Dnes je piatok, 14. júna 2024, meniny má Vasil
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Školstvo

Adresár škôl

Materské školy

Materská škola Fándlyho 2
riaditeľka: Mgr. Marie Leginusová
adresa: Fándlyho 2, 903 01 Senec
e-mail:msfandlyho@centrum.sk
telefón: +421-2-4592 4230
MŠ Kollárová Senec
riaditeľka: Mgr. Eva Jónášová
adresa: Kollárova 23, 903 01 Senec
e-mail: ms.kollarova@centrum.sk
web: www.mskollarova.sk
telefón: +421-2-4592 3432
MŠ Košická Senec
riaditeľka: PaedDr. Sidonia Dolezsálová
adresa: Košická 40, 903 01 Senec
e-mail: mskosicka40senec@gmail.com
web: www.duhovysvet.sk
telefón: +421-2-4592 3217
MŠ Kysucká Senec
riaditeľka: Kvetoslava Kováčová
adresa: Kysucká 9, 903 01 Senec
e-mail: kovacova.ms@centrum.sk
web: www.mskysuckasenec.sk
telefón: +421-2-4592 4651
MŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho Senec
riaditeľka: Ing. Beáta Méry
adresa: Fándlyho 20, 903 01 Senec
e-mail: ovoda@azet.sk
telefón: +421-2-4592 3510
MŠ Slnečné jazerá
riaditeľka: Mgr. Danica Hulíková
adresa: Slnečné jazerá 2764, Senec 903 01
e-mail: info@msslnecnejazera.sk
web: www.msslnecnejazera.sk
telefón: +421-2-2020 5200
Súkromné MŠ
SMŠ Svätý Martin
riaditeľka: Eva Hurtová
adresa: 903 01 Svätý Martin 3
e-mail: superskolka@gmail.com
web: www.superskolka.com
telefón: +421-2-4592 2793
mobil: +421-903-450 630
Súkromná materská škola "Detský sen"
s vyučovaním anglického jazyka
Fándlyho 21
903 01 Senec
Tel.: 02/4592 8007
Mobil: 0903 693 894
E-mail: info@detsky-sen.sk, smsiveta@gmail.com
Web: www.detsky-sen.sk
zriadovateľky a riaditeľky: Alena Magdolenová, Iveta Alfonzová
Súkromná materská škola Benjamín
Tulipánová 7
903 01 Senec Gardens
Mobil: 0918 699 077
E-mail: diana.capuchova@preschool.sk
Web: www.preschool.sk
riaditeľka: Mgr. Diana Čapuchová

Základné školy a školské zariadenia

ZŠ Jozefa Gregora Tajovského Senec
riaditeľka: Mgr. Ladislav Kása
adresa: Tajovského 1, 903 01 Senec
e-mail: riaditel@zstajovskeho.sk
web: www.zstajovskeho.sk
telefón: +421-2-4592 3281
ZŠ Mlynská Senec
riaditeľ: Mgr. Ivan Rezník
adresa: Mlynská 50, 903 01 Senec
e-mail: reznik.zsm50@gmail.com
web: zssenecmlynska.edupage.org
telefón: +421-2-4592 4843
ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho Senec
riaditeľka: Mgr. Mónika Matus
adresa: Nám. A. Molnára 2, 903 01 Senec
e-mail: szencziai@gmail.com
web: zsamszencziho.edupage.org
telefón: +421-2-4592 3227
Spojená škola – Špeciálna základná škola
riaditeľka: Mgr. Anna Pócsová
adresa: Trnavská 2, 903 01 Senec
e-mail: szs.senec@post.sk
web: www.szs-senec.sk
telefón: +421-2-4592 3876
Základná umelecká škola - ZUŠ Senec
riaditeľ: Mgr. art. Gabriel Škriečka
adresa: Fándlyho 20, 903 01 Senec
e-mail: zus.senec@e-net.sk
web: www.zussenec.sk
telefón: +421-2-4592 3050
Súkromná ZUŠ - Súkromná základná umelecká škola Renáty Madarászovej Rovňákovej
riaditeľka: Mgr. Renáta Rovňáková
adresa: Nám 1. mája 2, 903 01 Senec
e-mail: setas@szus-senec.sk
web: www.szus-senec.sk
telefón: +421-904-401 660
Súkromná základná umelecká škola - ATELIÉR
riaditeľka: Akad.maliarka Jitka Bezúrová
adresa: Vodná 20 (pri Parku oddychu ,smerom na futbalový štadión), 903 01 Senec
e-mail: atelier@szus-atelier.sk
web: www.szus-atelier.sk
telefón: +421-0905-613 683

Stredné školy

Gymnázium Antona Bernoláka
riaditeľ: RNDr. Jozef Radzo
adresa: Lichnerova 69, 903 01 Senec
e-mail: gabsenec@svsba.sk
web: www.gabsenec.edu.sk
telefón: +421-2-4592 3261
Spojená škola s VJM Alberta Molnára Szencziho
riaditeľka: Mgr. Zuzana Kontárová
adresa: Lichnerova 71, 903 01 Senec
e-mail: szencigv@gmail.com
web: www.szenczigv.sk
telefón: +421-2-4592 3424
Stredná odborná škola
riaditeľka: Ing. Ľubomíra Hrubanová
adresa: Kysucká 14, 903 01 Senec
e-mail: hrubanovalubomira@sossc.sk, zdruzena@centrum.sk
web: www.sossenec.sk
telefón: +421-2-4592 4795

Ostatné

Stredisko služieb škole Senec
Hurbanova 21
903 01 Senec
Tel.: +421-2-20 205 506
riaditeľ: Peter Bordács
účtovníčky: Blanka Bordácsová, 02 / 20 205 504
Bibiana Rikková, 02 / 20 205 504
PaM Alena Benkovská, 02/ 20 205 505

Zmluvne zabezpečuje dodávky plynu, vodného a stočného, tepelnej energie palív a el. energie pre všetky školské objekty v okrese Senec. Zabezpečuje opravy kotolní, striech a iných zariadení. Autobusom zabezpečuje plavecké kurzy, lyžiarske výcviky a iné náučné pobyty pre žiakov ZŠ a MŠ v okrese Senec.

Pedagogicko-psychologická poradňa
Lichnerova 61
903 01 Senec
Tel.: +421-2-4592 6708
riaditeľka: PhDr. Marcela Gáliková
  • uskutočňuje psychologické vyšetrenia a pedagogickú diagnostiku
  • zisťuje príčiny problémov v osobnom, vzdelávacom, sociálnom a profesijnom vývine detí
  • pomáha osobnostnému a sociálnemu vývinu detí
  • zúčastňuje sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov starostlivosť
  • poskytuje konzultácie deťom, ich zákonným zástupcom a pedagógom
  • poskytuje odbornú a metodickú pomoc pre učiteľov, rodičov a žiakov škôl v oblasti prevencie proti drogovým a iným závislostiam a proti nežiaducej protispoločenskej činnosti
  • poskytované služby sú bezplatné
Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007