Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2014 (1-99) 100-199 (200-299) (300-395) (396-495)

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Dodatok č. 6 (1002014, PhDr. Peter Náhlik) k nájomnej zmluve zo dňa 12.06.2008. PDF PDF PDF PDF 17.02.201418.02.2014
Dodatok č. 6 (1012014, Zijaedin Maksuti MEDINE) k nájomnej zmluve č. 15/2009/LT. PDF PDF PDF PDF 17.02.201418.02.2014
Zmluva č. 012/04/05/FP, reg. číslo 2671/2014-MJ3RF (1022014, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. PDF PDF PDF PDF 17.02.201418.02.2014
Dodatok č. 5 (1032014, NUBIUM s.r.o.) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 30.6.2006 (4 ks informačné zariadenie). PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Dodatok č. 5 (1042014, NUBIUM s.r.o.) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 1.6.2006 (7 ks informačné zariadenie). PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Dodatok č. 1 (1052014, Jozef Takáč - PYROSTAR) k nájomnej zmluve č. 064/13/07/NZ. PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Dodatok č. 3 (1062014, NUBIUM s.r.o.) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.7.2008 (2 ks reklamno-informačné zariadenie). PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Dodatok č. 5 (1072014, Ing. Pavel Gašparík) k nájomnej zmluve č. 17/2010/poz. PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Dodatok č. 5 (1082014, M.P.V. spol. s r.o.) k nájomnej zmluve č. 2/2009/ost. PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Dodatok č. 6 (1092014, Československá obchodná banka, a.s.) k Zmluve o nájme časti pozemku na reklamné účely zo dňa 27.11.2003. PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Dodatok č. 6 (1102014, Štefan Jahelka) k nájomnej zmluve zo dňa 23.2.2000. PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Zmluva č. 003/14/07/spolupraca (1112014, Obcianske zdruzenie SABUZ) o spolupraci - zabezpecovani zaujmoveho vzdelavania deti. PDF PDF PDF PDF 24.02.201425.02.2014
Dohoda č. 5 /§ 52a/2014/ŠR (1122014, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. PDF PDF PDF PDF 27.02.201428.02.2014
Dodatok č. 2 (1132014, Patrik Ollé - KATRINŠPORT) k nájomnej zmluve č. 3/2012/ost. PDF PDF PDF PDF 27.02.201428.02.2014
Dodatok č. 9 (1142014, Eva Tóthová) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 29.12.2000. PDF PDF PDF PDF 27.02.201428.02.2014
Dohoda č. (1152014, STORIN plus s.r.o.) o postupeni prav a povinnosti, k zmluve č 009/13/07/ost. zo dňa 26.2.2013 o poskytovani informacii z monitorovania verejnych informacnych zdrojov. PDF PDF PDF PDF 27.02.201428.02.2014
Kúpna zmluva č. 002/14/04/KZ (1162014, Ing. Rudolf Nagy, Ing. Viera Nagyova) diel č. 1 a diel č. 2 parc. č. 2514/1 a pričlenené k parc. č. 2514/38. PDF PDF PDF PDF 27.02.201428.02.2014
Dodatok č. 4 (1172014, Ing. Peter Valo, Ing. Ľuboš Calpaš, Ing. Ivan Albíni, Ing. Milan Lettrich, PhDr. Pavel Novák) k nájomnej zmluve zo dňa 1.5.2006. PDF PDF PDF PDF 28.02.201429.02.2014
Dodatok č. 4 (1182014, Ing. Peter Valo, Kateřina Flašíková, Ing. Milan Lettrich, PhDr. Pavel Novák, Pharm.Dr. Marta Nováková, Ing. Ľuboš Calpaš, RNDr. Anna Calpašová, Ing. Ivan Albíni, Júlia Albíniová) k nájomnej zmluve zo dňa 2.1.2006. PDF PDF PDF PDF 28.02.201429.02.2014
Dodatok č. 5 (1192014, Ľubomír Mackovič) k nájomnej zmluve č. 14/2010/poz. PDF PDF PDF PDF 28.02.201429.02.2014
Kúpna zmluva č. 005/14/04/KZ (1202014, Ing. Ján Hradílek) diel č. 1 oddelený od pozemku parc.č. 2514/1 a pričlenený k pozemku parc.č.2545/2. PDF PDF PDF PDF 03.03.201404.03.2014
Zmluva č. 5190006005 (1212014, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby. PDF PDF PDF PDF 03.03.201404.03.2014
Dodatok č. 5 (1222014, ERS Holding s.r.o) k nájomnej zmluve zo dňa 1.7.2001. PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Dodatok č. 5 (1232014, Zoltán Takács -KAMENO_SOCHÁRSTVO-PYRAMÍDA) k nájomnej zmluve č. 2/2009/NP. PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Dodatok č. 5 (1242014, Ladislav Škuril) k nájomnej zmluve č. 1/2010/LT. PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Dodatok č. 6 (1252014, Dagmar Bínovská - IN CAFE) k nájomnej zmluve č. 13/2009/LT. PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Kúpna zmluva č. 010/14/04/KZ (1262014, Alexander Bordács) parc. č. 280/2, 279/2. PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Zmluva č. 30201/ZoKZ a NZ-Qfll/2814/SeBee/1893/Me (1272014, Národna diaľničná spoločnosť, a.s.) o budúcej kúpnej zmluve a nájomná zmluva - stavby diaľnice "D1 Bratislava - Senec, križovatka Senec, 0-tá etapa". PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Zmluva (1282014, Lidl Slovensksi republika, v.o.s.) o vytvorení a určení dočasného miesta na nakladanie s odpadmi. PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Zmluva č. 001/14/01/ŠR (1292014, Tatiana Brezinská) o vytvoreni, použití a šírení umeleckého výkonu: moderovanie Športovec roka za rok 2013. PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Zmluva č. 004/14/07/ZoD (1302014, EMM spol. s r.o.) o dielo: Spracovanie Bezpečnostnej dokumentácie v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. PDF PDF PDF PDF 12.03.201413.03.2014
Dodatok č. 2 (1312014, Dolomiti Real Slovakia, k.s.) k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 058/13/04/VB zo dňa 11.09.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 05.12.2013. PDF PDF PDF PDF 17.03.201418.03.2014
Dodatok č. 3 (1322014, BETA-CAR, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 17/2009/poz. PDF PDF PDF PDF 19.03.201420.03.2014
Dodatok č. 6 (1332014, MEDINET spol. s r.o.) k nájomnej zmluve zo dňa 31.8.2006. PDF PDF PDF PDF 19.03.201420.03.2014
Dodatok č. 6 (1342014, Irfan Saliji CUKRÁREŇ - BALKÁN) k nájomnej zmluve č. 3/2009/LT. PDF PDF PDF PDF 19.03.201420.03.2014
Dodatok č. 8 (1352014, Alexander Menyhárt) k nájomnej zmluve č. 10/2009/LT. PDF PDF PDF PDF 19.03.201420.03.2014
Kúpna zmluva č. 011/14/04/KZ (1362014, VB LEASING SK, spol. s r.o.) Vákuový vysávač lístia Glutton 2111. PDF PDF PDF PDF 19.03.201420.03.2014
Zmluva č. 063/13/04/KZ (1372014, vlastníci bytový dom súp. č. 2099) o prevode vlastníctva spoluvlastníckych podielov k zastavanému pozemku parc. č. 926/20, 926/21, 926/22, 926/23 . PDF PDF PDF PDF 19.03.201420.03.2014
Dodatok č. 4 (1382014, Jozef Časný a manželka Alžbeta) k nájomnej zmluve č. 16/2009/poz. PDF PDF PDF PDF 21.03.201422.03.2014
Dodatok č. 4 (1392014, Hakobian Andranik) k nájomnej zmluve č. 1/2011/LT. PDF PDF PDF PDF 21.03.201422.03.2014
Dodatok č. 6 (1402014, Daniel Šlachtič) k nájomnej zmluve č. 12/2009/LT. PDF PDF PDF PDF 21.03.201422.03.2014
Dodatok č. 6 (1412014, k nájomnej zmluve č. 2/2009/LT) k nájomnej zmluve č. 2/2009/LT. PDF PDF PDF PDF 24.03.201425.03.2014
Dodatok č. 6 (1422014, Ing. Schmidlová Alžbeta) k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2002. PDF PDF PDF PDF 24.03.201425.03.2014
Zmluva č. 114/13/07/NZ-MsKS (1432014, Všeobecná Úverová banka, a.s.) o nájme nebytových priestorov MsKS. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 5 (1442014, DUO CREATIVE s.r.o.) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 6.11.2008 (5 ks informačné zariadenie). PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 5 (1452014, DUO CREATIVE s.r.o.) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 6.11.2008 (6 ks informačné zariadenie). PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 1 (1462014, DUO CREATIVE s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 001/13/07/NZ-ost. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 2 (1472014, Účtovná a poradenská kancelária, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 4/2012/ost. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 4 (1482014, Landzia, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 2/2011/LT. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 5 (14922014, Frčová Viera) k nájomnej zmluve zo dňa 1.2.2005. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 6 (1502014, Bratislavská teplárenská a.s.) k nájomnej zmluve zo dňa 20.9.2001. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 6 (1512014, JUDr. Barbora Jasenovcová) k nájomnej zmluve zo dňa 1.6.2002. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 6 (1522014, Ladislav Kuruc) k nájomnej zmluve zo dňa 10.10.2006. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Dodatok č. 6 (1532014, Ladislav Kuruc) k nájomnej zmluve zo dňa 1.5.2005. PDF PDF PDF PDF 30.03.201431.03.2014
Kúpna zmluva č. 009/14/04/KZ (1542014, Ing. Katarína Lučeničová) pozemok parc. č. 2370/28. PDF PDF PDF PDF 02.04.201403.04.2014
Zmluva č. 2014/BA/23 (1552014, PARTNER AUDIT, s. r. o.) o audítorskej činnosti - audit individuálnej účtovnej závierky mesta za rok 2014 a overenie hospodárenia mesta. PDF PDF PDF PDF 02.04.201403.04.2014
Zmluva č. 2014/BA/24 (1562014, PARTNER AUDIT, s. r. o.) o audítorskej činnosti - audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2014. PDF PDF PDF PDF 02.04.201403.04.2014
Nájomná zmluva č. 008/2014/07/NZ-poz (1572014, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) . PDF PDF PDF PDF 07.04.201408.04.2014
Dodatok č. 1 (1582014, Gastro Impresia, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 062/13/07/NZ-LT. PDF PDF PDF PDF 07.04.201408.04.2014
Dodatok č. 2 (1592014, FC Starí páni) K nájomnej zmluve č. 2/2012/NP. PDF PDF PDF PDF 07.04.201408.04.2014
Dodatok č. 3 (1602014, ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 3/2011/ost. PDF PDF PDF PDF 07.04.201408.04.2014
Dodatok č. 4 (1612014, Peter a Martina Valachovi) k nájomnej zmluve č. 13/2010/poz. PDF PDF PDF PDF 07.04.201408.04.2014
Dodatok č. 5 (1622014, Ing. Tomáš Matlák) k nájomnej zmluve zo dňa 15.4.2008. PDF PDF PDF PDF 07.04.201408.04.2014
Dodatok č. 5 (1632014, Reality Broker s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 8/2009/ost. PDF PDF PDF PDF 07.04.201408.04.2014
Kúpna zmluva č. 014/14/04/KZ (1642014, Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.) infraštruktúra - splašková kanalizácia, verejný vodovod. PDF PDF PDF PDF 07.04.201408.04.2014
Zmluva č. 038/14/07-dotácie (1652014, ANTALIČ RACING TEAM) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. 040/14/07-dotácie (1662014, ARMWRESTLING KLUB SENEC) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. 047/14/07-dotácie (1672014, DANSERIA) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. 045/14/07-dotácie (1682014, ŠK GaFuGa) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. 013/14/04/KZ (1692014, Vladimír Ivančík a Šimona Ivančíková) parc. č. 724/20. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. 037/14/07-dotácie (1702014, Piccard Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. /14/07-dotácie (1712014, Plavecký klub DELFÍN Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č.039 /14/07-dotácie (1722014, Šachový klub Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č.043 /14/07-dotácie (1732014, Senecká Korčuľa) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č.035 /14/07-dotácie (1742014, Športový klub SFM Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č.034 /14/07-dotácie (1752014, Stolnotenisový klub STK) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. 042 /14/07-dotácie (1762014, Volejbalový klub Tajovského Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva o reklame (1772014, BALNEOTHERMA s.r.o.) umiestnenie obrazovej reklamy v 1. vydaní knihy: NAŠA SEPTIMA. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. 032/14/07/dotácie (1782014, Mgr. art. Zuzana Oros, Bc.(ORFLEX)) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 10.04.201411.04.2014
Zmluva č. 029 /14/07/dotácie (1792014, Collegium Wartberg) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 27/14/07/dotácie (1802014, Dychová hudba Senčanka) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 019/14/07/dotácie (1812014, Gymnázium Antona Bernoláka) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 016/14/07/dotácie (1822014, Klub absolventov a priateľov Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 023/14/07/dotácie (1832014, Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 044/14/07-dotácie (1842014, Škola talentovaných športovcov) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 022/14/07/dotácie (1852014, Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 028/14/07/ dotácie (1862014, SOLAR Hvezdáreň Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 018/14/07/dotácie (1872014, Spojená škola) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 046/14/07-dotácie (1882014, SPORT CENTRUM SENEC) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 017/14/07/dotácie (1892014, Stredná odborná škola) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 049/14/07-dotácie (1902014, Slovenský zväz chovateľov poštových holubov) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 031/14/07/dotácie (1912014, ZO SZPB Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 026/14/07/dotácie (1922014, Združenie detí a mládeže Radosť) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 20/14/05/ FP SPO (1932014, TENENET o.z.) o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 14.04.201415.04.2014
Zmluva č. 024/14/07dotácie (1942014, CSEMADOK ZO Senec) o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 16.04.201417.04.2014
Kúpna zmluva č. 015/14/04/KZ (1952014, Molnár Viktor) kúpa voliéry pre psa. PDF PDF PDF PDF 16.04.201417.04.2014
Zmluva č. 013/14/07/dotácie (1962014, MARKETIN CEE s.r.o.) o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 16.04.201417.04.2014
Zmluva č. 009/14/07/dotácie (1972014, Nezábudka - združenie) o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 16.04.201417.04.2014
Zmluva č. 011/14/07/dotácie (1982014, Slovenský Červený Kríž) o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 16.04.201417.04.2014
Zmluva č. 015/14/07/dotácie (1992014, Slovenský zväz telesne postihnutých) o poskytnutí finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 16.04.201417.04.2014
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007