Dnes je štvrtok, 18. apríla 2024, meniny má Valér
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Odbor životného prostredia a výstavby mesta

Odbor životného prostredia
Mestský úrad Senec
II. poschodie

Karol Czére
vedúci odboru
Tel: 02/2020 5127
Fax: 02/2020 5142
E-mail: czerek@senec.skReferát územného plánovania, regionálneho rozvoja a urbanizmu


Ing. Boris Tušer Tel: 02/2020 5140
E-mail: tuserb@senec.sk

Referát dopravy a reklamných tabúľ


Ing. Roman Šuplata
Tel: 02/2020 5129
E-mail: suplatar@senec.sk

Referát investičnej výstavby


Ing. Ján Gubáni
Tel: 02/2020 5129
E-mail: gubanij@senec.sk

Referát súpisné čísla, názvy ulíc a ochrana pamiatok


Jana Ďurčová
Tel: 02/2020 5128
E-mail: durcova@senec.sk

Cestné hospodárstvo a výkon štátneho stavebného dohľadu nad miestnymi komunikáciami


Mária Krchňáková
Tel: 02/2020 5136
E-mail: krchnakovam@senec.sk

Referát ochrany životného prostredia

Ing. Dana Mikulášová, PhD.
Tel: 02/2020 5126
E-mail: mikulasovad@senec.sk


 • vedie agendu názvov ulíc
 • kontroluje a posudzuje predložené projektové dokumentácie a štúdie stavieb a spracováva k nim stanoviská
 • spolupracuje na príprave plánu rozvoja mesta po stránke stavebnej
 • vydáva stavebné povolenia zo zákona na drobné stavby a prístavby
 • spolupracuje so stavebným úradom pri územnom konaní, stavebnom a kolaudačnom konaní
 • spracováva ročný plán výstavby a generálnych opráv v meste, vrátane finančného plánu na ich realizáciu
 • spolupracuje pri zámeroch podnikateľskej sféry vrátane pomoci pri jej realizácii
 • zaisťuje prípravu koncepcie o odpadovom hospodárstve
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu generelu zelene mesta
 • spolupracuje s organizáciami, ktoré majú právo na kontrolu čistoty ovzdušia, ochrany prírody a ochrany spodných vôd
 • spracúva príslušnú agendu ohľadom ČOV
 • podáva informácie o miestnych inžinierskych sieťach občanom mesta a organizáciám, ako aj koordinuje prípravne práce na projekcii nových inžinierskych sietí
 • zaisťuje realizáciu verejného osvetlenia miestnych komunikácií, mestského rozhlasu a odstavných plôch na území mesta
 • vydáva rozkopávkové povolenia na mestské komunikácie
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007