Dnes je štvrtok, 18. apríla 2024, meniny má Valér
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Školstvo

Základné umelecké školy

Tel.: +421-2-4592 3050
WWW: www.zussenec.sk

Školu navštevuje približne 700 žiakov, ktorí vynikajúco reprezentujú nielen na regionálnych a celoštátnych súťažiach a festivalov, ale často prinášajú do Senca i medzinárodné ocenenia.

Časť absolventov študovala alebo študuje na školách umeleckého zamerania profesionálneho charakteru - VŠMU, VŠVU, SŠUP, STU - architektúra, dizajn, konzervatória, pedagogické fakulty, umelecké remeslá a podobne.

Najpočetnejším odborom je hudobný, ktorý ponúka možnosť študovať hru na klavíri, husliach, violončele, akordeóne, gitare, zobcovej a priečnej flaute, klarinete, saxofóne, sólový spev. Žiaci majú možnosť hrať aj v komorných zoskupeniach.

Vychovávať kultivovaného diváka, schopného vnímať dramatické umenie, a čitateľa, orientujúceho sa v hodnotnej literatúre, je cieľom literárno - dramatického odboru. Tanečný odbor sa venuje výučbe tanca v najrozmanitejších žánroch - klasický, ľudový, moderný scénický, disco, mažoretky... Vyučovanie výtvarného odboru je zamerané na rozvoj tvorivosti a na spoznávanie výtvarných techník kresby, maľby, grafiky, modelovanie, keramiky. V poslednom období sa záujem pedagógov a žiakov orientuje aj na nové techniky - maľba na hodváb, porcelán a sklo.

Základná umelecká škola v Senci vznikla v roku 1959/1960. Pôvodne poskytovala vzdelanie len v hudobnom odbore a sídlila v budove dnešného gymnázia. Navštevovalo ju 65 žiakov. V roku 1962 bola škola pomenovaná na Ľudovú školu umenia v Senci a začali sa rozvíjať aj ďalšie odbory - v roku 1968 výtvarný, 1973 tanečný, 1977 literárno - dramatický.

Na bývalé sídlo školy (dnešná Lichnerová ulica) si uplatnili v deväťdesiatych rokoch reštitučný nárok pôvodní majitelia, preto sa škola presťahovala do priestorov bývalých detských jaslí na Fándlyho ulici.

>>> Adresár všetkých škôl <<<

Fotogaléria

Mapa stránky | FAQ | Podmienky pre použitie | Autorské práva | Kontakty
Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007