Dnes je utorok, 28. júna 2022, meniny má Beáta
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Zverejňovanie informácií

Zverejňovanie platných zmlúv

Zmluvy 2016 (1-98) (99-199) (200-297) (298-398) (399-499) 500-599

Názov zmluvy, číslo Originál *OCR * ZverejnenéÚčinné
Nájomná zmluva č. 128/16/07/NZ-poz (5002016, Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.) časť pozemku parc. č. 805.. PDF PDF PDF PDF 22.11.201623.11.2016
Kúpna zmluva č. Z201640138_Z (5012016, BEBA plus s.r.o.) Kancelárske otočné kreslo. PDF PDF PDF PDF 22.11.201623.11.2016
Mandátna zmluva č. 109/16/07 (5022016, VO SK, a. s.) na zabezpečenie poradenstva a realizáciu pre zákazku VO „Rekonštrukcia Materskej školy na Fándlyho ulici". PDF PDF PDF PDF 22.11.201623.11.2016
Mandátna zmluva č. 110/16/07 (5032016, VO SK, a. s.) na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania pre zákazku VO „Rekonštrukcia Materskej školy na Kollárovej ulici". PDF PDF PDF PDF 22.11.201623.11.2016
Rámcová zmluva (5042016, OTP Banka Slovensko, a.s.) o podmienkach uskutočňovania terminovanýh vkladov. PDF PDF PDF PDF 24.11.201625.11.2016
Nájomná zmluva č. 130/16/07/NP (5052016, Stolnotenisový klub Senec) budova na šport, súp. č. 762 na základe uznesenia MsZ v Senci č. 129/2016. PDF PDF PDF PDF 24.11.201625.11.2016
Nájomná zmluva č. 131/16/07/NP (5062016, Mládežnícky športový klub Senec) budova na šport, súp. č. 762 na základe uznesenia MsZ v Senci č. 130/2016. PDF PDF PDF PDF 25.11.201626.11.2016
Zmluva ev. č. bud. oprávn.: 16/1552/1613100057-ZoS/ZBZ_VB (č. 034/16/04/ZoBZVB) (5072016, Západoslovenská distribučná, a.s.) o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien. PDF PDF PDF PDF 29.11.201630.11.2016
Kúpna zmluva č. Z201636693_Z (5082016, LASER servis, spol. s.r.o.) Repasované tonery. PDF PDF PDF PDF 29.11.201630.11.2016
Kúpna zmluva č. Z201641330_Z (5092016, Martin Gall - MG COMP) Osobný počítač. PDF PDF PDF PDF 29.11.201630.11.2016
Kúpna zmluva č. Z201641343_Z (5102016, SOFTLINE SERVICES, a. s.) Nákup VT. PDF PDF PDF PDF 29.11.201630.11.2016
Nájomná zmluva č. 117/16/07/poz (5112016, Katarína Do Manhová) časť parc. 4412/2 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 118/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 118/16/07/poz (5122016, František Kausitz) časť parc. 4412/3 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 119/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 119/16/07/poz (5132016, Ing. Róbert Kausitz) časť parc. 4412/4 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 120/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 120/16/07/poz (5142016, Ing. Silvester Jonáš s manželkou Máriou) časť parc. 4412/5 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 121/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 121/16/07/poz (5152016, Ing. Pavol Glončák) časť parc. 4412/10 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 122/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 122/16/07/poz (5162016, Ing. Pavol Horník) časť parc. 4412/11 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 123/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 123/16/07/poz (5172016, Ladislav Katona s manželkou Alžbetou) časť parc. 4412/13 a 4412/14 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 124/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 124/16/07/poz (5182016, Tibor Čutora) časť parc.č. 4412/15, 4412/16 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 125/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 125/16/07/poz (5192016, Jozef Baričič s manželkou Lýdiou) časť parc.č. 4412/31 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 126/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Nájomná zmluva č. 126/16/07/poz (5202016, Michal Bartoš) časť parc.č. 4412/32 v súlade s uznesením MsZ v Senci č. 127/2016. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Čiastková zmluva č. 134/16/07/čiast. (5212016, L+L autobusová doprava, s.r.o.) o poskytovaní prepravných služieb. PDF PDF PDF PDF 30.11.201601.12.2016
Zmluva č. 033/16/04/KZ (5222016, Ernest Stohl) o prevode vlastníctva spoluvlastníckeho podielu k zastavaným pozemkom par č. 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634. PDF PDF PDF PDF 05.12.201606.12.2016
Zmluva č. 035/16/04/ZoPS (5232016, Základná umelecká škola - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec, Syntetizátor. PDF PDF PDF PDF 05.12.201606.12.2016
Zmluva č. 036/16/04/ZoPS (5242016, Stredisko služieb škole Senec) o prevode správy majetku Mesta Senec, osobné motorové vozidlo. PDF PDF PDF PDF 05.12.201606.12.2016
Kúpna zmluva č. Z201642542_Z (5252016, Wittee, a. s.) Monitor. PDF PDF PDF PDF 07.12.201608.12.2016
Kúpna zmluva č. Z201643777_Z (5262016, LASER servis, spol. s.r.o.) Tonerové náplne. PDF PDF PDF PDF 07.12.201608.12.2016
Zmluva č. 03716/04/ZoPS (5272016, MŠ Košická-rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec, Projektor, Interaktívna tabuľa. PDF PDF PDF PDF 07.12.201608.12.2016
Dodatok (5282016, SOFTLINE SERVICES, a. s.) ku kúpnej zmluve č. Z2016Z41343_Z zo dňa 28.11.2016. PDF PDF PDF PDF 14.12.201615.12.2016
Dodatok č. 2 (5292016, PROFMEL s.r.o.) k Zmluve o dielo č. 81/2009. PDF PDF PDF PDF 14.12.201615.12.2016
Kúpna zmluva č. 032/16/04/KZ (5302016, TRANSPETROL, a.s.) odplatný prevod vlastníckeho práva parc. č. 2371/117, 2371/118, 2371/119, . PDF PDF PDF PDF 14.12.201615.12.2016
Dodatok č. 2 (5312016, VÚB a.s.) k zmluve o termínovanom úvere č. 309/2016/UZ. PDF PDF PDF PDF 14.12.201615.12.2016
Dodatok č. 1 k zmluva č. 039/16/07/dotácie (5322016, Dychová hudba Senčanka) o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 196/16/08/Ba (5332016, Gabriel Agárdy, Ing.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 176/16/08/Ba (5342016, Gabriela Ambrusová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 32/16/08/Bol (5352016, Katarína Benkovská) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Boldocká. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 30/16/08/Bol (5362016, Monika Bučanová, Mgr) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Boldocká. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 182/16/08/Ba (5372016, Gyôngyike Csibová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 198/16/08/Ba (5382016, Helena Czéreová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 196/16/08/Ba (5392016, Mária Frčová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 199/16/08/Ba (5402016, Soňa Gottgeiselová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 187/16/08/Ba (5412016, Helena Hajdukova) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 180/16/08/Ba (5422016, Pavol Horník) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 181/16/08/BA (5432016, Pavol Horník) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 185/16/08/Ba (5442016, Páter Horný) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 171/16/08/Ba (5452016, Lýdia Horváthova) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 179/16/08/Ba (5462016, Helena Kolárová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 193/16/08/Ba (5472016, Juraj Kontsek) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 194/16/08/Ba (5482016, Juraj Kontsek) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 195/16/08/Ba (5492016, Juraj Kontsek) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 188/16/08/Ba (5502016, Vladimír Lehocký) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 29/16/08/Bol (5512016, Anna Lieskovská) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Boldocká. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 172/16/08/Ba (5522016, Dezider Maczeak) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 173/16/08/Ba (5532016, Dezider Maczeák, Ing.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 183/16/08/Ba (5542016, Leonard Meszaros) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 190/16/08/Ba (5552016, František Mosor) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 177/16/08/Ba (5562016, Róbert Nagy) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 178/16/08/Ba (5572016, Róbert Nagy) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 197/16/08/Ba (5582016, Helena Nemcova) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 184/16/08/Ba (5592016, Adela Nyariová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 189/16/08/Ba (5602016, Peter Prokop, Ing.) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 174/16/08/Ba (5612016, Mária Rekeňová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 31/16/08/Bol (5622016, Viera Spuchláková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Boldocká. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 191/16/08/Ba (5632016, Mária Szkuráková) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 192/16/08/Ba (5642016, Zoltán Vavro) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 175/16/08/Ba (5652016, Jozef Vlk) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 186/16/08/Ba (5662016, Jozef Zavadel) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Príkazná zmluva 137/16/07 (5672016, Mgr. Martina Košecká) Korektúra a práca s textom učebnice regionálnej výchovy Senec - od návršia k horizontom. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Príkazná zmluva 036/16/07 (5682016, Mgr. Monika Matus) Preklady, korektúra a práca s textom učebnice regionálnej výchovy Senec - od návršia k horizontom. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 039/16/04/ZoPS (5692016, Základná škola J.G. Tajovského - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Zmluva číslo 038/16/04/ZoPS (5702016, Základná škola A. Molnára Szenciho - rozpočtová organizácia) o prevode správy majetku Mesta Senec schválilo MsZ uznesením č. 139/2016 zo dňa 08.12.2016. PDF PDF PDF PDF 16.12.201617.12.2016
Dodatok č. 1 (5712016, VK GAB Senec) k zmluve č. 073/16/07/dotácie. PDF PDF PDF PDF 19.12.201620.12.2016
Dodatok č. 1 (5722016, Ing. Szilárd Német – REKLAMNÁ AGENTÚRA SINEX) k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI zo dňa 15.6.2010. PDF PDF PDF PDF 19.12.201620.12.2016
Dohoda č. č.29/§50j/NS/2016 (5732016, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok) o poskytnutí príspevku. PDF PDF PDF PDF 19.12.201620.12.2016
Zmluva č. 2769030293 (5742016, Komunálna poisťovňa) Havárijné poistenie. PDF PDF PDF PDF 19.12.201620.12.2016
Zmluva č. 1049143251 (5752016, Komunálna poisťovňa) Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidla. PDF PDF PDF PDF 19.12.201620.12.2016
Zmluva č. 040/16/04/ZoBZV (5762016, Západoslovenská distribučná, a.s.) o budúcej zmluve o zriadení vecných brenien parc.1665/101, 1665/201. PDF PDF PDF PDF 19.12.201620.12.2016
Zmluva č. 041/16/04/ZoBZVB (5772016, Západoslovenská distribučná, a.s.) o budúcej zmluve o zriadení vecných brenien parc. 1668/202, 1982/1. PDF PDF PDF PDF 19.12.201620.12.2016
Dohoda č. 2/SC/2017/§10 (5782016, Urad prace, socialnych veci a rodiny Pezinok) na poskytnutie dávky v hmotnej nudzi. PDF PDF PDF PDF 22.12.201623.12.2016
Dodatok č. 1 (5792016, VO SK, a. s.) k Mandátnej zmluve na zabezpečenie poradenstva a realizáciu VO. PDF PDF PDF PDF 22.12.201623.12.2016
Dodatok č. 1 (5802016, Miestny odbor MATICE SLOVENSKEJ) k zmluva č. 036/16/07/dotácie. PDF PDF PDF PDF 22.12.201623.12.2016
Zmluva č. 22/§ 50/PS/2016 (5812016, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok) c. 84/16/06 o poskytnutí finančného príspevku. PDF PDF PDF PDF 22.12.201623.12.2016
Zmluva č. 204/16/08/Ba (5822016, Ján Dudáš) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 205/16/08/Ba (5832016, Ján Dudáš) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 206/16/08Ba (5842016, Ján Dudáš) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 208/16/08/Ba (5852016, Michal Kolárik) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. (5862016, ) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 209/16/08/Ba (5872016, Mária Lajtmanová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 201/16/08/Ba (5882016, Štefan Madarász) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 207/16/08/Ba (5892016, Anna Makkiová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 203/16/08/BA (5902016, Patrik Matiašovič) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 200/16/08/Ba (5912016, Štefan Matúš) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Zmluva č. 210/16/08/Ba (5922016, Juiianna Ujhelyiová) o prenájme miesta na pohrebisku Senec - Bratislavská. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Mandátna zmluva č. 138/16/07 (5932016, VO SK, a. s.) na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Mandátna zmluva č. 139/16/07 (5942016, VO SK, a. s.) na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania. PDF PDF PDF PDF 30.12.201631.12.2016
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007