Dnes je piatok, 14. júna 2024, meniny má Vasil
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Samospráva

Dokumenty

Štatút

Štatút mesta Senec PDF | 221 KB

Zasadacie poriadky MsZ a komisií

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Senci Rokovaci poriadok MsZ PDF | 208 KB
Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Senci Rokovaci poriadok komisii PDF | 234 KB

Územný plán mesta Senec

Územný plán mesta Senec JPG | 236 KB
Regulatívy mesta Senec (obr. PDF) Regulativy mesta Senec PDF | 4,6 MB
Regulatívy mesta Senec (text OCR PDF) Regulativy mesta Senec PDF | 272 KB

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Ide o oznámenie vo veci protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je Mesto Senec. Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému kontrolórovi mesta Senec, ktorý je zodpovednou osobou tohto zákona. PDF | 641 KB

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016-2019 PDF | 359 KB
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2012-2015 PDF | 279 KB

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Senec

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PDF | 575 KB

Program odpadového hospodárstva mesta Senec na roky 2011-2015

Program odpadového hospodárstva PDF | 634 KB

Prevod majetku mesta

Prevod majetku diel č. 1 odčlenený od pozemku parc. č. 4295/14 PDF | 101 KB
Prevod majetku parc. č. 739/5, 739/11, 1050/10, 1567/2, 2371/83, 2597/2, 2597/7, 3499/31, 3679/3, 4080/38, 4080/84, 4090/58, 4090/89, 4288/6, 4588/4 PDF | 114 KB
Prevod majetku parc. č. 2310/50, 2310/51 PDF | 100 KB
Prevod majetku stavba súp. č. 4041 postavená na pozemku C –KN parc.č. 2598/3 a stavba súp. č. 4041 postavená na pozemku C –KN parc. č. 2565/2 PDF | 1 KB
Prevod majetku parc. č. 4648 PDF | 101 KB
Prevod majetku parc. č. 2252/19, 2252/22 PDF | 114 KB
Prevod majetku parc. č. 2372/9 PDF | 100 KB
Prevod majetku pozemok diel č.1 pričlenený k parc.č. 2437, pozemok parc.č. 2460/26 PDF | 101 KB
Prevod majetku pozemok diel č.1 pričlenený k parc.č. 2371/344 PDF | 100 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 625/11 PDF | 100 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2514/37 a pozemok parc.č. 2514/38 PDF | 102 KB
Prevod majetku pozemok - diel č. 1 odčlenený od neknihovanej parc. č.1636 zast. pl. a pričlenený k parc. č. 1658/1 PDF | 104 KB
Prevod majetku pozemok, PK parc.č. 936/6 – námestie, a to diel č. 12 a diel č. 13, pozemok, parc.č. 2371/346 PDF | 100 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2255/33 , pozemok diel č.1 pričlenený k parc.č. 2514/40, diel č.2 pričlenený k parc.č. 2537 , diel č.4 pričlenený k parc.č. 2514/40 PDF | 105 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2252/21 PDF | 101 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 245/2, pozemok diel č.1 o výmere 168 m2 pričlenený k parc.č. 2252/20 PDF | 104 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2252/18 PDF | 99 KB
Prevod majetku pozemok diel č.1 pričlenený k parc.č. 33/1 a diel č.2 pričlenený k parc.č. 33/2, pozemky - parc.č. 3499/66 a diel č.1 pričlenený k parc.č. 3499/67 PDF | 105 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 4321/1, diel č. 1 PDF | 101 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2310/41, 2310/42, 2310/43, 2310/44, 2322, 2323 PDF | 100 KB
Prevod majetku pozemky a stavby podľa prílohy - SCR PDF | 205 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2514/39 PDF | 98 KB
Prevod majetku pozemok parc.č.4348/7 PDF | 101 KB
Prevod majetku pozemok parc.č.2255/32 PDF | 100 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2310/46 PDF | 101 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2562 – diel č.1, diel č.2 , diel č.3 PDF | 99 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2509/21 PDF | 100 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 3679/11, 3679/12, 3679/14, 3679/15, 3679/16, 3679/17, 3679/18, 3679/19, 3679/21 PDF | 106 KB
Prevod majetku pozemok parc.č. 2231/50 PDF | 103 KB
Prevod majetku parc. č. 2460/29, 2449 PDF | 27 KB
Prevod majetku parc. č. 708 PDF | 28 KB
Prevod majetku parc. č. 4491, diel č.5 PDF | 28 KB
Prevod majetku parc. č. 4618, 4619 PDF | 27 KB
Prevod majetku parc. č. 2271/1, 2271/63, 2271/62 PDF | 30 KB
Prevod majetku parc. č. 4318/6 diel č.1, 4318/5 diel č. 2 PDF | 27 KB
Prevod majetku parc. č. 2474/18 PDF | 28 KB
Prevod majetku parc. č. 3679/23, 2304/26 diel č.1, 2309/2 diel č.2, 4321/4 PDF | 31 KB
Prevod majetku parc. č. 4060/1, diel č.3 PDF | 22 KB
Prevod majetku parc. č. 25/4, diel č.2 PDF | 23 KB
Prevod majetku parc. č. 2371/288, 2252/16, 2252/17 PDF | 24 KB
Prevod majetku parc. č. 2271/57, 2271/58, 2198/14, 669/5, 669/1 PDF | 26 KB
Prevod majetku diel 2 a 3 parc. č. 2509/20 PDF | 23 KB
Prevod majetku parc. č. 2463/214, 2463/215, 4280/10, 4280/11, 4565/5, 4321/2, 4321/3, 5586/1, 5586/2, 5586/4, 5589/2 PDF | 25 KB
Prevod majetku parc. č. 4414/47 PDF | 22 KB
Prevod majetku parc. č. 4295/13, 2371/316, 2371/317 PDF | 25 KB
Prevod majetku parc. č. 2587/7, 2587/8, 2587/9, 2587/10 PDF | 25 KB
Prevod majetku parc. č. 2238/6 a 2237/16 PDF | 23 KB
Prevod majetku parc. č. 3613/13 PDF | 22 KB
Prevod majetku parc. č. 1167/3 PDF | 26 KB
Prevod majetku parc. č. 4501/1 a 4501/2 PDF | 26 KB
Prevod majetku parc. č. 197/2 a 197/3 PDF | 23 KB
Prevod majetku parc. č. 2463/126 PDF | 23 KB
Prevod majetku parc. č. 2310/36 PDF | 26 KB
Prevod majetku parc. č. 25/1 a parc. č. 25/5 PDF | 22 KB
Prevod majetku mesta trafostanica súpisné ?. 4029 na parc. č. 5218/40 PDF | 23 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 1167/36, 4090/4, 4090/20 PDF | 23 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 3499/21, 3499/25, 3499/26 PDF | 22 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 4465/5, 4465/6, 4464/4, 2463/212, 2463/213 PDF | 29 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 155 PDF | 22 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 5146/8 PDF | 22 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 5146/7, 5568/2, 5568/3, 5570/1 PDF | 24 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 4454/5 PDF | 26 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2587/14, 2587/17, 2587/39 a 2587/15 PDF | 26 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 4280/12 PDF | 22 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2271/50 a 2271/51 PDF | 26 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2231/44 PDF | 28 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2463/210 PDF | 28 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2324/3 diel č.2 PDF | 23 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2324/2 diel č.2 PDF | 23 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2310/34 diel č.1 PDF | 23 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2371/98 diel č.1 PDF | 23 KB
Prevod majetku mesta parc. č. 2310/33 PDF | 19 KB
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007