012, Slovensky rybársky zväz, Mestská organizácia) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDFPDF PDF 18.05.201219.05.2012
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007