Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2015 (1-94) (95-193) (194-290) 291-390

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Kúpna zmluva č. Z201526784_Z (2912015, Ing. Peter Švec - ATIS) originál tonery. PDF PDF PDF PDF 19.10.201520.10.2015
Kúpna zmluva č. Z201526788_Z (2922015, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) hygienické pomôcky a čistiace potreby. PDF PDF PDF PDF 19.10.201520.10.2015
Kúpna zmluva č. Z201526978_Z (2932015, Ing. Peter Gerši GCTECH) drobné kancelárske potreby. PDF PDF PDF PDF 19.10.201520.10.2015
Kúpna zmluva č. Z201528074_Z (2942015, LASER servis, spol. s.r.o.) tonerové náplne. PDF PDF PDF PDF 19.10.201520.10.2015
Dodatok č. 1 (2952015, Bordácsová Bibiana) k zmluve o nájme bytu č. 022/15/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Dodatok č. 1 (2962015, Bc. Mrázová Renáta) k zmluve o nájme bytu č. 092/15/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Dodatok č. 1 (2972015, Silvia Kissová) k zmluve o nájme bytu č. 093/15/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Dohoda (2982015, Falusiová Eva) o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 095/14/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Dohoda (2992015, Fülöpová Marta) o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 094 /14/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Dohoda (3002015, Ráková Iveta) o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 093 /14/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Dohoda (3012015, Varga Ján) o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 092 /14/07/sociálny byt. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Zmluva č. 113/15/07/sociálny byt (3022015, Falusiová Eva) o nájme bytu č. 104 na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Zmluva Č. 114/15/07/socálny byt (3032015, Fülöpová Marta) o nájme bytu č. 103 na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Zmluva č. 115/15/07/sociálny byt (3042015, Ráková Iveta) o nájme bytuč. 205 na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Zmluva č. 116/15/07/sociálny byt (3052015, Varga Ján) o nájme bytu č. 101 na ulici Sokolská. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Zmluva (3062015, HERMET spol. s r.o.) na výkon zhodnocovania odpadu. PDF PDF PDF PDF 22.10.201523.10.2015
Kúpna zmluva č. Z201530164_Z (3072015, MEVA-SK s.r.o.) Odpadkový kôš do exteriéru, plastový, 50l so stĺpikom. PDF PDF PDF PDF 28.10.201529.10.2015
Kúpna zmluva č. Z201530216_Z (3082015, Intersystem EU s.r.o.) Ihrisko pre workoutové cvičenie. PDF PDF PDF PDF 28.10.201529.10.2015
Dodatok č.1 (3092015, Iva Rezníčková, Stanislava Rezníčková) ku Kúpnej zmluve č. 036/15/04/KZ. PDF PDF PDF PDF 29.10.201530.10.2015
Dodatok č.6 (3102015, L.V.SLOVAK, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 15/2009/MsKS. PDF PDF PDF PDF 03.11.201504.11.2015
Všeobecné poistné podmienky (3112015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) pre poistenie majetku - príloha (VOP) k poistným zmluvám majetku č. 441 9005907 - 441 9005915. PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3122015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku MŠ Košická 40 (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3132015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku MŠ Kysucká 9 (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3142015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku MŠ Fándlyho 20 (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3152015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku MŠ Kollárova 23 (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3162015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Športový klub Sokolská 4134 (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3172015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku Základná škola Mlynská 50 (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3182015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku ZŠ Námestie Alberta Molnára (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3192015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku MŠ Fándlyho 2 (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Poistná zmluva (3202015, KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.) poistenie majetku ZŠ Tajovského 1 (platné s VOP č. 3112015). PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Čiastková zmluva č. 122/15/07/čiast. (3212015, L+L autobusová doprava, s.r.o.) o poskytovaní prepravných služieb, preprava cestujúcich v súlade s rámcovou zmluvou č. 086/13/07/ost.. PDF PDF PDF PDF 05.11.201506.11.2015
Dodatok č. 2 (3222015, CS, s.r.o.) k zmluve o dielo na zhotovenie stavby „NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE Základná škola, Mlynská 50, Senec" PDF PDF PDF PDF 09.11.201510.11.2015
Zmluva č. 042/15/04/VB (3232015, Západoslovenská distribučná, a.s.) o zriadení vecných bremien na parc. č. 981/3 a 989/2na zakl. uznesenia MsZ číslo 79/2015 PDF PDF PDF PDF 11.11.201512.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201532472_Z (3242015, CODUM s.r.o.) Kancelárske otočné kreslo PDF PDF PDF PDF 13.11.201514.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201533514_Z (3252015, Ing. Peter Gerši GCTECH) Kancelársky papier A4 PDF PDF PDF PDF 13.11.201514.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201533533_Z (3262015, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické pomôcky a čistiace potreby PDF PDF PDF PDF 13.11.201514.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201533817_Z (3272015, MIVASOFT, spol. s r.o.) detské postieľky, matrace, detské stoličky, šatníkové skrinky, stoly, skrine, nábytkové zostavydodávka vrátane dopravy. PDF PDF PDF PDF 13.11.201514.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201533883_Z (3282015, MIVASOFT, spol. s r.o.) detské postieľky, matrace, detské stoličky, šatníkové skrinky, stoly, skrine, nábytkové zostavydodávka vrátane dopravy. PDF PDF PDF PDF 13.11.201514.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201533901_Z (3292015, Ing. Peter Gerši GCTECH) Drobné kancelárske potreby PDF PDF PDF PDF 13.11.201514.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201534071_Z (3302015, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické potreby PDF PDF PDF PDF 13.11.201514.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201534749_Z (3312015, GASTRO TRADE SLOBODA s. r. o.) KG-300 - Plynový varný kotol PDF PDF PDF PDF 18.11.201519.11.2015
v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 103/2015 (3322015, Goodman Senec 1 Logistics (Slovakia) s.r.o.) je časť pozemku parcely číslo 5589/1 v súlade uznesením MsZ v Senci č. 83/2015 PDF PDF PDF PDF 18.11.201519.11.2015
Nájomná zmluva č. 126/15/07/poz (3332015, Miroslav Buchta, Valéria Horná) časť pozemku parc.č. 2514/1, v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 103/2015 PDF PDF PDF PDF 18.11.201519.11.2015
Zmluva č. 125/15/07/PUF (3342015, ŠK Senec a.s.) o použití finančných prostriedkov z Peňažného účelového fondu podpory ŠK Senec a.s. na rok 2015 PDF PDF PDF PDF 19.11.201520.11.2015
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy č. Z20I530216_Z (3352015, Iotersystem EU s. r.o.) na dodanie tovaru Ihrisko pre workoutové cvičenie PDF PDF PDF PDF 24.11.201525.11.2015
Dohoda o ukončení (3362015, Československá obchodná banka, a.s.) Zmluvy o nájme častí pozemku na reklamné účely zo dňa 27.11.2003 v znení jej dodatkov č. 1 - 6 PDF PDF PDF PDF 24.11.201525.11.2015
Nájomná zmluva č. 127/15/07/NZ-poz (3372015, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) časť pozemku parc. č. 805 na účely organizovanie vianočných trhov PDF PDF PDF PDF 24.11.201525.11.2015
Zmluva č. 044 /15/04/ZoPS (3382015, Mestské kultúrne stredisko - príspevková organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - hnuteľný majetok PDF PDF PDF PDF 26.11.201527.11.2015
Kúpna zmluva č. Z201538322_Z (3392015, Ing. Peter Gerši GCTECH) drobné kancelárske potreby PDF PDF PDF PDF 03.12.201504.12.2015
Kúpna zmluva č. Z201538567_Z (3402015, KEKO TRADING spol. s r.o.) hygienické pomôcky a čistiace potreby PDF PDF PDF PDF 03.12.201504.12.2015
Kúpna zmluva č. Z201538731_Z (3412015, One Print s.r.o.) tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení PDF PDF PDF PDF 03.12.201504.12.2015
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien (3422015, Západoslovenská distribučná, a.s.) parc. č. 1114, 3822, 3797, 3848/1, 4080/7, 4706, 4776, 4642, 3794/1 PDF PDF PDF PDF 03.12.201504.12.2015
Kúpna zmluva č. Z201538365_Z (3432015, WERNAM, s.r.o.) Kancelársky papier A4 PDF PDF PDF PDF 08.12.201509.12.2015
Zmluva č. 045/15/04/ZoPS (3442015, Základná umelecká škola) o prevode správy majetku Mesta Senec - Klavírne krídlo PDF PDF PDF PDF 08.12.201509.12.2015
Zmluva č. 046/15/04/ZoPS (3452015, MŠ Košická) o prevode správy majetku Mesta Senec - Multifunkčné čiernobiele zariadenie, PC Lenovo PDF PDF PDF PDF 08.12.201509.12.2015
Zmluva č. 047/15/04/ZoPS (3462015, MŠ Slnečné jazerá) o prevode správy majetku Mesta Senec - Úpravovňa vody, Tlaková nádoba PDF PDF PDF PDF 08.12.201509.12.2015
Zmluva č. 048/15/04/ZoPS (3472015, Základná škola J.G. Tajovského) o prevode správy majetku Mesta Senec - Plynový varný kotol 300 1, KG-300 PDF PDF PDF PDF 08.12.201509.12.2015
Zmluva (3482015, MIVASOFT, spol. s r.o.) o uložení veci dodané v rámci zmluvy č. Z201533883_Z a č. Z201533817_Z PDF PDF PDF PDF 09.12.201510.12.2015
Nájomná zmluva č. 131/15/07/NZ-mesto ako nájomca (3492015, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) „bungalov“ na Slnečných jazerách, súpisné číslo 4125, na par. 2590/5 PDF PDF PDF PDF 11.12.201512.12.2015
Zmluva č. 132/15/07 (3502015, Ján Matlák) o podnájme „bungalov“ na Slnečných jazerách na základe NZ č. 131/15/07 PDF PDF PDF PDF 11.12.201512.12.2015
Zmluva č. 133/15/07 (3512015, Svetlana Peleová) o podnájme - „bungalov“ na Slnečných jazerách na základe NZ č. 131/15/07 PDF PDF PDF PDF 11.12.201512.12.2015
Zmluva č. 137/07/15 (3522015, VA-SI, spol. s r.o. ) o nájme - Chladiace zariadenie na zosnulých. PDF PDF PDF PDF 16.12.201517.12.2015
Dohoda č. 2/SC/2016/§I0 (3532015, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok ) uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. PDF PDF PDF PDF 21.12.201522.12.2015
Dodatok č. 2 (3542015, Piccard Senec) k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 052/14/07/MsKS . PDF PDF PDF PDF 23.12.201524.12.2015
Dodatok č. 4 (3552015, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o. ) k nájomnej zmluve č. 10/2010/poz. PDF PDF PDF PDF 23.12.201524.12.2015
Zmluva č. 051/15/04/ZoPS (3562015, MŠ Fándlyho) Prevod správy majetku Mesta Senec schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci uznesením č. 133/2015 zo dňa 10.12.201 plot s krycímy platňami. PDF PDF PDF PDF 23.12.201524.12.2015
Zmluva č. 050/15/04/ZoPS (3572015, Základná škola A. Molnára Szenciho) Prevod správy majetku Mesta Senec schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senci uznesením č. 134/2015 zo dňa 10.12.2015, dažďová kanalizácia . PDF PDF PDF PDF 23.12.201524.12.2015
Dodatok č. 6 (3582015, PICCARD Senec) k nájomnej zmluve zo dňa 10.8.2001 . PDF PDF PDF PDF 23.12.201524.12.2015
Dodatok č. 7 (3592015, PICCARD Senec) k nájomnej zmluve zo dňa 20.12.2000 . PDF PDF PDF PDF 23.12.201524.12.2015
Zmluva č. ST15 164 (3602015, Nadácia Pontis) o poskytnití grantu na projekt Aktívni seniori. PDF PDF PDF PDF 29.12.201530.12.2015
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007