Dnes je sobota, 25. mája 2024, meniny má Urban
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Šport v Senci

Aikido

Ing. Richard Kováč: +421 905 619297
4. Dan Aikikai,
5. Dan Eurasia,
tréner I. triedy Aikido

Bojové umenie Aikido sa v Seneckom učilišti Montostroj vyučuje od roku 2006. Toto bojové umenie patrí medzi najmladšie a najúčinnejšie a preto si získava stále väčšiu popularitu nielen u laickej verejnosti, ale aj u špecializovaných vojenských a policajných jednotiek na celom svete. Od iných bojových umení sa Aikido líši najmä tým, že pri ňom človek nepotrebuje byť rýchlejší ani silnejší ako jeho protivník, pretože práve sila a rýchlosť protivníka sa využíva na jeho ovládnutie. Hlavnú úlohu v umení Aikido hraje skúsenosť a schopnosť ovládať svoje telo a následne aj telo protivníka. Dôkazom toho, že toto nie je utópia ale skutočnosť, je žijúca legenda Aikida, dnes už vyše 70-ročný majster Nobuyoshi Tamura, ktorý je aj napriek svojmu pokročilému veku plný vitality a energie a ktorému jeho pružnosť a zdravie závidia aj ľudia mladší o niekoľko generácií. Umenie tohoto útleho Japonca obdivujú ľudia na sústredeniach a seminároch po celom svete. Na Slovensku má tiež množstvo svojich nasledovníkov a práve v telocvični seneckého učilišťa Montostroj vedie tréningy jeden z troch slovenských inštruktorov, ktorí majú to šťastie, že sa s majstrom Tamurom poznajú osobne a môžu byť hrdí na to, že sú jeho najbližšími slovenskými žiakmi. Týmto inštruktorom je Richard Kováč, tréner I. triedy a nositeľ 3. Danu Aikido získaného priamo u majstra Tamuru. Spolu s ďalšími dvoma inštruktormi z Bratislavy vedú združenie klubov Aikido Dojo s pôsobnosťou v niekoľkých mestách Slovenska.

Súčasťou tréningov Aikido je aj obrana proti útokom nožom, palicou a mečom a obrana proti viacerým útočníkom. Tréningy sú vedené tak, aby ich zvládli aj ľudia s odlišnými fyzickými dispozíciami a rôznym stupňom pohybového nadania. Dôležitou súčasťou tréningov je aj výchova ľudí k sebadisciplíne, koncepčnému mysleniu a pozitívnemu vzťahu k pohybu a zdraviu. Jedným z cieľov tréningov je totiž pohybom uvoľniť každodenný stres a aktívnym relaxom dopomôcť regenerácii organizmu a načerpaniu nových síl.

Združenie Aikido Dojo organizuje viackrát do roka pravidelné podujatia, medzi ktoré patria najmä sústredenia so zahraničnými majstrami, nábory nových členov a skúšky technickej vyspelosti. Sústredenia so zahraničnými majstrami sa konajú spravidla cez víkend, aby bola čo najväčšiemu počtu cvičencov poskytnutá možnosť zdokonaliť svoje schopnosti a zručnosti. Na týchto sústredeniach sa zúčastňujú nielen cvičenci zo slovenských, ale aj zahraničných klubov (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Francúzsko, Turecko, Portugalsko, ...).

Pre nových záujemcov o cvičenie Aikido sa organizujú nábory, ktoré sa konajú vždy na začiatku cvičebného semestra (školského polroka). Spravidla to býva v mesiaci september a február. Prvý semester po nábore sa noví cvičenci od základov pripravujú na zvládnutie náročnejších pohybov. V nasledujúcom polroku po absolvovaní prvej skúšky technickej vyspelosti sa títo cvičenci pridajú k pokročilejším a na ich miesto znova nastúpia noví cvičenci.

Skúšky technickej vyspelosti žiakov sú udalosťou, na ktorej majú cvičenci možnosť preveriť si úroveň svojich schopností. Konajú sa raz za pol roka a po ich úspešnom absolvovaní získavajú cvičenci vyšší žiacky technický stupeň (kyu). Po dosiahnutí najvyššieho kyu nasledujú skúšky na majstrovské stupne (dan), ktoré sa konajú väčšinou na medzinárodnom ústredení a preto sú zároveň aj reprezentáciou úrovne nášho cvičenia v zahraničí. Aj z tohoto dôvodu sa príprave na skúšku venuje zvláštna pozornosť.

Sebaobrana ale zďaleka nie je jediným dôvodom, prečo ľudia navštevujú tréningy Aikido. Spájajú ich spoločné myšlienky a hodnoty, dobrá nálada a chuť urobiť pre svoje telo a myseľ niečo užitočné a zdravé. Tréningom Aikido ľudia získavajú nielen vynikajúci relax, ale aj fyzickú a psychickú kondíciu, lepšiu kultúru pohybu, duševnú rovnováhu a sebadôveru a v neposlednej miere aj množstvo priateľov nielen zo Slovenska ale aj zo zahraničia. V združení Aikido Dojo sa stretávajú najmä mladí ľudia vo veku 15 - 30 rokov, ale aj starší ľudia a deti. Združenie je neziskové, preto kladie na svojich členov minimálne finančné nároky, ktoré dokážu zvládnuť aj študenti a ľudia s nižšími príjmami. Jednou z hlavných myšlienok Aikida totiž je, aby bolo dostupné a užitočné skutočne pre všetkých, aby si všetci ľudia mohli navzájom odovzdávať svoje skúsenosti, pretože vzájomné spoznávanie sa je najlepšou cestou k úspechu, ktorým je zachovanie zdravia, pohody, dobrej nálady a samozrejme neustále zlepšovanie sa v bojovom umení Aikido, ktoré sa človek môže učiť po celý život.

Ďalšie informácie o činnosti združenia klubov Aikido Dojo možno nájsť na: www.aikidojo.sk

Tréningy
Tréningy (iba nad 14 rokov): utorok a štvrtok, 18.00 – 20.00
Miesto: telocvična ZSŠ, Montostroj, Kysucká 14, Senec

Fotogaléria

Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007