Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2014 (1-99) (100-199) (200-299) (300-395) 396-495

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Zmluva ev. č. oprávneného: 14/293/L13.0101.14.0015/VB (3962014, Západoslovenská distribučná, a.s.) o zriadení vecných bremien - Fándlyho ul. Novostavba bytového domu NNK. PDF PDF PDF PDF 10.12.201411.12.2014
Zmluva (3972014, Západoslovenská distribučná, a.s.) o pripojení odberného elektrického zariadenia LICHNEROVA 32. PDF PDF PDF PDF 10.12.201411.12.2014
Zmluva (3982014, Západoslovenská distribučná, a.s.) o pripojení odberného elektrického zariadenia SVÄTOPLUKOVA l/A OP. PDF PDF PDF PDF 10.12.201411.12.2014
Zmluva (3992014, Ladislav Civre, Anna Civreová, Jaroslav Ježovič, Maroš Ježovič) o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavaným pozemkom č. 039/14/04/KZ. PDF PDF PDF PDF 15.12.201416.12.2014
Mandátna zmluva č. 111/14/07 (4002014, VO SK, a. s.) na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania „PD a Nadstavba ZŠ Mlynská“. PDF PDF PDF PDF 16.12.201417.12.2014
Nájomná zmluva č. 112/14/07/poz (4012014, Ľuboš Klamo a manželka Ingrid Klamová) časť parc. č. 934/1 na Vajanského ul. - parkovacia plocha. PDF PDF PDF PDF 16.12.201417.12.2014
Dodatok č. 1 (4022014, Generali Poisťovňa, a. s.) k poistnej zmluve č.: 5720032205 zo dňa 01.05.2011 Poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - ProFi. PDF PDF PDF PDF 19.12.201420.12.2014
Kúpna zmluva č. 043/14/04/KZ (4032014, Ing. Július Szabó) parc. č. 911/9, 911/8, diel č. 1 pričlenený k parc. č. 911/2. PDF PDF PDF PDF 19.12.201420.12.2014
Zmluva č. 101 /14/07/spolupráca (4042014, Mesto Košice) o spolupráci pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku. PDF PDF PDF PDF 19.12.201420.12.2014
Dodatok č. 2, DZ223101200990102 (4052014, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. PDF PDF PDF PDF 23.12.201424.12.2014
Dohoda č. 116/13/07/NZ (4062014, Ladislav Nádaský) o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov. PDF PDF PDF PDF 23.12.201424.12.2014
Dohoda č. 091/14/06 (4072014, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. PDF PDF PDF PDF 23.12.201424.12.2014
Kúpna zmluva č. 044/14/04/KZH (4082014, Ivan Luciak) kúpa a predaj voliéry pre psa - MP. PDF PDF PDF PDF 23.12.201423.12.2014
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007