Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2016 001-098 (099-199) (200-297) (298-398) (399-499)

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Dodatok č. 1/SRŠ (0012016, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR) k zmluve č. 0497/2015/SRŠ zo dňa 26. 06. 2015 o poskytnutí dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. PDF PDF PDF PDF 07.01.201608.01.2016
Zmluva č. 1 001/16/07 (0022016, Miloslav Targoš) o zabezpečení prevádzky strojnotechnologického zariadenia SENEC, ZIMNÁ ULICA. PDF PDF PDF PDF 07.01.201608.01.2016
Nájomná zmluva 002/16/07 (0032016, Mária Brucháčková) parc. č. 4659 na účely osadenia PVC rúry. PDF PDF PDF PDF 07.01.201608.01.2016
Nájomná zmluva č. 135/15/07/NZ-ost. (0042016, Patrik Kačák TECHMAT) umiestnenie 3 ks reklamných tabúľ na stĺp verej. osvetlenia (Bratislavská ul., Pezinská ul. a Trnavská ul.). PDF PDF PDF PDF 08.01.201609.01.2016
Kúpna zmluva č. Z201541188_Z (0052016, Giga Trade s.r.o) tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení. PDF PDF PDF PDF 08.01.201609.01.2016
Kúpna zmluva č. Z201541834_Z (0062016, LASER servis, spol. s.r.o.) tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení. PDF PDF PDF PDF 08.01.201609.01.2016
Zmluva (0072016, AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o) o vzájomnej spolupráci. PDF PDF PDF PDF 14.01.201615.01.2016
Kúpna zmluva č. 041/15/04/KZ (0082016, Ing. Imrich Molnár a Mgr. Magdaléna Molnárová) parc.č. 2587/68 v zmysle uznesenia MsZ č.87/2015 zo dňa 10.09.2015 . PDF PDF PDF PDF 18.01.201619.01.2016
Mandátna zmluva (0092016, Ing. Richard Tomík) na zabezpečenie procesu verejného obstarávania. PDF PDF PDF PDF 19.01.201620.01.2016
Kúpna zmluva č. Z2016241_Z (0102016, Ing. Peter Gerši GCTECH) kancelárske potreby. PDF PDF PDF PDF 19.01.201620.01.2016
Zmluva č. 002/16/04/ZoPS (0112016, MŠ Košická - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - zostava nábytku. PDF PDF PDF PDF 19.01.201620.01.2016
Dodatok č. 5 (0122016, ROS reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 3/2011/ost. PDF PDF PDF PDF 26.01.201627.01.2016
Kúpna zmluva č. Z2016237_Z (0132016, Ing. Peter Gerši GCTECH) kancelársky papier. PDF PDF PDF PDF 26.01.201627.01.2016
Kúpna zmluva č. Z2016684_Z (0142016, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické potreby. PDF PDF PDF PDF 26.01.201627.01.2016
Zmluva č. 007/16/07 (0152016, MONA MI plus, s.r.o.) o reklame na web stránke www.senec.sk. PDF PDF PDF PDF 27.01.201628.01.2016
Zmluva č. 006/16/04/ZoPS (0162016, Základná škola J.G. Tajovského - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - športové vybavenie. PDF PDF PDF PDF 31.01.201601.02.2016
Zmluva č. 004/16/04/ZoPS (0172016, Materská škola s VJM A. Molnára Szencziho) o prevode správy majetku Mesta Senec - interiérové vybavenie. PDF PDF PDF PDF 31.01.201601.02.2016
Zmluva č. 005/16/04/ZoPS (0182016, MŠ Kollárova - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - interiérové vybavenie. PDF PDF PDF PDF 31.01.201601.02.2016
Kúpna zmluva č. Z20161077_Z (0192016, Ing. Peter Gerši GCTECH) kancelárske potreby pre zabezpečenie administratívy. PDF PDF PDF PDF 31.01.201601.02.2016
Kúpna zmluva č. Z20161249_Z (0202016, Ing. Peter Švec - ATIS) tonery do laserových tlačiarní. PDF PDF PDF PDF 31.01.201601.02.2016
Kúpna zmluva č. Z2016343_Z (0212016, KODRETA furniture, s.r.o.) Konferenčná kancelárska stolička. PDF PDF PDF PDF 31.01.201601.02.2016
Kúpna zmluva č. Z2016347_Z (0222016, CODUM s.r.o.) Kancelárske otočné kreslo. PDF PDF PDF PDF 31.01.201601.02.2016
Nájomná zmluva č. 003/16/07-ost. (0232016, Vivamax s.r.o.) stĺpy verejného osvetlenia na Pezinskej ulici na umiestnenie 2 ks reklamnej tabule (1 x Pezinská ul., 1 x Bratislavská ul.). PDF PDF PDF PDF 03.02.201604.02.2016
Nájomná zmluva č. 008/16/07-ost. (0242016, PRONTO TRADE s.r.o.) o nájme časti zariadenia na informačno-reklamné účely. PDF PDF PDF PDF 03.02.201604.02.2016
Kúpna zmluva č. 007/16/04/KZH (0252016, Peter Feranc) odpredaj písacie stoly NET 106 DUB. PDF PDF PDF PDF 04.02.201605.02.2016
Zmluva (0262016, Eva Ožvoldová) o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavaným pozemkom č. 008/16/04/KZ - Uznesenie MsZ v Senci č. 66/2001. PDF PDF PDF PDF 04.02.201605.02.2016
Zmluva (0272016, Západoslovenská distribučná, a.s.) o zriadení vecných bremien „BA_Senec, Jazerá juh, NNK". PDF PDF PDF PDF 04.02.201605.02.2016
Zmluva (0282016, MIM systém, s.r.o.) o zbere, preprave a skladovaní vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3. PDF PDF PDF PDF 05.02.201606.02.2016
Mandátna zmluva (0292016, VO SK, a. s.) na zabezpečenie poradenstva a realizáciu VO č. 009/16/07 pre zákazku „Rekonštrukcia Materskej školy na Fándlyho ulici, Senec, s vyučovacím jazykom maďarským“. PDF PDF PDF PDF 09.02.201610.02.2016
Mandátna zmluva (0302016, VO SK, a. s.) na zabezpečenie poradenstva a realizáciu VO č. 010/16/07 pre zákazku „Rekonštrukcia Materskej školy na Kollárovej ulici,Senec“. PDF PDF PDF PDF 09.02.201610.02.2016
Zmluva o dielo č. 006/16/07/ZoD (0312016, JV VODOZ BRATISLAVA, s.r.o.) Zvislé a vodorovné dopravné značenie v meste Senec na miestnych komunikáciách. PDF PDF PDF PDF 10.02.201611.02.2016
Kúpna zmluva č. Z20161461_Z (0322016, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické pomôcky a čistiace potreby. PDF PDF PDF PDF 10.02.201611.02.2016
Kúpna zmluva č. Z20162000_Z (0332016, One Print s.r.o.) Kancelársky papier A4. PDF PDF PDF PDF 10.02.201611.02.2016
Kúpna zmluva č. Z20162002_Z (0342016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Drobné kancelárske potreby. PDF PDF PDF PDF 10.02.201611.02.2016
Kúpna zmluva č. Z20162005_Z (0352016, LASER servis, spol. s.r.o.) tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení. PDF PDF PDF PDF 10.02.201611.02.2016
Zmluva o dielo č. 013/16/07 (0362016, Pyrostar s.r.o.) ohňostrojné práce 11.6.2016. PDF PDF PDF PDF 16.02.201617.02.2016
Mandátna zmluva č. 14/16/07 (0372016, Ing. arch. Igor Križko) činnosti /funkcia/ odborne spôsobilej osoby. PDF PDF PDF PDF 16.02.201617.02.2016
Nájomná zmluva č. 015/2016/07/NZ-poz (0382016, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) časť pozemku parc. č. 805 na účely organizovanie veľkonočných trhov. PDF PDF PDF PDF 16.02.201617.02.2016
Nájomná zmluva č. 011/16/07-ost. (0392016, Barbora Skácelová -LaVin) parc.č. 3497/1 Senec (Bratislavská ul.) na informačno-reklamné účely. PDF PDF PDF PDF 17.02.201618.02.2016
Dodatok č. 1 (0402016, Monika Lukáčová) k nájomnej zmluve č. 070/15/07/NZ-poz. PDF PDF PDF PDF 22.02.201623.02.2016
Kúpna zmluva č. 001/16/04/KZ (0412016, Dušan Opálek) parc.č. 2587/65, 2587/67 v zmysle uznesenia MsZ v Senci č.87/2015 zo dňa 10.09.2015. PDF PDF PDF PDF 22.02.201623.02.2016
Kúpna zmluva č. 049/15/04/KZ (0422016, Ľubomír Kováčik) pozemok parc. č. 2371/405, 2371/408, 2371/409 v zmysle uznesenia MsZ č.89/2015 zo dňa 10.09.2015. PDF PDF PDF PDF 25.02.201626.02.2016
Kúpna zmluva č. Z20162633_Z (0432016, HANES Slovakia, s.r.o.) nákup nového zametacieho vozidla na celoročné využitie formou leasingu. PDF PDF PDF PDF 25.02.201626.02.2016
Dodatok č. 6 (0442016, GENERAL PARTNERS International s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 2/2011/LT. PDF PDF PDF PDF 28.02.201629.02.2016
Kúpna zmluva č. Z20162911_Z (0452016, OFFICE STAR, s.r.o.) Kancelársky papier A4. PDF PDF PDF PDF 28.02.201629.02.2016
Dodatok č.1 (0462016, Slovenská sporiteľňa a.s.) k Zmluve o úvere č. 85/AU/15. PDF PDF PDF PDF 01.03.201602.03.2016
Sadzobník poplatkov (0472016, Slovenská sporiteľňa a.s.) k Zmluve o úvere č. 85/AU/15. PDF PDF PDF PDF 01.03.201602.03.2016
Zmluva č. 006/16/05/ FP SPO (0482016, TENENET o.z.) poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 01.03.201602.03.2016
Zmluva č. 007/16/05/ FP SPO (0492016, Lepšia cesta n.o.) poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 01.03.201602.03.2016
Kúpna zmluva č. 009/16/04/KZ (0502016, Ing. Ján Kľuska, Ing. Monika Kľusková) diel č. 1 oddelený od pozemku parc.č. 5539/17 a pričlenený k parc.č. 5539/42. PDF PDF PDF PDF 03.03.201604.03.2016
Zmluva č. 011/16/04/ZoPS (0512016, MŠ Kollárova - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - futbalové ihrisko, odsúhlasené MsZ v Senci uznesením č. 18/2016 zo dňa 11.02.2016. PDF PDF PDF PDF 06.03.201607.03.2016
Zmluva č. 012/16/04/ZoPS (0522016, ZŠ Mlynská - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec - nadstavba základnej školy a prístavba zborovne a jedálne ZŠ Mlynská, chválené MsZ v Senci uznesením č. 19/2016 zo dňa 11.02.2016. PDF PDF PDF PDF 06.03.201607.03.2016
Zmluva LZC/16/10124 (0532016, VÚB Leasing, a. s.) o lízingu hnuteľných vecí - zametacie_vozidlo. PDF PDF PDF PDF 09.03.201610.03.2016
Nájomná zmluva č. 019/16/07-ost. (0542016, EH Servis, s.r.o.) prenájom stĺpov verejného osvetlenia na Pezinskej ul. a Bratislavskej ul. PDF PDF PDF PDF 09.03.201610.03.2016
Dohoda č. 016/16/07 (0552016, Mária Kláseková) o uznaní dlhu a splátkach. PDF PDF PDF PDF 09.03.201610.03.2016
Zmluva č. 31/14/2016 (0562016, Veolia Energia Senec, a.s.) o dodavke a odbere tepla. PDF PDF PDF PDF 09.03.201610.03.2016
Dodatok č.6 (0572016, Veolia Energia Senec, a.s.) k nájomnej zmluve Č.4/2010/NP. PDF PDF PDF PDF 14.03.201615.03.2016
Dodatok č. 1 (0582016, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) k nájomnej zmluve č. 131/15/07/NZ-mesto ako nájomca. PDF PDF PDF PDF 14.03.201615.03.2016
Dodatok č. 1 (0592016, Ján Matlák) k zmluve o podnájme č. 132/15/07. PDF PDF PDF PDF 14.03.201615.03.2016
Dodatok č. 1 (0602016, Svetlana Peleová) k zmluve o podnájme č.133/15/07. PDF PDF PDF PDF 14.03.201615.03.2016
Zmluva č. 010/16/04/KZ (0612016, Igor Húdok, Slavomíra Húdoková) parc.č. 2271/69 v zmysle uznesenia MsZ v Senci č.15/2016 zo dňa 11.02.2016. PDF PDF PDF PDF 14.03.201615.03.2016
Dodatok č. 3 (0622016,OBEC BOLDOG, HRUBÁ BORŠA,HRUBÝ ŠÚR,HURBANOVA VES,KOSTOLNÁ PRI DUNAJI,KRÁĽOVA PRI SENCI,RECA,NOVÁ DEDINKA,TUREŇ,IGRAM,KAPLNA,NOVÝ SVET ) k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu. PDF PDF PDF PDF 15.03.201616.03.2016
Zmluva Reg. číslo: 3 874/2016-M_ORF (0632016, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) o poskytnutí finančného príspevku. PDF PDF PDF PDF 15.03.201616.03.2016
Kúpna zmluva č. 013/16/04/KZ (0642016, Ing. arch. Martin Sokol, PhD., MUDr. Marta Matuškova) parc. č. 4590/35, uznesenie MsZ v Senci č. 9/2016 zo dňa 11.02.2016. PDF PDF PDF PDF 15.03.201616.03.2016
Zmluva (0652016, Slovenská sporiteľňa, a. s.) o účte Komunal. PDF PDF PDF PDF 15.03.201616.03.2016
Zmluva (0662016, Slovenská sporiteľňa, a. s.) o Elektronických službách. PDF PDF PDF PDF 15.03.201616.03.2016
Zmluva (0672016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Drobné kancelárske potreby. PDF PDF PDF PDF 15.03.201616.03.2016
Kúpna zmluva č. Z20165329_Z (0682016, Autoprofit, s.r.o.) Nové osobné motorové vozidlo Škoda Superb. PDF PDF PDF PDF 15.03.201616.03.2016
Dodatok č. 02 (0692016, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) k Zmluve o dodávke plynu. PDF PDF PDF PDF 18.03.201619.03.2016
Kúpna zmluva č. Z20165641_Z (0702016, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické potreby. PDF PDF PDF PDF 18.03.201619.03.2016
Kúpna zmluva č. Z20165645_Z (0712016, NABIMEX, s.r.o.) Konferenčná kancelárska stolička. PDF PDF PDF PDF 18.03.201619.03.2016
Kúpna zmluva č. Z20165672_Z (0722016, PERGAMON spol. s r.o.) tonery do laserových tlačiarní. PDF PDF PDF PDF 18.03.201619.03.2016
Zmluva č. 76152 (0732016, Dobrovoľná požiarna ochrana SR) o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany. PDF PDF PDF PDF 18.03.201619.03.2016
Zmluva č. 014/16/04/ZoPS (0742016, Základná škola J.G. Tajovského) Elektrická trojrúrová pec. PDF PDF PDF PDF 18.03.201619.03.2016
Kúpna zmluva č. Z20165859_Z (0752016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Kancelársky papier A4. PDF PDF PDF PDF 21.03.201622.03.2016
Kúpna zmluva č. Z20166240_Z (0762016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Drobné kancelárske potreby. PDF PDF PDF PDF 22.03.201623.03.2016
Kúpna zmluva č. Z20166403_Z (0772016, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické pomôcky a čistiace potreby. PDF PDF PDF PDF 23.03.201624.03.2016
Zmluva (0782016, Mesto Nitra) o poskytnutí odbornej prípravy - vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície. PDF PDF PDF PDF 23.03.201624.03.2016
Dohoda (0792016, Slovenský červený kríž, Územný spolok – Bratislava okolie) o uznaní dlhu a splátkovom kalendári. PDF PDF PDF PDF 01.04.201602.04.2016
Nájomná zmluva č. 025/16/07/NZ-LT (0802016, SECRET SK, s.r.o.) časť pozemku, parc.č. 3445/1 na Lichnerovej ul., pred budovou č. 66 v Senci. PDF PDF PDF PDF 01.04.201602.04.2016
Zmluva č.020/16/07/spolupráca (0812016, Občianske združenie SABUŽ) o spolupráci pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí od 5 do 15 rokov, s trvalým pobytom v meste Senec, v centrách voľného času Mesta Modra. PDF PDF PDF PDF 04.04.201605.04.2016
Zmluva č. 021/16/07/spolupráca (0822016, Mesto Košice) o spolupráci pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí od 5 do 15 rokov, s trvalým pobytom v meste Senec, v centrách voľného času Mesta Košice. PDF PDF PDF PDF 04.04.201605.04.2016
Dodatok č. 7 (0832016, Roman Gábriš) k nájomnej zmluve č. 14/2009/MsKS PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 13/16/08/Ba (0842016, Anna Maršalíková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 12/16/08/Ba (0852016, Lucia Strešňáková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 11/16/08/Ba (0862016, Mária Kadnárová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 10/16/08/Ba (0872016, Helena Vidrová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 09/16/08/Ba (0882016, Štefan Pupkay) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 08/16/08/Ba (0892016, Helena Vršková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 05/16/08/Ba (0902016, Mária Janovičková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 06/16/08/Ba (0912016, Richard Rosipal) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 07/16/08/Ba (0922016, Rita Chmelíková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 01/16/08/Ba (0932016, Anna Katonová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 2/16/08/Ba (0942016, Katarína Kurucová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 03/16/08/Ba (09522016, Miroslav Kapuš) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 04/16/08/Ba (09622016, Michal Beňo) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 03/16/08/Bol (09722016, Edita Bulavčiaková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Boldocká PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Zmluva č. 04/16/08/Bol (09822016, Mária Kláseková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec Boldocká PDF PDF PDF PDF 06.04.201607.04.2016
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007