Dnes je streda, 24. júla 2024, meniny má Vladimír
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Úrady a inštitúcie

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku

Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/2443101
Fax.: 033/6902622

Pracovisko odboru sociálnych vecí a rodiny Senec

Krátka č. 1, 903 01 Senec
Tel.: 02/2045 3195
Fax.: 02/4592 3578

Pracovisko odboru služieb zamestnanosti Senec

Krátka č. 1, 903 01 Senec
Tel.: 02/2045 3310, 02/2045 3311
Fax.: 02/4592 3578

Úradné hodiny:

Pondelok8:00-12:00, 13:00-15:00
Utorok8:00-12:00, 13:00-15:00
Streda9:00-12:00, 13:00-17:00
Štvrtoknestránkový deň
Piatok8:00-12:00

Telefónny zoznam Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku,
pracovisko Senec, Krátka č. 1, 903 01 Senec:

Vedúca pracoviska odboru sociálnych vecí a rodiny02/2045 3500
Referát pomoci v hmotnej núdzi02/2045 3510, 02/2045 3511, 02/2045 3512
Referát štátnych sociálnych dávok02/2045 3550, 02/2045 3551, 02/2045 3552
Referát peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia02/2045 3640, 02/2045 3641, 02/2045 3642
Referát sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately02/2045 3600, 02/2045 3601, 02/2045 3602
Referát poradensko-psychologických služieb02/2045 3639
Oddelenie posudkových činností02/2045 3670, 02/2045 3671
Posudkový lekár02/2045 3640
Telefónne čísla na pracoviská odboru služieb zamestnanosti
Referát informačno-poradenských a sprostredkovateľských služieb02/2045 3310, 02/2045 3311
Referát služieb odborného poradenstva02/2045 3312
Referát Eures02/2045 3303
Voľné pracovné miesta02/2045 3300
Referát informatiky, analýz a štatistických zisťovaní02/2045 3150

Oficiálne stránky úradu sú www.upsvar.sk

Odbor sociálnych vecí a rodiny poskytuje štátne sociálne dávky, pomoc v hmotnej núdzi, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a sociálnoprávnu ochrany detí a sociálnu kuratelu. Odbor služieb zamestnanosti eviduje nezamestnaných (hľadajúcich si zamestnanie) a voľné pracovné miesta, sprostredkováva nezamestnaným vhodné zamestnanie, zabezpečujú vzdelávanie a prípravu nezamestnaných na trh práce, poskytujú príspevky nezamestnaným a zamestnávateľom v rámci aktívnej politiky trhu práce, realizuje implementáciu Národných projektov, ktoré sú spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007