Dnes je sobota, 18. augusta 2018, meniny má Elena, Helena
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Voľby

Informácie pre voličov pre Voľby do NR SR 2016

Dôležité infomácie k voľbám:

Oprávnený volič s trvalým pobytom na území mesta Senec má možnosť overiť si údaje o tom, či je zapísaný v stálom zozname voličov a či údaje v ňom sú úplné a pravdivé na evidencii obyvateľstva osobne, prípadne telefonicky /02/20205119/ počas úradných hodín.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie primátorovi mesta: volby@senec.sk.

Informácie pre voličov - web stránka Ministerstva vnútra - www.minv.sk/?volby-nrsr

Informácie pre voličov - link na dokument vo formáte PDF
Informácie pre voličov v maďarskom jazyku
Rozhodnutie primátora mesta Senec o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch, miesta a času konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajúv sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Plochy na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane.

V zmysle § 16 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky možnoumiestňovať volebné plagáty na verejných priestranstvách počas volebnej kamapane len na miestach vyhradených Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2015 ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane.

Na základe vyššie uvedeného je možné počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty len na mestských informačných stojanoch, určených osobitne na tento účel a umiestnených na Námestí 1. Mája v Senci.

Všetky zaregistrované politické strany a koalície politických strán si môžu vylepiť svoj predvolebný plagát na Mestskom informačnom stojane na Mierovom námestí o rozmere 1 m x 1 m /šírka x výška/.

Zároveň Vás prosím o dodržiavanie vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia mesta!

Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A. M. Szencziho, Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice:
Svätého Urbana, Škorcova, Pivničná, Robotrnícka, Vinohradnícka, Pri Štifte, J.Murgaša, J.Farkasa, J.Csermáka, A.Hlinku, A.Dubčeka, Mesačná, Tehelná, Drozdia, Jastrabia, Slávičia, Ulica pri včelárikoch

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A. M. Szencziho, Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice:
Bratislavská č. 3-25 iba nepárne čísla, Mierové námestie, Námestie A.Molnára, Moyzesova, Farské námestie, Krátka,

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Základná škola s VJM A. M. Szencziho, Námestie A. Molnára č. 2, Senec
Ulice:
Námestie 1. mája, Fraňa Kráľa

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Materská škola, Kollárova ulica č. 23, Senec
Ulice:
J.Jesenského, Šafárikova, Trnavská

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola, Kollárova ulica č. 23, Senec
Ulice:
Kollárova, Hurbanova, Turecká

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola, m.č. Svatý Martin 3
Ulice:
m.č. Svätý Martin,

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Základná škola, Mlynská ul. č. 50, Senec
Ulice:
Fučíkova, Hečková, Mlynská, Vrbenského, Kvetná, Slnečná, Jasná, Dúhová, Rosná, Boldocká cesta, Jarná, Lúčna, Lipová, Zimná, Jesenná, Agátová, Brezová, Dlhá, Orechová

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Gymnázium maďarské, Lichnerova ul. č. 71, Senec
Ulice:
Štefanikova, SNP, Vodná, Rybárska, Štúrova, Školská, Hollého

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Materská škola, Kysucká ul. č. 9, Senec
Ulice:
Horný dvor, Gaštanová, Čerešňová, Višňová, Šípková, Trnková, Drienková, Bazová, Morušová, Javorová, Pezinská, Žarnovova, Ľ.Fullu, Baničova, Jána Smreka, E.B.Lukáča, Záhradnícka, Novomeského, Bratislavská č. 2-30 iba párne čísla a 27-75 iba nepárne čísla,Ulica pri Búroši

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Stredná odborná škola, Kysucká ul. 14, Senec
Ulice:
Jánošíkova, Zemplínska, Kalinčiakova, Gagarinova, M.Urbana, Pri Striebornom jazere, Liptovská, Hany Zelinovej, Dobšinského, Karola Šišku

Volebný okrsok č. 11
Volebná miestnosť: Stredná odborná škola, Kysucká ul. 14, Senec
Ulice:
Inovecká, Žitavská, Považská, Kysucká, Oravská

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Školský klub, Sokolská ul. súp. č. 4134 , Senec
Ulice:
Sokolská, Fándlyho, Chalupkova, A.Sládkoviča, Hviezdoslavova

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec
Ulice:
Bernolákova, Košická, Pribinova, J.G.Tajovského

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Základná škola J. G. Tajovského, Tajovského ul. č. 1, Senec
Ulice:
Svätoplukova, Letná, B.Bartóka, Športová, Priemyselná

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Gymnázium A.Bernoláka, Lichnerova ul. č. 69, Senec
Ulice:
Lichnerova, Vajanského, Kováčska, Mäsiarska, Lesná, Jedľová, Smreková, Borovicová, Borievková, Horná, Dolná, Okružná, Turnianska, Sereďská, Muškátová, Ružová, Fialková, Tulipánová, Slnečné jazerá, Železničná, Nitrianska, Šamorínska, Karasová, Ulica pri Čiernej vode

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007