Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2012 (1-99) (100-195) 196-287 (288-387)

Názov zmluvy, číslo Originál * OCR * Zverejnené Účinné
Zmluva č. 45/2012/dotácie
(1962012, ORFLEX, grafický dizajn a ateliér) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 46/2012/dotácie
(1972012, Slovák Doublebass Club) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 44/2012dotácie
(1982012, SOLAR) z rozpočtu Mesta Senee.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 26/2012/dotácie
(1992012, Spojená škola) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva 30/2012/dotácie
(2002012, Stredná odborná škola Senee) z rozpočtu Mesta Scncc.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č.40/2012/dotácie
(2012012, Združenie detí a mládeže Radosť) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluvač.39/2012/dotácie
(2022012, Slovensky zväz záhradkárov ZO 6-13 Senec) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva e. 33/2012/dotáeie
(2032012, Slovenský zväz chovateľov, ZO Senec) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 37/2012/dotácie
(2042012, ZO SZPH Senec) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva e. 38/2012/dotácie
(2052012, ZO SZPB Senee) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 27/2012/dotácie
(2062012, ZŠ J. G. Tajovského) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 28/2012/dotácie
(2072012, ZŠ J. G. Tajovskélio) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 29/2012/dotácie
(2082012,ZŠ J. G. Tajovského) z rozpočtu Mesta Senee.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 31/2012/dotácie
(2092012, ZŠ s V J M Alberta Molnáľu Szencziho) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 8/2012/dotácie-AWK
(2102012, AWK Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 20/2012/dotácie-Lysičaii-Bordács
(2112012, Vladimír Lysičan, Štefan Bordács) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 19/2012/dotácie-Kontsek
(2122012, Martin Kontsek) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 23/2012/dotácie-Gabriel
(2132012, Michal Gabriel) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č.14/2012/dotácie-chovatelia pošt.holubov
(2142012, Miestna organizácia chovateľov poštových holubov, OZ) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 21/2012/dotácie-Siposová
(2152012, Renáta Siposová) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č. 22/2012/dotácie-ŠK Iglovia
(2162012, ŠK Iglovia Sp.Nová Ves, pobočka Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Zmluva č.13/2012/dotácie-pre SPORTCENTRUM
(2172012, ŠPORT CENTRUM SENEC, OZ) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 18.05.2012 19.05.2012
Dodatok č. 3
(2182012, Helena Fulierová) k nájomnej zmluve č. 19/2009/poz.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Dohoda
(2192012, Katarína Olléová - KATRIN) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 20.3.2008.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Nájomná zmluva č. 3/2012/ost
(2202012, Patrik Ollé - KATRINSPORT) o nájme časti zariadenia na informačno-reklamné účely.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Nájomná zmluva č. 2/2012/ost
(2212012, ROS reklamno obchodná spoločnosť) o nájme časti zariadenia na informačno-reklamné účely.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 24/2012/dotácie-Margit -TT
(2222012, Margit-TT, s.r.o.) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie
(2232012, SK Senec šachový klub) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Zmluva č. 2012/BA/22
(2242012, PARTNER AUDIT, s. r. o.) vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2012, overenie súladu údajov vo výročnej správe.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Zmluva č. 2012/BA/21
(2252012, PARTNER AUDIT, s. r. o.) vypracovanie auditu individuálnej účtovnej závierky mesta za rok 2012, overenie hospodárenia mesta podľa jej rozpočtu.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 54
(2262012, Gymnázium A. Bernoláka) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie 55/2012/dotácie
(2272012, WELLNEA s.r.o.) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Zmluva o dielo
(2282012, AVA - stav, s r.o.) o realizácii stavebných prác na stavbe: Zbúranie nadzemnej časti budovy „Stará poliklinika".
PDF PDF PDF PDF 29.05.2012 30.05.2012
Dodatok č. 1
(2292012, Fülöpová Marta) k zmluve o nájme bytu.
PDF PDF PDF PDF 01.06.2012 02.06.2012
Dohoda
(2302012, Milan Kuzma) o urovnaní - náhrada škody.
PDF PDF PDF PDF 01.06.2012 02.06.2012
Zmluva
(2312012, šk Strongman club Dunajská Streda) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - silácka súťaž.
PDF PDF PDF PDF 01.06.2012 02.06.2012
Kúpna zmluva
(2322012, Ing. Ľuboš Sivek, MUDr. Danuša Siveková) novovytvorený pozemok parc. č. 2463/231 a 2463/60.
PDF PDF PDF PDF 07.06.2012 08.06.2012
Dodatok č. 4
(2332012, Resul Maksuti - MEKKE) k nájomnej zmluve č. 2/2009/LT.
PDF PDF PDF PDF 11.06.2012 12.06.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2012/dotácie-GAFUGA
(2342012, GAFUGA, futbalové združenie starších pánov) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 11.06.2012 12.06.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/2012/dotácie-Feketová
(2352012, Bc. Dominika Feketová) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 11.06.2012 12.06.2012
Zmluva o reklamnej spolupráci
(2362012, Motor-Car Bratislava s.r.o.) MCBA - Veľký letný karneval v Senci.
PDF PDF PDF PDF 11.06.2012 12.06.2012
Zmluva č. 1 /2012
(2372012, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.) o účinkovaní Hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na akcii „Veľký letný karneval v Senei".
PDF PDF PDF PDF 11.06.2012 12.06.2012
Zmluva č. 02/2012-SOC
(2382012, DOM SENIOROV CENTRUM ODDYCHU, n.o.) o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
PDF PDF PDF PDF 12.06.2012 13.06.2012
Zmluva č. 03/2012-SOC
(2392012, DOM SENIOROV n.o.) o poskytnutí finančného príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
PDF PDF PDF PDF 12.06.2012 13.06.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 56/2012/dotácie - Sowiriski
(2402012, Dávid Sowiriski) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 12.06.2012 13.06.2012
Rámcová zmluva
(2412012, Slovenská sporiteľňa, a. s.) - bankové a finančné služby.
PDF PDF PDF PDF 12.06.2012 13.06.2012
Darovacia zmluva
(2422012, NADÁCIA DALKIA SLOVENSKO) peňažný dar za účelom finančného príspevku na realizáciu projektu obdarovaného.
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Zmluva o nájme reklamných plôch
(2432012, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.) reklama na LCD - Senecké leto..
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Zmluva o poskytnutí reklamy
(2442012, ELV PRODUKT, a.s.) reklama na LCD - Senecké leto.
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Zmluva o poskytnutí reklamy
(2452012, ALAS SLOVAKIA, s. r.o.,) reklama na LCD obrazovke umiestnenej pri pódiu spoločensko-zábavných podujatiach „Senecké leto" a „Veľký letný karneval".
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Zmluva o poskytnutí reklamy
(2462012, Alpin Reál Slovakia Beta, v.o.s.) reklama na LCD - Senecké leto.
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Zmluva o poskytnutí reklamy
(2472012, ARBOR, s.r.o.) reklama na LCD - Senecké leto.
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Zmluva o poskytnutí reklamy
(2482012, CESTY NITRA, a.s.) reklama na LCD - Senecké leto.
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Zmluva o poskytnutí reklamy
(2492012, NOVPLASTA s.r.o.) reklama na LCD - Senecké leto.
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Zmluva o poskytnutí reklamy
(2502012, Swietehky-SIovakia spoi. s r.o.) reklama na LCD - Senecké leto.
PDF PDF PDF PDF 18.06.2012 19.06.2012
Dodatok č. 3
(2512012, Ľubomír Mackovič) k nájomnej zmluve č. 14/2010/poz.
PDF PDF PDF PDF 25.06.2012 26.06.2012
Zmluva
(2522012, Lucia Cvengrošová) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - Senecké leto 201Z.
PDF PDF PDF PDF 25.06.2012 26.06.2012
Zmluva
(2532012, Miroslav Holič) vytvorení, použití o šírení umeleckého výkonu - Senecké leto 2012.
PDF PDF PDF PDF 25.06.2012 26.06.2012
Zmluva
(2542012, Tomáš Kožík) vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu - Senecké leto 2012.
PDF PDF PDF PDF 25.06.2012 26.06.2012
Zmluva
(2552012, Ondrej Sirota) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkonu.
PDF PDF PDF PDF 25.06.2012 26.06.2012
Kúpna zmluva
(2562012, KVALSTAV, spol. s r.o.) nehnuteľnosť - pozemok parc. č. 793/1.
PDF PDF PDF PDF 27.06.2012 28.06.2012
Dodatok č. 3
(2572012, Ľubomír Mackovič) k nájomnej zmluve č. 14/2010/poz.
PDF PDF PDF PDF 27.06.2012 28.06.2012
Dodatok č. 5
(2562012, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 14/2009/ost.
PDF PDF PDF PDF 27.06.2012 28.06.2012
Dohoda
(2592012, Helena Fulicrová) o ukončení nájomnej zmluvy č. 19/2009/poz zo dňa 31.8.2009.
PDF PDF PDF PDF 27.06.2012 28.06.2012
Nájomná zmluva č. 2/2012/LT
(2602012, PaedDr. Ľubomír Fetkovič) časť pozemku, pare. č. 1050/2.
PDF PDF PDF PDF 27.06.2012 28.06.2012
Zmluva
(2612012, SK SFM Senec) o použití finančných prostriedkov z Peňažného účelového fondu podpory SK SFM Senec na rok 2012.
PDF PDF PDF PDF 27.06.2012 28.06.2012
Zmluva
(2622012, Porsche Inter Auto Slovakia, s r.o.) o predaji motorového vozidla Škoda Fábia.
PDF PDF PDF PDF 27.06.2012 28.06.2012
Nájomná zmluva č. 2/2011/poz
(2632012, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) pozemok pare, č. 3444/1.
PDF PDF PDF PDF 28.06.2012 29.06.2012
Zmluva
(2642012, Slovák Lines, a.s.) o združení finančných prostriedkov - informačná tabuľa na autobusovej stanici na Šafárikovej ulici v Senci.
PDF PDF PDF PDF 11.07.2012 12.07.2012
Zmluva
(2652012, Roland Šurda) o vytvorení, použití a šírení umeleckého výkoru - Veľký letný Karneval.
PDF PDF PDF PDF 17.07.2012 18.07.2012
Dodatok č. 2
(2662012, Ing. Peter Valo, Ing. Ľuboš Calpaš, Ing. Ivan Albíni, Ing. Milan Lettrich, PhDr. Pavel Novák) k nájomnej zmluve zo dňa 1.5.2006.
PDF PDF PDF PDF 18.07.2012 19.07.2012
Dodatok č. 2
(2672012, Ing. Peter Valo, Kateŕina Flašíková, Ing. Milan Lettrich, PhDr. Pavel Novák, Pharm.Dr. Marta Nováková, Ing. I!uboš Calpaš, RNDr. Anna Calpašová, Ing. Ivan Albíni, Júlia Albíniová) k nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2006.
PDF PDF PDF PDF 18.07.2012 19.07.2012
Zmluva
(2682012, PaedDr. Pavol Zuzík a JUDr. Alena Zuzíková) parc.č. 2371/311 a parc.č. 2372/1.
PDF PDF PDF PDF 18.07.2012 19.07.2012
Dodatok č. 2
(2692012, Landzia, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 2/2011/LT.
PDF PDF PDF PDF 18.07.2012 19.07.2012
Dodatok č. 1
(2702012, Bobák, Bollová a spol., s.r.o.) k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 43/2012.
PDF PDF PDF PDF 20.07.2012 21.07.2012
Zmluva č. 17/2012/dotácie-OZ Freestyle club
(2712012, OZ Freestyle club Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 23.07.2012 24.07.2012
Dohoda
(2722012, František Sušla) na odstránenie duplicitného vlastníctva.
PDF PDF PDF PDF 24.07.2012 25.07.2012
Nájomná zmluva č. 3/2012/LT
(2732012, Ladislav Mészáros) pozemok - cesta, parc. č. 934/1.
PDF PDF PDF PDF 24.07.2012 25.07.2012
Dohoda
(2742012, Štefan Rigo) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 1.8.2006.
PDF PDF PDF PDF 25.07.2012 26.07.2012
Dohoda
(2752012, Pavol Siráň) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 1.8.2006.
PDF PDF PDF PDF 25.07.2012 26.07.2012
Zmluva
(2762012, Kooperatíva) poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla.
PDF PDF PDF PDF 07.08.2012 08.08.2012
Zmluva
(2772012, Kooperatíva) havarijné poistenie motorových vozidiel.
PDF PDF PDF PDF 09.08.2012 10.08.2012
Kúpna zmluva
(2782012, Róbert Kval) stavba súp. č. 4011 na parc. č. 687/2, stavba súp. č. 4012 na parc. č. 686, pozemok parc. č. 687/2, pozemok parc. č. 686, pozemok parc. č. 688/6.
PDF PDF PDF PDF 15.08.2012 16.08.2012
Zmluva č. 58 /2012/dotácie
(2792012, Stanislav Krajč) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 16.08.2012 17.08.2012
Zmluva
(2802012, CALORIM Sk, s.r.o.) o dielo "MŠ Fándiyho Senec - stavebné úpravy a rekonštrukcia ÚK".
PDF PDF PDF PDF 17.08.2012 18.08.2012
Kúpna zmluva
(2812012, Andrej Ferenczy, Svatava Ferenczyová) pozemok parc. č. 4090/91.
PDF PDF PDF PDF 22.08.2012 23.08.2012
Zmluva č. 57 /2012/dotácie
(2822012, Ivan Stankovič) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 24.08.2012 25.08.2012
Zmluva
(2832012, Dušan Ďurkovič) o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavanému pozemku.
PDF PDF PDF PDF 27.08.2012 28.08.2012
Zmluva č. 59 /2012/dotácie
(2842012, Prantišek Pokrývka) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 27.08.2012 28.08.2012
Dodatok č.3 k prílohe č. 2
(2852012, e-Net s.r.o.) k Rámcovej zmluve o spolupráci, uzatvorenej 7.7.2005.
PDF PDF PDF PDF 28.08.2012 29.08.2012
Zmluva
(2862012, Mária Horváthova) o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavanému pozemku.
PDF PDF PDF PDF 28.08.201229.08.2012
Zmluva
(2872012, Ľudovít Jasenovec) o dielo ZŠ Tajovského Senec - Rekonštrukcia elektroinštalácie.
PDF PDF PDF PDF 30.08.201201.09.2012
Zmluva
(2872012, STAV-COLOR investičná, s.r.o.) o zriadení vecného bremena.
PDF PDF PDF PDF 10.09.2012 11.09.2012
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007