Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2012 (1-99) (100-195) (196-287)288-387

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Zmluva č. 60
(2882012, Gabriel Szakál) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 11.09.201212.09.2012
Zmluva o dielo č. 14/2012/08421 /M/R
(2892012, CESTY NITRA a. s.) o realizácii stavebných prác na stavbe: Terminál Integrovanej dopravy v Senci.
PDF PDF PDF PDF 12.09.201213.09.2012
Dohoda o urovnaní
(2902012, Stanislav Gábriška,) súdneho sporu.
PDF PDF PDF PDF 17.09.201218.09.2012
Zmluva o nájme bytu
(2912012, Stanislav Gábriška) na ulici SNP 10.
PDF PDF PDF PDF 17.09.201218.09.2012
Zmluva o dielo č.01-2012-A.
(2912012, ATYP-STAV, Ján Izsák) o stavebných a montážnych prácach - Rekonštrukcia sociálnych zariadení na ZŠ.
PDF PDF PDF PDF 20.09.201221.09.2012
Dohoda č. 6/§ 52a/2012/NP V-2
(2922012, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o poskytnutí príspevku na aktivačnú Činnosť formou dobrovoľníckej služby.
PDF PDF PDF PDF 24.09.201225.09.2012
Dohoda
(2932012, Motor-Car Bratislava) o započítaní pohľadávok.
PDF PDF PDF PDF 24.09.201225.09.2012
Kúpna zmluva
(2942012, Ing. Matúš Stríž) diel č.l pričlenený k parc.č. 2259 a diel č.2 pričlenný k parc.č. 2259.
PDF PDF PDF PDF 24.09.201225.09.2012
Dohoda
(2952012, Renáta Síposová) o úhrade prevádzkových nákladov za užívanie priestorov a zariadenia - užívanie nebytových priestorov.
PDF PDF PDF PDF 25.09.201226.09.2012
Kúpna zmluva
(2962012, Ing. Miriam Šedíková) parc.č. 102/1, diel č.5 parc.č. 102/5, diel č.6 parc.č. 102/5.
PDF PDF PDF PDF 25.09.201226.09.2012
Dohoda
(2972012, Milan Špánik - Tanečné štúdio M+M) o úhrade prevádzkových nákladov za užívanie priestorov a zariadenia - MsKS.
PDF PDF PDF PDF 27.09.201228.09.2012
Zmluva
(2982012, MŠ Kollárova - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - nábytková zostava.
PDF PDF PDF PDF 01.10.201202.10.2012
Zmluva
(2992012, Základná umelecká škola - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - Renault Clio Thalia.
PDF PDF PDF PDF 01.10.201202.10.2012
Kúpna zmluva
(3002012, Pavel Viktorín) pozemok parc. č. 4090/22.
PDF PDF PDF PDF 01.10.201202.10.2012
Návrh zmluvy o dielo
(3012012, EKOJET, s.r.o.) generel zelene.
PDF PDF PDF PDF 03.10.201204.10.2012
Dohoda o urovnaní a pristúpenie k záväzku
(3022012, Ľuboš Zelman, Beáta Budziňáková, Renáta Kumičíková, Nora Žáková) - Mesto Senec, SCR - vlastnícke právo k nehnuteľnostiam evidovaným na LV č. 8207 .
PDF PDF PDF PDF 04.10.201205.10.2012
Kúpna zmluva č. HM/041-2012/110
(3032012, Hydromeliorácie š.p.)závlahová stavba „ZH Senec".
PDF PDF PDF PDF 08.10.201209.10.2012
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
(3042012, KOMUNÁLNA poisťovňa) počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby.
PDF PDF PDF PDF 10.10.201211.10.2012
Kúpna zmluva
(3052012, JUDr. Ján Dubovec) parc. č. 2371/353, 2371/354.
PDF PDF PDF PDF 12.10.201213.10.2012
Zmluva
(3062012, ECO-LOGIC s.r.o.) o poskytnutí služieb - verejné osvetlenie
PDF PDF PDF PDF 15.10.201216.10.2012
Zmluva
(3072012, eBIZ Corp. s.r.o.) o poskytnutí služieb - verejné obstarávanie
PDF PDF PDF PDF 16.10.201217.10.2012
Ukončenie Nájomnej zmluvy č. 2/2012/ost
(3082012, ROS reklamno obchodná spoločnosť) Informačno-navigačné tabule
PDF PDF PDF PDF 24.10.201225.10.2012
Dohoda
(3092012, Ladislav Kuruc) o uznaní dlhu a splátkovom kalendári k nájomnej zmluve zo dňa 1.5.2005 a k nájomnej zmluve zo dňa 10.10.2006 a k nájomnej zmluve zo dňa 15.4.2004
PDF PDF PDF PDF 24.10.201225.10.2012
Zmluva
(3102012, Peter Capulič) o spolupráci pri zbere použitého šatstva
PDF PDF PDF PDF 24.10.201225.10.2012
Nájomná zmluva č. 6/2012/poz
(3112012, Správa cestovného ruehu Senec) časť pozemku parc. č. 805
PDF PDF PDF PDF 30.10.201231.10.2012
Dodatok č. 1
(3122012, Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku) k Mandátnej zmluve zo dňa 16.11.2011
PDF PDF PDF PDF 02.11.201203.11.2012
Zmluva
(3132012, Ministerstvo práce, sociálnych veď a rodiny SR) o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 76/2012
PDF PDF PDF PDF 06.11.201207.11.2012
Darovacia zmluva
(3142012, Szabó Zoltán -> MsÚ Senec) verejný vodovod, časť vetvy VI
PDF PDF PDF PDF 07.11.201208.11.2012
Kúpna zmluva
(3152012, Ing. Michal Lórincz, JUDr. Emília Lórinczová) parc. č. 2463/232
PDF PDF PDF PDF 08.11.201209.11.2012
Kúpna zmluva
(3162012, MOTOR PARTNER,s.r.o.) Citroen Jumper Combi s prestavbou na prepravnú službu pre handicapovaných občanov
PDF PDF PDF PDF 08.11.201209.11.2012
Dodatok č.1, č.d. DZ223102200060101
(3172012, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) k zmluve č. Z2231022000601 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
PDF PDF PDF PDF 09.11.201210.11.2012
Dodatok č.1
(3182012, Športový klub SFM Senec) k dohode o urovnaní - zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Senec v roku 2009.
PDF PDF PDF PDF 09.11.201210.11.2012
Dodatok č.1
(3192012, Tóth Karol) zmluve o nájme bytu zo dňa 10.4.2012.
PDF PDF PDF PDF 14.11.201215.11.2012
Zmluva
(3202012, Falusiová Eva) o nájme bytu na ulici Sokolská byt č. 104.
PDF PDF PDF PDF 14.11.201215.11.2012
Zmluva
(3212012, Fülöpová Marta) o nájme bytu na ulici Sokolská byt č. 103.
PDF PDF PDF PDF 14.11.201215.11.2012
Zmluva
(3222012, Ráková Iveta) o nájme bytu na ulici Sokolská byt č. 201.
PDF PDF PDF PDF 14.11.201215.11.2012
Zmluva
(3232012, Šebok Dušan) o nájme bytu na ulici Sokolská byt č. 205.
PDF PDF PDF PDF 14.11.201215.11.2012
Zmluva
(3242012, Švendová Michaela) o nájme bytu na ulici Sokolská byt č. 204.
PDF PDF PDF PDF 14.11.201215.11.2012
Zmluva
(3252012, Varga Ján) o nájme bytu na ulici Sokolská byt č. 101.
PDF PDF PDF PDF 14.11.201215.11.2012
Zmluva
(3262012, Velkovová Marta) o nájme bytu na ulici Sokolská byt č. 105.
PDF PDF PDF PDF 15.11.201216.11.2012
Dodatok
(3272012, Slovak Telekom) k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0910912291.
PDF PDF PDF PDF 20.11.201221.11.2012
Dodatok
(3282012, Slovak Telekom) k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911039000.
PDF PDF PDF PDF 20.11.201221.11.2012
Dodatok
(3292012, Slovak Telekom) k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911622655.
PDF PDF PDF PDF 20.11.201221.11.2012
Dodatok č. 1
(3302012, Bobák, Bollová a spol., s.r.o.) k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 41/2011.
PDF PDF PDF PDF 23.11.201224.11.2012
Dodatok č. 1
(3312012, JUDr. Ján Dubovec) ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 10.10.2012.
PDF PDF PDF PDF 28.11.201229.11.2012
Dohoda č. 13/§50a/NS/2012
(3322012, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdam.
PDF PDF PDF PDF 29.11.201230.11.2012
Nájomná zmluva
(3332012, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, súpisné číslo 4125
PDF PDF PDF PDF 30.11.201201.12.2012
Nájomná zmluva
(3342012, Anna Kapounová) pozemok parc. č. 4415/1
PDF PDF PDF PDF 30.11.201201.12.2012
Zmluva o dielo
(3352012, Terralimo, s.r.o.) oprava fontány prvá etapa.
PDF PDF PDF PDF 30.11.201201.12.2012
Zmluva o podnájme
(3362012, Ján Matlák) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDF PDF PDF 30.11.201201.12.2012
Zmluva o podnájme
(3372012, Jarmila Nemčeková) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDF PDF PDF 30.11.201201.12.2012
Zmluva o podnájme
(3382012, Svetlana Peleová) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDF PDF PDF 30.11.201201.12.2012
Dodatok
(3392012, Slovak Telekom) k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0901757333.
PDF PDF PDF PDF 03.12.201204.12.2012
Dodatok
(3402012, Slovak Telekom) k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0910926102.
PDF PDF PDF PDF 03.12.201204.12.2012
Dodatok
(3412012, Slovak Telekom) k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911053634.
PDF PDF PDF PDF 03.12.201204.12.2012
Kúpna zmluva
(3422012, JUDr. Ivan Feješ) parc.č. 2371/379
PDF PDF PDF PDF 03.12.201204.12.2012
Zmluva o podnájme
(3432012, Zoltán Barczi) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDF PDF PDF 03.12.201204.12.2012
Zmluva o podnájme
(3442012, Alexander Botló) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDF PDF PDF 03.12.201204.12.2012
Zmluva o podnájme
(3452012, Arpád Makky) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDF PDF PDF 05.12.201206.12.2012
Zmluva o podnájme
(3462012, Peter Szimandl) „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh
PDF PDF PDF PDF 05.12.201206.12.2012
Zmluva
(3472012, Visions, s.r.o.) o poskytnutí služieb - Verejné obstarávanie
PDF PDF PDF PDF 05.12.201206.12.2012
Nájomná zmluva č. 2/2012/MsKS
(3482012, Takács Ladislav) nebytový priestor - baletná sala v budove MsKS
PDF PDF PDF PDF 11.12.201212.12.2012
Poistná zmluva
(3492012, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.) motorové vozidlo - traktor EČV SC182YF
PDF PDF PDF PDF 11.12.201212.12.2012
Zmluva
(3502012, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.) motorové vozidlo - náves EČV SC394AE
PDF PDF PDF PDF 11.12.201212.12.2012
Dohoda o urovnaní
(3512012, Športový klub SFM Senec) - sporná nájomná zmluva na nebytový priestor.
PDF PDF PDF PDF 12.12.201213.12.2012
Zmluva o zriadení vecných bremien
(3522012, ZSE Distribúcia, a.s.) ťarcha parc. č. 5589/1 - Zemné káblové rozvody VN 22 kV - II etapa
PDF PDF PDF PDF 12.12.201213.12.2012
Kúpna zmluva
(3532012, Belo Mészáros) novovytvorený pozemok parc. č. 4288/7.
PDF PDF PDF PDF 17.12.201218.12.2012
Zmluva
(3542012, Mestské kultúrne stredisko) o prevode správy majetku Mesta Senec - Renault Clio Thalia
PDF PDF PDF PDF 17.12.201218.12.2012
Zmluva
(3552012, Mestské kultúrne stredisko) o prevode správy majetku Mesta Senec - hnuteľný majetok Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 17.12.201218.12.2012
Zmluva
(3562012, MS Kollárova) o prevode správy majetku Mesta Senec - hnuteľný majetok Mesta Senec
PDF PDF PDF PDF 17.12.201218.12.2012
Zmluva
(3572012, MS Košická) o prevode správy majetku Mesta Senec - hnuteľný majetok Mesta Senec
PDF PDF PDF PDF 17.12.201218.12.2012
Zmluva
(3582012, Základná škola J.G. Tajovského) o prevode správy majetku Mesta Senec - hnuteľný majetok Mesta Senec
PDF PDF PDF PDF 17.12.201218.12.2012
Zmluva
(3602012, Register obchodných spoločností) register - reklama www.obchodnyreqister.com
PDF PDF PDF PDF 17.12.201218.12.2012
Zmluva o dielo
(3592012, R-PRO.IFXT INVEST, s.r.o.) „Rekonštrukcia okružnej križovatky na ceste 11/503 a 111/5037 v Senci".
PDF PDF PDF PDF 18.12.201219.12.2012
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 10/2010/poz
(3612012, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) - zmena predmetu nájmu.
PDF PDF PDF PDF 20.12.201221.12.2012
Nájomná zmluva č. 8/2012/poz
(3622012, Betánia Senec n.o.) časť parcely č. 2310/25 - Slnečné jazerá.
PDF PDF PDF PDF 20.12.201221.12.2012
Nájomná zmluva č. 7/2012/poz
(3632012, Edita Šušlová) časť parc. č. 4418 - Pezinská cesta.
PDF PDF PDF PDF 20.12.201221.12.2012
Zmluva o úvere č. 286/AUOC/12
(3642012, Slovenská sporiteľňa, a. s.) - úver.
PDF PDF PDF PDF 20.12.201221.12.2012
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve
(3652012, Slovenská sporiteľňa, a. s.) - úver.
PDF PDF PDF PDF 20.12.201221.12.2012
Dodatok č. 1
(3662012, Územná rada mládeže SČK. Bratislava - okolie) k zmluve č. 50/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 21.12.201222.12.2012
Kúpna zmluva
(3672012, NEZÁBUDKA - Združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými) „Nové sídlo Združenia Nezábudka" so súp. č. 4776 postavenej na pozemku parc. č. 5496/211.
PDF PDF PDF PDF 21.12.201222.12.2012
Dodatok č. 1
(3682012, Škola talentovaných športovcov) k zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec č.25/2012 dotácie - škola kárate.
PDF PDF PDF PDF 21.12.201222.12.2012
Kúpna zmluva
(3692012, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - predávajúci) pozemok parcelné číslo 2878/9, 2878/10, 2878/11, 2878/13, 2879, stavba s.č. 880.
PDF PDF PDF PDF 21.12.201222.12.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 61 /2012-dotácie
(3702012, PICCARD Senec) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 27.12.201228.12.2012
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 62 /2012-dotácie
(3712012, Školský športový klub GAB Senec, o.z.) z rozpočtu Mesta Senec.
PDF PDF PDF PDF 28.12.201229.12.2012
Zmluva o dielo
(3722012, Ľubomír Čierny) "Orientačný plán cintorína Senec-Bratislavská cesta a Senec-Boldocká cesta".
PDF PDF PDF PDF 31.12.201201.01.2013
Dohoda
(3732012, KVALSTAV spol. s r.o.) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 24.2.1998.
PDF PDF PDF PDF 31.12.201201.01.2013
Dohoda
(3742012, TOP-TOPOR spol. s r.o.) o ukončení nájomnej zmluvy č. 1/2012/ost.
PDF PDF PDF PDF 31.12.201201.01.2013
Dodatok č. 1
(3752012, MOTOR PARTNER, s.r.o.) ku Kúpnej zmluve zo dňa 7.11.2012.
PDF PDF PDF PDF 31.12.201201.01.2013
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007