Dnes je sobota, 25. mája 2024, meniny má Urban
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Voľby

Informácie pre voličov pre Voľby do NR SR 2016

Dôležité infomácie k voľbám:

Oprávnený volič s trvalým pobytom na území mesta Senec má možnosť overiť si údaje o tom, či je zapísaný v stálom zozname voličov a či údaje v ňom sú úplné a pravdivé na evidencii obyvateľstva osobne, prípadne telefonicky /02/20205119/ počas úradných hodín.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie primátorovi mesta: volby@senec.sk.

Informácie pre voličov - web stránka Ministerstva vnútra - www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácie pre voličov - link na dokument vo formáte PDF
Informácie pre voličov v maďarskom jazyku
Rozhodnutie primátora mesta Senec o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch, miesta a času konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajúv sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Plochy na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

V zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky možnoumiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kamapane len na miestach vyhradených Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane.

Na základe vyššie uvedeného je možné počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty len na mestských informačných stojanoch, určených osobitne na tento účel a umiestnených na Námestí 1. Mája v Senci.

Všetky zaregistrované politické strany a koalície politických strán si môžu vylepiť svoj predvolebný plagát na Mestskom informačnom stojane na Mierovom námestí o rozmere 1 m x 1 m /šírka x výška/.

Zároveň Vás prosím o dodržiavanie vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia mesta!

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A. M. Szencziho, Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice:
Svätého Urbana, Škorcova, Pivničná, Robotrnícka, Vinohradnícka, Pri Štifte, J.Murgaša, J.Farkasa, J.Csermáka, A.Hlinku, A.Dubčeka, Mesačná, Tehelná, Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri včelárikoch

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A. M. Szencziho, Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice:
Bratislavská č. 3-25 iba nepárne čísla, Mierové námestie, Námestie A.Molnára, Moyzesova, Farské námestie, Krátka,

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A. M. Szencziho, Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice:
Námestie 1. mája, Fraňa Kráľa

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Materská škola, Kollárova ulica č. 23, Senec
Ulice:
J.Jesenského, Šafárikova, Trnavská

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola, Kollárova ulica č. 23, Senec
Ulice:
Kollárova, Hurbanova, Turecká

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola, m.č. Svatý Martin 3
Ulice:
m.č. Svätý Martin,

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná škola, Mlynská ul. č. 50, Senec
Ulice:
Fučíkova, Hečková, Mlynská, Vrbenského, Kvetná, Slnečná, Jasná, Dúhová, Rosná, Boldocká cesta, Jarná, Lúčna, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, Brezová, Dlhá, Orechová

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Gymnázium maďarské, Lichnerova ul. č. 71, Senec
Ulice:
Štefanikova, SNP, Vodná, Rybárska, Štúrova, Školská, Hollého

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Materská škola, Kysucká ul. č. 9, Senec
Ulice:
Horný dvor, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, Bazová, Morušová, Javorová, Pezinská, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána Smreka, E.B.Lukáča, Záhradnícka, Novomeského, Bratislavská č. 2-30 iba párne čísla a 27-75 iba nepárne čísla,Ulica pri Búroši

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Stredná odborná škola, Kysucká ul. 14, Senec
Ulice:
Jánošíkova, Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, M.Urbana, Pri Striebornom jazere, Liptovská, Hany Zelinovej, Dobšinského, Karola Šišku

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Stredná odborná škola, Kysucká ul. 14, Senec
Ulice:
Inovecká, Žitavská, Považská, Kysucká, Oravská

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Školský klub, Sokolská ul. súp. č. 4134 , Senec
Ulice:
Sokolská, Fándlyho, Chalupkova, A.Sládkoviča, Hviezdoslavova

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec
Ulice:
Bernolákova, Košická, Pribinova, J.G.Tajovského

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec
Ulice:
Svätoplukova, Letná, B.Bartóka, Športová, Priemyselná

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova ul. č. 69, Senec
Ulice:
Lichnerova, Vajanského, Kováčska, Mäsiarska, Lesná, Jedľová, Smreková, Borovicová, Borievková, Horná, Dolná, Okružná, Turnianska, Sereďská, Muškátová, Ružová, Fialková, Tulipánová, Slnečné jazerá, Železničná, Nitrianska, Šamorínska, Karasová, Ulica pri Čiernej vode

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007