Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2014 (1-99) (100-199) (200-299) 300-395 (396-495)

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Nájomná zmluva č. 64/14/07/poz (3002014, Mgr. Gejza Varga) je časť parc.č. 5345/6, 5345/7, 4416/4, na Pezinskej ul. PDF PDF PDF PDF 24.07.201425.07.2014
Nájomná zmluva č. 062/14/07/NZ-LT (3012014, Ajet Fetai) časť parc. č. 3443/1 na Lichnerovej ul. č. 33. PDF PDF PDF PDF 24.07.201425.07.2014
Zmluva o dielo 054/14/07/ZoD (3022014, Stredná odborná škola polygrafická) polygrafická výroba mesačníka SENČAN. PDF PDF PDF PDF 24.07.201425.07.2014
Dodatok č. 2 (3032014, Ráková Iveta) k zmluve o nájme bytu č. 092/13/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 31.07.201401.08.2014
Zmluva č. 065/14/07/socálny byt (3042014, Fulopová Marta) o nájme bytu č. 103 na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 31.07.201401.08.2014
Zmluva č. 065/14/07/socálny byt (3052014, Bc. Mrázová Renáta) o nájme bytu č. 203 na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 31.07.201401.08.2014
Zmluva č. 067/14/07/sociálne byty (3062014, Silvia Kissová) o nájme bytu č. 201 na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 31.07.201401.08.2014
Dohoda (3072014, Súkromné liečebno-výchovné sanatórium) o uznaní dlhu a splátkovom kalendári. PDF PDF PDF PDF 21.08.201422.08.2014
Dodatok č. DZ223101200970101 (3082014, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) k zmluve Z2231012009701 o poskytnutí NFP. PDF PDF PDF PDF 25.08.201426.08.2014
Nájomná zmluva č. 72/14/07/poz (3092014, Tilico s.r.o) časť pozemku parc. č. 4080/6. PDF PDF PDF PDF 28.08.201429.08.2014
Zmluva (3102014, EURO-BUILDING,a.s.) o dielo “Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Košická v Senci”. PDF PDF PDF PDF 28.08.201429.08.2014
Zmluva č. 074/14/07/ost (3112014, e-Net s.r.o.) o vzájomnom poskytovaní služieb. PDF PDF PDF PDF 28.08.201429.08.2014
Zmluva (3122014, EURO-BUILDING,a.s.) o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci”. PDF PDF PDF PDF 28.08.201429.08.2014
Dohoda č.43/§50j/PS/2014 (3132014, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. PDF PDF PDF PDF 02.09.201403.09.2014
Zmluva č. 067/14/07 (3142014, MvDr. Ivan Polakovič) na poskytnutie služby. PDF PDF PDF PDF 02.09.201403.09.2014
Dohoda (3152014, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.) o uznaní záväzku. PDF PDF PDF PDF 02.09.201403.09.2014
Zmluva č. 075/14/07 (3162014, Sloboda zvierat) na poskytnutie služby. PDF PDF PDF PDF 03.09.201404.09.2014
Dohoda (3172014, Helena Gábrišková, Peter Gábriška) o urovnaní. PDF PDF PDF PDF 03.09.201404.09.2014
Dodatok č. 1 (3182014, Tóth Karol) k dohode o uznaní dlhu a splátkovom kalendári. PDF PDF PDF PDF 04.09.201405.09.2014
Poistenie (3192014, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.) havarijné pre zákonné poistenie motorových vozidiel Škoda Roomster. PDF PDF PDF PDF 08.09.201409.09.2014
Poistenie (3202014, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.) havarijné pre havarijné poistenie motorových vozidiel Škoda Roomster. PDF PDF PDF PDF 08.09.201409.09.2014
Dodatok č. 1 (3212014, Šlachtič Ján) K Zmluve o poskytovaní služieb pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technika požiarnej ochrany č.02/2011. PDF PDF PDF PDF 10.09.201411.09.2014
Zmluva o dielo č. 077/14/07/ZoD (3222014, CS, s.r.o.) realizácia stavebných prác na predmet zákazky: „Cyklistická cesta Bratislavská ul.“. PDF PDF PDF PDF 21.09.201422.09.2014
Dohoda (3232014, HIMEX PLUS s r.o.) o ukončení nájomnej zmluvy č. 1/2010/ost. zo dňa 10.5.2010 v znení dodatkov. PDF PDF PDF PDF 26.09.201427.09.2014
DODATOK č. 1, č. Z2231012009901, č.d. DZ223101200990101 (3242014, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU. PDF PDF PDF PDF 26.09.201427.09.2014
Dodatok č. 3 (3252014, HIMEX PLUS s r.o.) k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 01.07.2004. PDF PDF PDF PDF 26.09.201427.09.2014
Dodatok č. 7 (3262014, HIMEX PLUS s r.o.) k nájomnej zmluve č. 6/2009/ost uzatvorenej dňa 18.06.2009. PDF PDF PDF PDF 26.09.201427.09.2014
Zmluva č. 079 /14/07/dotácie (3272014, Gymnázium Antona Bernoláka) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 30.09.201401.10.2014
Dohoda č. 46/ § 50J/PS/ 2014 (3282014, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) poskytnutie príspevku na podporu rozvoja zamestnanosti. PDF PDF PDF PDF 01.10.201402.10.2014
Zmluva č. 025/14/04/KZbyt (3292014, Klenovič Jozef) o prevode vlastníctva bytu Senec, Šafárikova č.14, súp.č. 222 , vchod 14 + spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach. PDF PDF PDF PDF 03.10.201404.10.2014
Zmluva (3302014, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) o dodávke plynu. PDF PDF PDF PDF 03.10.201404.10.2014
Zmluva (3312014, Západoslovenská distribučná, a.s.) pripojení odberného elektrického zariadenia, SNP 10, PRVP, 903 01 SENEC. PDF PDF PDF PDF 08.10.201409.10.2014
Dodatok č.1 (3322014, Mgr. Gejza Varga) k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 30.5.2005. PDF PDF PDF PDF 08.10.201409.10.2014
Zmluva č. 023/14/04/VB (3332014, DOAS, a.s.) o zriadení vecných bremien parc. č. 5496/244, uloženie inžinierskych sietí (kanalizácie) a prechod a prejazd za účelom ich údržby. PDF PDF PDF PDF 08.10.201409.10.2014
Zmluva č. 080/14/07/ZoD (3342014, ELYOS, s.r.o.) o dielo realizácia stavby "Výmena okien na objekte Poliklinika Senec". PDF PDF PDF PDF 08.10.201409.10.2014
Zmluva č. 086/14/07/PUF (3352014, ŠK Senec a.s.) o použití finančných prostriedkov z Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. na rok 2014. PDF PDF PDF PDF 09.10.201410.10.2014
Dodatok č.1 k Z2231012010001 (3362014, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MŠ Košická. PDF PDF PDF PDF 10.10.201411.10.2014
Zmluva (3372014, JUDr. Eva Roskošová) o poskytnutí právnych služieb OSBA III., spis 7C/46/2014. PDF PDF PDF PDF 16.10.201417.10.2014
Zmluva č. 2013-452/PDS-051/00-ZVB (019/14/04/VB) (3382014, Západoslovenská distribučná, a.s.) o zriadení vecných bremien parc. č. 4080/7. PDF PDF PDF PDF 16.10.201417.10.2014
Dohoda (3392014, Marko Kočiš) o odstránení následkov škody č. 028/14/04. PDF PDF PDF PDF 17.10.201418.10.2014
Zmluva č.083/14/07/dotácie (3402014, Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 17.10.201418.10.2014
Dohoda č. 024/14/04/dohoda (3412014, Ing. Kornélia Polakovičová, Mgr. Marián Wallner) na odstránenie duplicitného vlastníctva . PDF PDF PDF PDF 23.10.201424.10.2014
Kúpna zmluva č. 026/14/04/KZ (3422014, Ing. Andrej Majoroš, Ing. Jarmila Majorošová) diel č.l parc.č. 2310/33. PDF PDF PDF PDF 23.10.201424.10.2014
Zmluva (3432014, ZSE Energia, a. s) o združenej dodávke elektriny SNP 10.903 01 SENEC. PDF PDF PDF PDF 23.10.201424.10.2014
Dodatok č. 6 (3442014, Mgr. Iveta Bittnerová) k nájomnej zmluve zo dňa 1.8.2006. PDF PDF PDF PDF 24.10.201425.10.2014
Kúpna zmluva č. 30201/KZ-002/2014/Senec/1893/Me (3452014, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.) parcela č. 5562/7, D1 Bratislava - Senec, križovatka Senec, 0-tá etapa. PDF PDF PDF PDF 24.10.201425.10.2014
Zmluva č. 085/14/07/ZoD (3462014, Alex Fémbútor Kft.,) o dielo - “Nábytok MŠ Alfa“. PDF PDF PDF PDF 24.10.201425.10.2014
Zmluva č. 084/14/07 (3472014, Jankuš Richard (ECOTEXTIL)) O SPOLUPRÁCI PRI ZBERE POUŽITÉHO ŠATSTVA. PDF PDF PDF PDF 24.10.201425.10.2014
Čiastková zmluva č. 078/14/07/čiast. (3482014, L+L autobusová doprava, s.r.o.) o poskytovaní prepravných služieb . PDF PDF PDF PDF 29.10.201430.10.2014
Zmluva č. 2014-55-13, 090/14/07/ZoD (3492014, Dextrade Žilina, s.r.o.) o dielo ,,Dodávka a montáž exteriérových fitnes strojov“. PDF PDF PDF PDF 29.10.201430.10.2014
Dodatok č. 4 (3502014, AD Sun s.r.o) k nájomnej zmluve č. 4/2010/ost uzatvorenej dňa 16.8.2010. PDF PDF PDF PDF 05.11.201406.11.2014
Mandátna zmluva č. 088/14/07 (3172014, E-aukcie, s.r.o.) zabezpečenie procesu VO - výber projektanta a dodanie PD s názvom: „Intenzifikácia a modernizácia ČOV Senec“. PDF PDF PDF PDF 05.11.201406.11.2014
Zmluva č. 092/14/07/sociálny byt (3522014, Varga Ján) o nájme bytu na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 05.11.201406.11.2014
Zmluva č. 094/14/07/sociálny byt (3532014, Fülöpová Marta) o nájme bytu na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 05.11.201406.11.2014
Zmluva č. 091/14/07/sociálny byt (3172014, Švendová Michaela) o nájme bytu na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 06.11.201407.11.2014
Zmluva č. 093/14/07/sociálny byt (3172014, Ráková Iveta) o nájme bytu na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 06.11.201407.11.2014
Zmluva č. 095/14/07/sociálny byt (3562014, Falusiová Eva) o nájme bytu. PDF PDF PDF PDF 06.11.201407.11.2014
Zmluva č. /14/07/dotácie (3572014, Združenie detí a mládeže Radosť) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 06.11.201407.11.2014
Zmluva 097/14/07/dotácie (3582014, Slovenský Červený Kríž, Územný spolok – Bratislava okolie) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 11.11.201412.11.2014
Leasingová zmluva (3592014, ČSOB Leasing, a.s.) Orezávač drevín SL1M 25 Manitou. PDF PDF PDF PDF 11.11.201412.11.2014
Poistná zmluva (3602014, ČSOB Leasing, a.s) Orezávač drevín SL1M 26 Manitou. PDF PDF PDF PDF 11.11.201412.11.2014
Dodatok č. 1 (3612014, Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Pezinok) k Dohode č. 46/§50j/PS/2014. PDF PDF PDF PDF 12.11.201413.11.2014
Mandátna zmluva č. 100/14/07 (3622014, Ing. Richard Tomík) na zabezpečenie procesu VO "Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci". PDF PDF PDF PDF 12.11.201413.11.2014
Mandátna zmluva (3632014, Ing. Richard Tomík) na zabezpečenie procesu VO „ISRMO – OPBK- Senec _ Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnych služieb v Senci. „. PDF PDF PDF PDF 12.11.201413.11.2014
Poistná zmluva (3632014, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie budovy MsKS. PDF PDF PDF PDF 12.11.201413.11.2014
Nájomná zmluva č. 099/14/07/poz (3642014, Jaroslav Kopriva, Svetlana Koprivová, Miroslav Koczka, Katarína Koczková) časť pozemku parc.č. 661/3. PDF PDF PDF PDF 13.11.201414.11.2014
Poistná zmluva PZ: 610/099630-6 (3652014, Wustenrot poisťovňa, a.s.) poistenie majetku budova Základnej školy Tajovského s telocvičňou a prístavbou, školská jedáleň, altánok. PDF PDF PDF PDF 20.11.201421.11.2014
Kúpna zmluva č. 029/14/04/KZ (3662014, Ladislav Gažo, Gabriela Ubovičová, Branislav Svitek, Ing. Kristína Drusová, Ing. Dana Vargová, Ing. Milan Hromada) pozemky parc.č. 2340/37, 2340/38, 2340/39, 2340/40, 2340/41. PDF PDF PDF PDF 20.11.201421.11.2014
Zmluva č. 089/14/07 (3672014, ŠKOLSKÁ DRUŽINA BENJAMÍN) o reklame na webovej stránke mesta Senec - www.senec.sk. PDF PDF PDF PDF 24.11.201425.11.2014
Dohoda (3682014, Slovenský futbalový zväz, ŠK SENEC a. s.) o podmienkach užívania priestorov NTC Senec pri súťažných stretnutiach a tréningovej príprave družstiev klubu. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Zmluva č. 030/14/04/ZoPS (3692014, MŠ Kysucká - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Zmluva č. 031/14/04/ZoPS (3702014, MŠ Fándlyho - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Zmluva č. 032/14/04/ZoPS (3712014, MŠ Kollárova - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Zmluva č. 033/14/04/ZoPS (3722014, ZŠ Mlynská - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Zmluva č. 034/14/04/ZoPS (3732014, MŠ Slnečné jazerá - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Zmluva č. 035/14/04/ZoPS (3742014, ZŠ Mlynská - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Zmluva č. 036/14/04/ZoPS (3752014, Základná umelecká škola - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Zmluva č. 037/14/04/ZoPS (3762014, MŠ Fándlyho - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 25.11.201426.11.2014
Dohoda (3772014, Obchodná akadémia Pezinok) o zabezpečení odbornej praxe žiakov Latira Čéčová. PDF PDF PDF PDF 26.11.201427.11.2014
Nájomná zmluva č. 103/14/07/NZ-poz (3782014, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) časť parc. č. 805. PDF PDF PDF PDF 26.11.201427.11.2014
Nájomná zmluva č. 102/14/07/NZ (3792014, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) prenájom „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, súpisné číslo 4125. PDF PDF PDF PDF 26.11.201427.11.2014
Dohoda č. 091/14/07/sociálny byt (3802014, Švendova Michaela) o ukončení zmluvy o nájme bytu. PDF PDF PDF PDF 28.11.201429.11.2014
Zmluva č. 104/14/07 (3812014, Michaela Švendová) o nájme bytu č. 1, na 1. poschodí bytového domu v Senci na ulici SNP 10. PDF PDF PDF PDF 28.11.201429.11.2014
Zmluva č. 23/2014/08421/M/R (3822014, CESTY NITRA, a.s.) o dielo VO 2561 - WYP revitalizácia spevnených plôch, mobiliáru, zelene, ako aj plôch detských ihrísk a herných prvkov. PDF PDF PDF PDF 02.12.201402.12.2014
Poistná zmluva č. 6001657695 (3832014, Wustenrot poisťovňa, a.s.) náhrada PZ: 610/099666-7, Nehnuteľnosť-budova Materskej školy cez projekt Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Košická v Senci, Zmluva o NFP: Z2231012010001, Revitalizácia školského dvora -. PDF PDF PDF PDF 04.12.201405.12.2014
Zmluva (3842014, Matej Šipoš) o podnájme „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. PDF PDF PDF PDF 04.12.201405.12.2014
Zmluva (3852014, Zoltán Barczi) o podnájme „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. PDF PDF PDF PDF 04.12.201405.12.2014
Zmluva (3862014, Monika Bordácsová) o podnájme „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. PDF PDF PDF PDF 04.12.201405.12.2014
Zmluva (3872014, Ján Matlák) o podnájme „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. PDF PDF PDF PDF 04.12.201405.12.2014
Zmluva (3882014, Svetlana Peleová) o podnájme „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. PDF PDF PDF PDF 04.12.201405.12.2014
Zmluva (3892014, Róbert Daniš) o podnájme „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. PDF PDF PDF PDF 04.12.201405.12.2014
Dodatok č. 1 (3902014, EURO-BUILDING, a.s.) k ZoD "Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ J.G. Tajovského v Senci ". PDF PDF PDF PDF 09.12.201410.12.2014
Dohoda (3912014, Zoltán Takács- KAMENO-SOCHÁRSTVO) o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 2/2009/NP. PDF PDF PDF PDF 09.12.201410.12.2014
Kúpna zmluva č. 027/14/04/KZ (3922014, Kiššová, Rakovský, Rakovská) parc. č. 2514/1. PDF PDF PDF PDF 09.12.201410.12.2014
Kúpna zmluva č. 040/14/04/KZ (3932014, Ing. Noemi Lubellan) parc.č. 3499/49. PDF PDF PDF PDF 09.12.201410.12.2014
Zmluva o budúcej zmluve č. 038/1.4/04/ZoBZ (3942014, Kristián Sipos) parc.č. 936/6. PDF PDF PDF PDF 09.12.201410.12.2014
Nájomná zmluva č.098/14/07/NZ-poz (3952014, Regína Vidová) parc. č. 2514/1. PDF PDF PDF PDF 09.12.201410.12.2014
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007