Dnes je štvrtok, 18. apríla 2024, meniny má Valér
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Organizačný odbor

Referát personalistiky a RĽZ


Mestský úrad Senec 2. posch.
Tel: 02/2020 5132
Fax: 02/4592 3561
E-mail: jana.maczeakova@senec.sk
Maczeáková Jana

Oddelenie personalistiky najmä:

 • komplexne zabezpečuje personálnu agendu

Matrika


Mestský úrad, prízemie (vpravo)
Tel: 02/2020 5114
Fax: 02/20 205 142
E-mail: matrika@senec.sk
Silvia Urbancová
Alžbeta Tengeriová

Oddelenie matriky najmä:

 • rozhoduje vo veci odpustenia dokladov pri uzavretí manželstva
 • rozhoduje o povolení uzavretia manželstva
 • vedie matriky a vyhotovuje matričné doklady (kniha narodení, manželstiev, úmrtí)
 • vedie index zápisov do matričných kníh
 • vyhotovuje osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach iným orgánom
 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva pred orgánom štátu a pripravuje podklady pre uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi
 • Na žiadosť snúbencov sa vykonávajú sobášne obrady (príhovor, sprievodný program) aj v maďarskom jazyku.

Prvý kontakt


Mestský úrad Senec prízemie (vpravo)
Tel: 02/2020 5118
Fax: 02/4592 3561
E-mail: timea.casna@senec.sk
Timea Časná

Prvý kontakt zodpovedá za:

 • poskytovanie informácií o odborných agendách jednotlivých oddelení MsÚ
 • vydávanie tlačív

Evidencia obyvateľstva


Mestský úrad Senec prízemie (vpravo)
Tel: 02/2020 5119
Fax: 02/20 205 142
E-mail: guldanovav@senec.sk
Viera Guldanová

Oddelenie evidencie obyvateľstva najmä:

 • vedie evidenciu obyvateľstva s príslušnou dokumentáciou (prihlasovanie, odhlasovanie obyvateľov na trvalý a prechodný pobyt)
 • prešetruje informácie o občanoch mesta na základe dožiadaných štátnych orgánov
 • vyhotovuje mesačné hlásenia o sťahovaní obyvateľov pre štatistické úrady

Hospodárska správa


Mestský úrad Senec prízemie (vľavo)
Tel: 02/2020 5144
Fax: 02/20 205 142
E-mail: casnyt@senec.sk
Tibor Časný

Civilná ochrana


Mestský úrad Senec prízemie (vľavo)
Tel: 02/2020 5123
Fax: 02/4592 3561
E-mail: alzbeta.bondorova@senec.sk
Bc. Bondorová Alžbeta

Odbor verejnej zelene, údržby a čistenia mesta


Kalinčiakova 19
E-mail: kolozsvariovav@senec.sk
Tel: 02/4592 2757
Ing. Viera Kolozsváriová vedúca, Jozef Luciak

Pracovníci strediska:

 • zabezpečujú údržbu verejných priestorov, kosenie a čistenie

Zberný dvor – Récka ulica /areál PD/

 • Na zberný dvor je možné doniesť: šatstvo, textílie, bioodpad (konáre, tráva, lístie), jedlé oleje a tuky, kovy, papier, lepenku, plasty, sklo.
 • Je nevyhnutné mať so sebou občiansky preukaz.
Otváracie hodiny:
Od 1. novembra do 30. marca: pondelok až piatok 08:00 až 16:00 /obed 12:00 až 12:30/ sobota 08:00 až 14:00.
Od 1. apríla do 30. júna a od 1. septembra do 30. októbra: pondelok až piatok 08:00 až 18:00 /obed 12:00 až 12:30/. V sobotu od 08:00 do 14:00.
Cez letné prázdniny: od 08:00 do 20:00 /obed 12:00 až 12:30/ v sobotu od 08:00 do 14:00.

Podateľňa


Tel: 02/2020 5117
Silvia Némethová E-mail: nemethovas@senec.sk

Archív a podateľňa zodpovedá za:

 • vedenie centrálneho registra došlej a odoslanej pošty mestského úradu
 • archivačný plán písomnej a elektronickej agendy

Archív, autodoprava, skladové hospodárstvo


Tel: 02/2020 5130
Renáta Halahijová E-mail: halahijovar@senec.sk

referát zodpovedá za:

 • komplexné zabezpečenie činnosti registratúrneho strediska na úseku správy registratúry zamestnávateľa
 • evidencia príručného skladu kancelárskeho materiálu a čistiacich potrieb
 • zabezpečenie administratívnej činnosti na úseku autodopravy

Chata Olympic - Slnečné Jazerá sever


Tel: 02/4592 2702
E-mail: musenec@senec.sk
Katarína Vršková

Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007