Dnes je sobota, 03. júna 2023, meniny má Karolína
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Odbor ekonomiky mesta

Mestský úrad Senec
I. poschodie (vľavo)

Ing. Janette Matúšová
vedúca odboru ekonomiky mesta
Tel.: 02/2020 5107
E-mail: janette.matusova@senec.sk

Odbor ekonomiky mesta najmä:

 • riadi a koordinuje práce na útvare ekonomiky mesta
 • zostavuje rozpočet mesta, upravuje ho, vyhodnocuje a zabezpečuje oprávnené požiadavky občanov mesta do rozpočtu
 • zabezpečuje financovanie potrieb mesta podľa schváleného rozpočtu, kontroluje plnenie príjmových a výdavkových položiek
 • vypracováva ekonomickú koncepciu mesta a usmerňuje ekonomickú činnosť mesta
 • rieši dodávateľsko - odberateľské vzťahy v ekonomickej oblasti

Oddelenie správy majetku

Mestský úrad Senec
Prízemie (vľavo)

Ľudmila Rašová
Jarmila Ďurčová
Tel.: 02/2020 5120
Fax.: 02/2020 5142
E-mail: ludmila.rasova@senec.sk, jarmila.durcova@senec.sk


Oddelenie správy majetku:

 • zabezpečuje výpisy z pozemkových kníh, výpisy z evidencie nehnuteľnosti, geometrické plány
 • vedie evidenciu o pozemkoch a nehnuteľnostiach patriacich mestu
 • usporadúva vlastnícke vzťahy medzi mestom, majiteľmi nehnuteľností, kupcami a nájomníkmi
 • spolupracuje pri registrácií kúpno-predajných zmlúvOddelenie miestnych daní a poplatkov

Mestský úrad Senec
I. poschodie (vľavo)

Alžbeta Šušlová vedúca oddelenia
Tel.: 02/2020 5110
E-mail: alzbeta.suslova@senec.sk

Henrieta Chmúrová
E-mail: henrieta.chmurova@senec.sk

Anna Čerňanská
Tel.: 02/2020 5109
E-mail: anna.cernanska@senec.sk

Bc. Eva Alapiová
Tel.: 02/2020 5110
E-mail: alapiovae@senec.sk

Blanka Šušlová
Tel.: 02/2020 5110 (109)
Fax.: 02/4592 3561
E-mail: blanka.suslova@senec.sk

Beáta Horváthová (poplatok za komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5125
Fax.: 002/4592 3561
E-mail: beata.horvathova@senec.sk

Michal Meszáros (poplatok za komunálny odpad)
Tel.: 02/2020 5125
Fax.: 002/4592 3561
E-mail: michal.meszaros@senec.sk

Oddelenie miestnych daní a poplatkov:

 • prijíma daňové priznania k dani z nehnuteľnosti
 • vybavuje miestne poplatky za komunálny odpad
 • vydáva osvedčenie pre samostatne hospodáriacich roľníkov
 • vydáva rybárske lístky
 • poplatky za psov
 • zabezpečuje miestne dane
 • zabezpečuje agendu v oblasti ostatných miestnych daní

Oddelenie peňažných operácií


Ing. Edita Poizlová
Tel.: 02/2020 5502

Mgr. Nora Csukaová
Tel.: 02/2020 5112
E-mail: nora.csukaova@senec.sk

Zuzana Árvová
Tel.: 02/2020 5113
E-mail: zuzana.arvova@senec.sk

Silvia Bartošová
Tel.: 02/2020 5113
E-mail: silvia.bartosova@senec.sk

Gabriela Kollátová
Eva Mikulášková
Tel.: 02/2020 5111
Fax.: 02/4592 3561
E-mail: gabriela.kollatova@senec.sk, eva.mikulaskova@senec.sk

Pokladňa
Adriana Szalayová
Tel.: 02/2020 5108
E-mail: adriana.szalayova@senec.sk
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007