Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2016 (1-98) (99-199) (200-297) 298-398 (399-499) (500-599)

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Zmluva č. RG2016104006 (2982016, RECYKLOGROUP, a.s.) a spolupráci systém združeného nakladania s odpadmi. PDF PDF PDF PDF 30.06.201601.07.2016
Zmluva č. 2016/BA/31 (2992016, PARTNER AUDIT, s. r. o.) štatutárneho auditu individ. účt. závierky. PDF PDF PDF PDF 01.07.201602.07.2016
Zmluva č. 2016/BA/32 (3002016, PARTNER AUDIT, s. r. o.) vydanie správy Audítora ku konsolid. účt. závierke. PDF PDF PDF PDF 01.07.201602.07.2016
Hromadná licenčná zmluva č. (3012016, SOZA) hudobná produkcia. PDF PDF PDF PDF 01.07.201602.07.2016
Darovacia zmluva č. 018/16/01/SL (3022016, Nadácia Veolia Slovensko) dar - Senecké leto a Veľký letný karneval 2016. PDF PDF PDF PDF 06.07.201607.07.2016
Darovacia zmluva 019/16/01 (3032016, Nadácia J&T) účel: úhrada časti nákladov za stropný zdvíhací systém HUMAN CARE ZM 16 04 75. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Kúpna zmluva č 027/16/04/KZ (3042016, Juraj Lóczi) pozemok parc.č. 660/6 v zmysle uznesenia MsZ č.74/2016. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 74/16/08/Ba (3052016, Mária Bakušová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 76/16/08/Ba (3062016, Alena Bekeová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 89/16/08/Ba (3072016, Mária Časná) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 77/16/08/Ba (3082016, Miroslav Horváth) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 14/16/08/Bol (3092016, Milan Hrubý) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Boldocká. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 83/16/08/Ba (3102016, Ingríd Kačiakova) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 78/16/08/Ba (3112016, Lucia Kubičeková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 81/16/08/Ba (3122016, Lenka Lichvárová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 82/16/08/Ba (3132016, Tomáš Matlák) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 88/16/08/Ba (3142016, Anna Orságová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 85/16/08/Ba (3152016, Ivan Palacka) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 86/16/08/Ba (3162016, Ivan Palacka) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 87/16/08/Ba (3172016, Ivan Paiacka) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 90/16/08/Ba (3182016, Gizela Richterová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 84/16/08/Ba (3192016, Marta Sninčáková, MUDr.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 79/16/08/Ba (3202016, Július Švasta) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 80/16/08/Ba (3212016, Zoltán Szabó) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 75/16/08/Ba (3222016, Judita Szabová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 13/16/08/Bol (3232016, Juraj Urbančok) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Boldocká. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 121569112 (3242016, Západoslovenská distribučná, a.s.) o pripojení odberného el. zar. LOKA SLNEČNÉ JAZERÁ-JUH 1000. PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Zmluva číslo 121569117 (3252016, Západoslovenská distribučná, a.s.) o pripojení odberného el. zar. LOKA SLNEČNÉJAZERÁ-JUH1000, KRÁTKODOBÝ PDF PDF PDF PDF 12.07.201613.07.2016
Nájomná zmluva č. 089/16/07 (3262016, OZ JUNGPEREG 1632) nebytový priestor - pivnica „Stará poliklinika“ PDF PDF PDF PDF 14.07.201615.07.2016
Zmluva č. 020/16/01 (3262016, Register obchodných spoločností s.r.o.) o poskytnutí reklamy PDF PDF PDF PDF 20.07.201621.07.2016
Dodatok č. 1 (3282016, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-2015/000041-051 zo dňa 23.03.2015 PDF PDF PDF PDF 22.07.201623.07.2016
Kúpna zmluva č. Z201616726_Z (3292016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Kancelársky papier A4 PDF PDF PDF PDF 22.07.201623.07.2016
Kúpna zmluva č. Z201616729_Z (3302016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Drobné kancelárske potreby PDF PDF PDF PDF 22.07.201623.07.2016
Kúpna zmluva č. Z201617594_Z (3312016, LASER servis, spol. s.r.o.) repasované tonery PDF PDF PDF PDF 22.07.201623.07.2016
Kúpna zmluva č. Z201617598_Z (3322016, ITSK, s.r.o.) tonery do laserových tlačiarní PDF PDF PDF PDF 22.07.201623.07.2016
Kúpna zmluva č. Z201618008_Z (3332016, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické pomôcky a čistiace potreby PDF PDF PDF PDF 22.07.201623.07.2016
Zmluva č. 5776/2016-M_ORF (3342016, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) o poskytnutí dotácie PDF PDF PDF PDF 22.07.201623.07.2016
Zmluva (3352016, Dušan Lizák) o dielo: „Rekonštrukcia strechy telocvične a náraďovne ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci" PDF PDF PDF PDF 22.07.201623.07.2016
Zmluva č. S-01/2016 (3362016, doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD) o dielo - správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán mesta Senec" PDF PDF PDF PDF 25.07.201626.07.2016
Zmluva č. 029/16/04/ZoPS (3372016, MŠ Fándlyho - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec PDF PDF PDF PDF 29.07.201630.07.2016
Zmluva č. 093/16/07/sociálne byty (3382016, Silvia Kissová) o nájme sociálneho nájomného bytu - Sokolská PDF PDF PDF PDF 29.07.201630.07.2016
Zmluva č. 092/16/07/sociálne byty (3392016, Bc. Mrázová Renáta) o nájme sociálneho nájomného bytu - Sokolská PDF PDF PDF PDF 29.07.201630.07.2016
Zmluva č. 028/16/04/KZ (3402016, Mgr. Marek Benko správca konkurznej podstaty spoločnosti BAUTECH, spol. s r. o.) parc. č. 438/43, 438/45, 438/82, 438/71, 438/42, 438/44 uznesením MsZ č. 20/2016 z rokovania PDF PDF PDF PDF 01.08.201602.08.2016
Zmluva (3412016, ATYP-STAV PLUS, spol.s r.o.) o dielo „Rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies v telocvični na ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci" PDF PDF PDF PDF 03.08.201604.08.2016
Dodatok č. 1 (3422016, ) k zmluve č. 029/16/07/dotácie o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec PDF PDF PDF PDF 09.08.201610.08.2016
Kúpna zmluva č. Z201619350_Z (3432016, Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s.) Drobné kancelárske potreby PDF PDF PDF PDF 09.08.201610.08.2016
Kúpna zmluva č. Z201619351_Z (3442016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Kancelársky papier A4 PDF PDF PDF PDF 09.08.201610.08.2016
Dohoda (3452016, ŠKOLSKÁ DRUŹINA BENJAMIN) o ukončení zmluvy o reklame č. 089/14/07. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Mandátna zmluva (3462016, VO SK, a.s.) na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania „Odstránenie nelegálnych skládok“. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 91/16/08/Ba (3472016, Rudolf Galgóczi, Mgr.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 95/16/08/Ba (3482016, Eva Halász) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 99/16/08/Ba (3492016, Marta Horváthová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 16/16/08/Bol (3502016, Alena Janíková, Mgr.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Boldocká. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 102/16/08/ba (3512016, Štefánia Jantulová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 103/16/08/Ba (3522016, Magdaléna Kasimyarová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 101/16/08/Ba (3532016, Marián Laborecký, Ing.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 94/16/08/Ba (3542016, Eugen Laššu) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 97/16/08/Ba (3552016, Jana Mokošová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 98/16/08/Ba (3562016, Jana Mokošová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 17/16/08/Bol (3572016, Adriana Olgyayová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Boldocká. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 96/16/08/Ba (3582016, Jana Podmanická, Bc.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 100/16/08/Ba (3592016, Vilma Sládečková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 93/16/08/Ba (3602016, Alžbeta Szakálová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 92/16/08/Ba (3612016, Gejza Várady) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Zmluva č. 15/16/08/Bol (3622016, Helena Zelmanová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Boldocká. PDF PDF PDF PDF 12.08.201613.08.2016
Poistná zmluva č. 9137099541 (3632016, ) Majetok & Efekt - Poistenie lomu strojov. PDF PDF PDF PDF 15.08.201616.08.2016
Poistná zmluva č. 9340060048 (3642016, UNIQA poisťovňa, a.s.) Auto & Voľnosť PZP. PDF PDF PDF PDF 15.08.201616.08.2016
Dodatok č. 1 (3652016, Všeobecná úverová banka, a.s.) k zmluve o termínovanom úvere č. 309/2016/UZ PDF PDF PDF PDF 15.08.201616.08.2016
Zmluva č. 005/16/11 (3662016, M-PARKET, s.r.o.) o dielo „Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične vrátane náraďovne na ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci" PDF PDF PDF PDF 17.08.201618.08.2016
Zmluva č. 924937, 015/16/03/CZ (3672016, VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.) o finančnom lízingu - ŠKODA Nová ŠKODA Fabia Combi Style PDF PDF PDF PDF 24.08.201625.08.2016
Zmluva č. RC 0462016 028/16/05/STRZOV (3682016, Velcon spol. s.r.o.) o dielo Stropný zdvíhací systém Human Care PDF PDF PDF PDF 24.08.201625.08.2016
Dodatok č. 1 (3692016, Rímsko-katolická cirkev, Farnosť Senec) k zmluva č. 031/16/07/dotácie o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec PDF PDF PDF PDF 06.09.201607.09.2016
Kúpna zmluva č. Z201623667_Z (3702016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Drobné kancelárske potreby PDF PDF PDF PDF 06.09.201607.09.2016
Zmluva č.097/16/07/dotácie (3712016, Slovak Doublebass Club) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec PDF PDF PDF PDF 12.09.201613.09.2016
Zmluva číslo 105/16/08/Ba (3722016, Alžbeta Horská) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 20/16/08/Bol (3732016, Emil Ondrišík) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Boldocká PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 104/16/08/Ba (3742016, Eva Makkiová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 110/16/08/Ba (3752016, Igor Hamar) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 108/16/08/Ba (3762016, Imrich Podolský) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 109/16/08/Ba (3772016, Imrich Podolský) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 107/16/08/Ba (3782016, Juraj Juhas) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 113/16/08/Ba (3792016, Karol Sninčák, Mgr.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 18/16/08/Bol (3802016, Daniela Krišková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Boldocká PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 112/16/08/Ba (3812016, Mária Gašparová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 111/16/08/Ba (3822016, Mária Szabadosová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 19/16/08/Bol (3832016, Pavol Kukoľ, MVDr.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Boldocká PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 106/16/08/Ba (3842016, Terézia Ansari) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Boldocká PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Zmluva číslo 115/16/08/Ba (3852016, Zuzana Baczigálová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Senec Bratislavská PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Dodatok č. 3 (3862016, Bobák, Bollová a spol., s.r.o.) k Zmluve o poskytovaní právnych služieb č. 41/2011 PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Kúpna zmluva č. Z201620972_Z (3872016, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické pomôcky a čistiace potreby PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Kúpna zmluva č. Z201624942_Z (3882016, COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o.) Kancelársky papier A4 PDF PDF PDF PDF 13.09.201614.09.2016
Kúpna zmluva č. Z201624902_Z (3892016, LASER servis, spol. s.r.o.) Tonerové náplne PDF PDF PDF PDF 16.09.201617.09.2016
Dodatok č. 254/CC/16-D1 (3902016, Slovenská sporiteľňa, a. s.) k Zmluve o úvere č. 254/CC/16 PDF PDF PDF PDF 16.09.201617.09.2016
Kúpna zmluva č. 026/16/04/KZ (3912016, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.) Splašková kanalizácia, Verejný vodovod, Uznesením MsZ č. 62/2014 zo dňa 26. júna 2014 PDF PDF PDF PDF 20.09.201621.09.2016
Kúpna zmluva č. Z201626052_Z (3922016, PESMENPOL, spol. s r.o.) Športové vybavenie a telovýchovné náradie pre ZŠ PDF PDF PDF PDF 20.09.201621.09.2016
Zmluva č. 049/16/07/dotácie (3932016, Slovenský zväz telesne postihnutých, Základná organizácia č.215) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec PDF PDF PDF PDF 20.09.201621.09.2016
Zmluva (3942016, BAU cargo, s.r.o.) o dielo „Protipovodňová ochrana – úprava retenčných nádrží a prítokových systémov I. a II. etapa“ PDF PDF PDF PDF 26.09.201627.09.2016
Poistná zmluva (3952016, Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.) ŠKODA Superb Ambition PDF PDF PDF PDF 26.09.201627.09.2016
Zmluva č. 927986 (3962016, VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.) o finančnom lízingu - ŠKODA Superb Ambition PDF PDF PDF PDF 26.09.201627.09.2016
Kúpna zmluva č. Z201627400_Z (3972016, Ing. Peter Gerši GCTECH) Drobné kancelárske potreby PDF PDF PDF PDF 28.09.201629.09.2016
Kúpna zmluva č. Z201627401_Z (3982016, PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier) Hygienické pomôcky a čistiace potreby PDF PDF PDF PDF 28.09.201629.09.2016
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007