Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2015 1-94 (95-199) (194-290) (291-350)

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Zmluva č. 112015 (0012015, Miloslav Targoš) o zabezpečení prevádzky strojnotechnologickeho zariadenia SENEC, ZIMNÁ ULICA. PDF PDF PDF PDF 09.01.201510.01.2015
Príloha č. 2 k Dodatku č.1 k Rámcovej zmluve (0022015, EBA, s.r.o. ) číslo zhotovltoľa Z52130018, číslo objednávateľa 076/13/07/ost, o odbere, úprave, zhodnotení alebo zneškodnení odpadov. PDF PDF PDF PDF 09.01.201510.01.2015
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí NFP (0032015, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) č. zmluvy Z223HH2010001, č. dodatku DZ223101201000102, . PDF PDF PDF PDF 12.01.201513.01.2015
Dohoda (0042015, Ajet Fetai) o ukončení zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 062/13/07/NZ-LT. PDF PDF PDF PDF 13.01.201514.01.2015
Dohoda č. 002/15/04/ZoPS (0052015, MŠ Kysucká - rozpočtová organizácia) o ukončení Zmluvy o prevode správy č. 007/14/04/ZoPS uzatvorenej dňa 30.01.2014. PDF PDF PDF PDF 19.01.201520.01.2015
Dohoda č. 003/15/07 (0062015, JUDr. Eva Roskošová, Advokátska kancelária) o započítaní investícií a nájomného. PDF PDF PDF PDF 20.01.201521.01.2015
Zmluva č. 002/15/07 (0072015, Choreocentrum Bratislava o.z.) o spolupráci pri organizácii Majstrovstiev SR v latinskoamerických tancoch 2015. PDF PDF PDF PDF 20.01.201521.01.2015
Zmluva 004/15/07 (0082015, JUDr. Július Petík – súdny exekútor) o výkone exekúcie. PDF PDF PDF PDF 23.01.201524.01.2015
Zmluva č. 005/15/07 (0092015, STRAW building, s.r.o.) o dielo - Projektová dokumentácia "Nadstavba ZŠ Mlynská". PDF PDF PDF PDF 23.01.201524.01.2015
Zámenná zmluva č. 001/15/04/ZZ (0102015, Mgr. Gejza Varga) na základe uznesenia MsZ č. 125/2014 zo dňa 11.12.2014, parc.č. 739/66, 791/3, 4416/18, 5345/7, 904/223, 4227/32, 4228/2, 5276/24, 5373/17, 5374/46. PDF PDF PDF PDF 23.01.201524.01.2015
Dodatok č.5 (0112015, Dalkia Senec a.s.) k Nájomnej zmluve Č.4/2010/NP. PDF PDF PDF PDF 26.01.201527.01.2015
Zmluva (0122015, MIM systém, s.r.o.) o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. (biol. odpad, jedlé oleje,..). PDF PDF PDF PDF 26.01.201527.01.2015
Dodatok č. 1 (0132015, Ráková Iveta) k zmluve o nájme bytu č. 093/14/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 29.01.201530.01.2015
Zmluva č. 007/15/07 (0142015, Pyrostar s.r.o.) o dielo ohňostrojné práce Senecké leto (13.6.2015 o 23,00 hod.). PDF PDF PDF PDF 29.01.201530.01.2015
Zmluva (0152015, Arpád Makky) o podnájme č. 006/15/07 „bungalov“ na Slnečných jazerách - juh. PDF PDF PDF PDF 29.01.201530.01.2015
Kúpna zmluva č. 003/15/04/KZ (0162015, RNDr. Peter Jurčovič) pozemky parc. č. 2371/400, 2371/401, 2371/402. PDF PDF PDF PDF 29.01.201530.01.2015
Dodatok č. 1 (0172015, Ing. Miriam Kiššová, Ing. M.Sc. Matej Rakovský, Ing. Elena Rakovská) ku kúpnej zmluve č.027/14/04/KZ uzatvorenej dňa 09.12.2014 v zmysle Uznesenia MsZ č. 85/2014 zo dňa 11.09.2014. PDF PDF PDF PDF 03.02.201504.02.2015
Darovacia zmluva (0182015, up brand activation, s,r.o.) finančný dar Mestu Senec, projekt „Vianočný kamión 2014". PDF PDF PDF PDF 05.02.201506.02.2015
Zmluva (0192015, JV VODOZ BRATISLAVA, s.r.o.) o dielo č. 009/15/07/ZoD - Zvislé a vodorovné dopravné značenie v meste Senec na miestnych komunikáciách. PDF PDF PDF PDF 12.02.201513.02.2015
Zmluva č. PZ00185688_001 (0202015, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd FARSKÉ NÁMESTIE 16, 90301 SENEC. PDF PDF PDF PDF 16.02.201517.02.2015
Zmluva č. PZ00001112J305 (0212015, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd HVIEZDOSLAVOVA 2082/55, 90301 SENEC. PDF PDF PDF PDF 16.02.201517.02.2015
Zmluva č. PZ00048590_009 (0222015, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd MIEROVÉ MÁMESTIE 14/8 90301 SENEC. PDF PDF PDF PDF 16.02.201517.02.2015
Zmluva č. PZ00143906_001 (0232015, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd RYBÁRSKA 762/8, 90301 SENEC. PDF PDF PDF PDF 16.02.201517.02.2015
Zmluva č. PZ00188793_001 (0242015, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd SLNEČNÉ JAZERÁ 133/SEVER, 90301 SENEC. PDF PDF PDF PDF 16.02.201517.02.2015
Dodatok č. 2 (2015, Obec BOLDOG, HRUBÁ BORŠA, HRUBÝ ŠÚR, HURBANOVA VES, KOSTOLNÁ PRI DUNAJI, KRÁĽOVA PRI SENCI, RECA, NOVÁ DEDINKA, TUREŇ,IGRAM, KAPLNA,NOVÝ SVET) k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu - navýšenie počtu zamestnancov, financovanie,... PDF PDF PDF PDF 18.02.201519.02.2015
Dodatok č. 5 (0262015, Landzia, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 2/2011/LT - zmena nájomcu. PDF PDF PDF PDF 18.02.201519.02.2015
Zmluva (0272015, PARTNER AUDIT, s. r. o.,) audit individuálnej účtovnej závierky mesta za rok 2015. PDF PDF PDF PDF 24.02.201525.02.2015
Zmluva č. 2015/BA/25 (0282015, PARTNER AUDIT, s. r. o.,) audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2015. PDF PDF PDF PDF 24.02.201525.02.2015
Zmluva (0282015, MED POINT,) o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby. PDF PDF PDF PDF 27.02.201528.02.2015
Zmluva č. PZ00196307_001 (0292015, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - Štefánikova. PDF PDF PDF PDF 03.03.201504.03.2015
Zmluva č. PZ00196309_001 (0302015, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.) o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - Vinohradnícka. PDF PDF PDF PDF 03.03.201504.03.2015
Zmluva č. 010/15/07/spolupráca (0312015, Občianske združenie SABUŽ) o spolupráci pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí. PDF PDF PDF PDF 03.03.201504.03.2015
Zmluva č. 1/2015 (0322015, Stredná odborná škola) o nájme nebytového priestoru. PDF PDF PDF PDF 05.03.201506.03.2015
Zmluva č. 008/15/07 (0332015, Stredná odborná škola Senec) o spolupráci pri zabezpečení stravovania stravníkov Strediska sociálnych služieb. PDF PDF PDF PDF 05.03.201506.03.2015
Zmluva č. 006/15/05/ FP SPO (0342015, TENENET o.z.) poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. PDF PDF PDF PDF 05.03.201506.03.2015
Zmluva č. 007/15/05/ FP SPO (0352015, Lepšia cesta n.o..) poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec - vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. PDF PDF PDF PDF 05.03.201506.03.2015
Zmluva 008/15/05/FP (0362015, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb. PDF PDF PDF PDF 05.03.201506.03.2015
Zmluva 1000076432/SK/PF/001 (0372015, J&T BANKA, a.s.) o poskytovaní bankových služieb. PDF PDF PDF PDF 10.03.201511.03.2015
Dohoda č. 005/15/06 (0382015, Slovenský odborový zväz verejnej správy Závodný Výbor Mestský úrad) o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov zamestnancom Zariadenia opatrovateľskej služby. PDF PDF PDF PDF 16.03.201517.03.2015
Kúpna zmluva č. 010/15/04/KZ (0392015, Ing. Alexander Kovács, Mgr. Mariana Kovácsová) o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavaným pozemkom parc. č. 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619. PDF PDF PDF PDF 16.03.201517.03.2015
Dohoda (0402015, Silvia Czéreová) o ukončení nájomnej zmluvy zo dňa 30.6.2005. PDF PDF PDF PDF 17.03.201518.03.2015
Kúpna zmluva č. 009/15/04/KZ (0412015, MVDr. Štefan Filipko, Beatrica Filipková) parc.č. 2304/1. PDF PDF PDF PDF 18.03.201519.03.2015
Dodatok č. 1 (0422015, Stredná odborná škola polygrafická) k Zmluve o dielo SENČAN 054/14/07/ZoD - program do mesačníka SENČAN. PDF PDF PDF PDF 19.03.201520.03.2015
Dodatok č. 1 (0432015,Ing. Kornélia Polakovičová, Mgr. Marián Wallner) k Dohode na odstránenie duplicitného vlastníctva č. 024/14/04/dohoda uzatvorenej dňa 22.10.2014, parc. č. 4590/2, 4590/21. PDF PDF PDF PDF 19.03.201520.03.2015
Dodatok č. 1 (0442015, Varga Ján) k zmluve o nájme bytu č. 092/14/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 19.03.201520.03.2015
Zmluva č. 015/15/07 (0452015, Ing. Mária Bothová) o reklame na internetovej stránke Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 19.03.201520.03.2015
Zmluva 12/15/07, 06 115 0064 (0462015, regionPRESS, s.r.o) o inzercii. PDF PDF PDF PDF 20.03.201521.03.2015
Kúpna zmluva č. 008/15/04/KZ (0472015, Jana Kopecká) parc.č. 4089/356. PDF PDF PDF PDF 20.03.201521.03.2015
Dodatok č. 1 (0482015, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) k zmluve o podnájme 102/14/07/NZ-mesto ako nájomca. PDF PDF PDF PDF 23.03.201524.03.2015
Dodatok (0492015, Matej Šipoš) k zmluve o podnájme 105/14/07/NZ bungalov. PDF PDF PDF PDF 23.03.201524.03.2015
Dodatok č. 1 (0502015, Zoltán Barczi) k zmluve o podnájme 106/14/07NZ bungalov. PDF PDF PDF PDF 23.03.201524.03.2015
Dodatok č. 1 (0512015, Ján Matlák) k zmluve o podnájme NZ 108/13/07/NZ bungalov. PDF PDF PDF PDF 23.03.201524.03.2015
Dodatok č. 1 (0522015, Svetlana Peleová) k zmluve o podnájme 109/14/07/NZ bungalov. PDF PDF PDF PDF 23.03.201524.03.2015
Dodatok č. 1 (0532015, Róbert Daniš) k zmluve o podnájme 110/14/07/NZ bungalov. PDF PDF PDF PDF 23.03.201524.03.2015
Dodatok č. 7 (0542015, Hakobian Andranik) k nájomnej zmluve č. 1/2011/LT - parc. č. 934/1, Lichnerová ulica. PDF PDF PDF PDF 23.03.201524.03.2015
Dohoda (0552015, Peter Lassú – Peterbook) o uznaní dlhu v celkovej výške 2766,40 € ako aj úroky z omeškania k nájomnej zmluve č. 10/2009/MsKS zo dňa 30.6.2009 v znení dodatkov. PDF PDF PDF PDF 23.03.201524.03.2015
Nájomná zmluva č. 014/2015/07/NZ-poz (0562015, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) časť pozemku parc. č. 805. PDF PDF PDF PDF 24.03.201525.03.2015
Dodatok č.1 DZ223101200980101 (0572015, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) k zmluve Z2231012009801 projekt ISRMO OPBK - Senec - Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec. PDF PDF PDF PDF 24.03.201525.03.2015
Zmluva (0582015, Mesto Nitra) o poskytnutí odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície. PDF PDF PDF PDF 24.03.201525.03.2015
Zmluva č. SITB-OO2-2015/000041-051 (0592015, Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) o výpožičke hnuteľného majetku štátu PC, monitor, tlačiareň - matrika. PDF PDF PDF PDF 24.03.201525.03.2015
Dohoda č. 015/15/06 (0602015, Slovenský odborový zväz verejnej správy Závodný Výbor Mestský úrad - zamestnanec Alena Maršovská) o vymedzení vážnych prevádzkových dôvodov. PDF PDF PDF PDF 25.03.201526.03.2015
Kúpna zmluva č. 007/15/04/KZ (0612015, AGROREAL spol. s.r.o.) parc. č. 1466/1 a 1467. PDF PDF PDF PDF 25.03.201526.03.2015
Nájomná zmluva č. 013/15/07 (0622015, BITTNER Travel, s.r.o.) o nájme časti pozemku na reklamné účely. časť parc. č. 3443 na ulici Lichnerovej ulici č. 19. PDF PDF PDF PDF 25.03.201526.03.2015
Kúpna zmluva č. 011/15/04/KZ (0632015, Jozef Časný, Alžbeta Časná) parc.č. 2237/29 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č.99/2014 zo dňa 30.10.2014. PDF PDF PDF PDF 31.03.201501.04.2015
Kúpna zmluva č. 013/15/04/KZ (0642015, Dáša Markova) parc.č. 3499/42 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č.102/2014 zo dňa 30.10.2014. PDF PDF PDF PDF 31.03.201501.04.2015
Zmluva č.012/15/04/KZ (0652015, Ing. Jozef Goga, Oľga Gogová ) o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavanému pozemku parc. č. 4087. PDF PDF PDF PDF 01.04.201502.04.2015
Rámcová dohoda (0662015, CESTY NITRA, a.s.) vykonanie kompletných opráv a údržby chodníkov komunikácií v meste Senec, podlimit. z. č. 26881 - WYP. PDF PDF PDF PDF 02.04.201503.04.2015
Zmluva 014/15/04/VB (0672015, Západoslovenská distribučná, a.s.) o zriadená vecných bremien parc. č. 4239/2, 4240. PDF PDF PDF PDF 02.04.201503.04.2015
Zmluva č. 019/15/07 (0682015, VA-SI, spol. s r.o.) o prevádzkovaní pohrebísk na Bratislavskej a Boldockej ulici v Senci. PDF PDF PDF PDF 10.04.201511.04.2015
Kúpna zmluva č. 015/15/04/KZ (0692015, Mgr. Gabriela Džurňáková) parc.č. 739/65 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č.100/2014. PDF PDF PDF PDF 14.04.201515.04.2015
Zmluva č. 016/15/04/výpož. (0702015, Ing. arch. Peter Sedala) o výpožičke obraz - olej na plátne: Senec v roku 1902 Trh na nám., autor: Ing. arch. Peter Sedala. PDF PDF PDF PDF 15.04.201516.04.2015
Kúpna zmluva č. Z20153421_Z (0712015, Ing. Peter Gerši GCTECH) Kancelársky papier. PDF PDF PDF PDF 16.04.201517.04.2015
Kúpna zmluva č. Z20154277_Z (0722015, Adam Adámy - Venko) Kancelársky papier. PDF PDF PDF PDF 20.04.201521.04.2015
Kúpna zmluva č. 017/15/04/KZ (0732015, Adriana Nižňanská, Ing. Mária Szokeová, Jozef Salkovič, Helena Salkovičová) parc.č. 3499/53, 3499/58, 3499/59 v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva č.104/2014 zo dňa 30.10.2014. PDF PDF PDF PDF 20.04.201521.04.2015
Darovacia zmluva (0742015, up brand activation, s.r.o.) finančný dar, projekt „Vianočný kamión 2014". PDF PDF PDF PDF 21.04.201522.04.2015
Dodatok č. 2 (0752015, DUO CREATIVE, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 001/13/07/NZ-ost.. PDF PDF PDF PDF 21.04.201522.04.2015
Kúpna zmluva č. 018/15/04/KZ (0762015, Richard Vaniher) parc. č. 3499/52 v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 104/2014 zo dňa 30.10.2014. PDF PDF PDF PDF 21.04.201522.04.2015
Kúpna zmluva č. Z20154682_Z (0772015, IDSYS, s.r.o.) Identifikačné náramky pre identifikáciu návštevníkov kultúrneho podujatia - slúži ako vstupenka. PDF PDF PDF PDF 21.04.201522.04.2015
Kúpna zmluva č. Z20154740_Z (0782015, Adam Adámy - Venko) kancelárske potreby pre zabezpečenie administratívy. PDF PDF PDF PDF 21.04.201522.04.2015
Zmluva č. 021/15/07/sociálny byt (0792015, Pateková Ingrid) o nájme bytu č. 204, Sokolská. PDF PDF PDF PDF 21.04.201522.04.2015
Nájomná zmluva č. 020/15/07 (0802015, PLAST-EX spol.s r.o.) časť pozemku parc. č. 4219 na inštaláciu reklamného zariadenia tabule). PDF PDF PDF PDF 21.04.201522.04.2015
Zmluva č. 022/15/07/sociálne byty (0812015, Bordácsová Bibiana) o nájme bytu na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 22.04.201523.04.2015
Kúpna zmluva č. 019/15/04/KZ (0822015, Stanislava Gurová, Michal Gura) o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavaným pozemkom parc. č. 1050/6, 1050/7, 1050/8, na základe Uznesenia MsZvSenci č. 45/2004 zo dňa 29.04.2004. PDF PDF PDF PDF 24.04.201525.04.2015
Kúpna zmluva č. Z20155349_Z (0832015, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) hygienické pomôcky a čistiace potreby. PDF PDF PDF PDF 27.04.201528.04.2015
Nájomná zmluva č.024/15/07/NZ-poz (0842015, Jozef Šalkovič, Helena Šalkovičová ) parc. č. 3499/55 na Svätoplukovej ul. v Senci, v súlade uznesením MsZ v Senci č. 104/2014, zo dňa 30.10.2014. PDF PDF PDF PDF 28.04.201529.04.2015
Nájomná zmluva č.069/15/07/NZ-poz (0852015, Viliam Polák) parc. č. 3499/57 na Svätoplukovej ul., v súlade uznesením MsZ v Senci č. 104/2014. PDF PDF PDF PDF 02.05.201503.05.2015
Nájomná zmluva č.070/15/07/NZ-poz (0862015, Monika Lukáčová) parc. č. 3499/51 na Svätoplukovej ul., v súlade uznesením MsZ v Senci č. 104/2014, zo dňa 30.10.2014. PDF PDF PDF PDF 02.05.201503.05.2015
Dohoda č. 018/15/06 (2015, Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická) o zabezpečení odbornej praxe. PDF PDF PDF PDF 05.05.201506.05.2015
Zmluva č. 042/15/07-dotácie (0882015, ARMWRESTLING KLUB SENEC) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 05.05.201506.05.2015
Zmluva č. 043/15/07-dotácie (0892015, Futbalová miniliga Senca) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 05.05.201506.05.2015
Zmluva č. 046 /15/07-dotácie (0902015, OZ Hokejbalový klub Playboy Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 05.05.201506.05.2015
Zmluva č. 049/15/07-dotácie (0912015, Piccard Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 05.05.201506.05.2015
Zmluva č.050 /15/07-dotácie (0922015, Plavecký klub DELFÍN Senec) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 05.05.201506.05.2015
Zmluva č.052 /15/07-dotácie (0932015, Senecká Korčuľa) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 05.05.201506.05.2015
Zmluva 059/15/07/dotácie (0942015, Materské centrum Senecké slniečko – občianske združenie) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 05.05.201506.05.2015
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007