Dnes je nedeľa, 26. marca 2023, meniny má Emanuel
rss rssRSS Vlacik Vlacik
Vitajte na stránkach mesta Senec

Verejné sútaže a verejné obstarávanie

Mesto Senec17.11.2016

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Nadstavba Materskej školy Kollárova v Seneci“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/346906 a v súťažných podkladoch na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4150/zakazky/404319/dokumenty , ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.

Mesto Senec17.11.2016

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Nadstavba Materskej školy na Fándlyho ul. v Seneci“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/346905 a v súťažných podkladoch na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4150/zakazky/404299/dokumenty , ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.

Mesto Senec16.08.2016

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Odstránenie nelegálnych skládok na území mesta Senec“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/341942 a v súťažných podkladoch na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/402720 , ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.

Mesto Senec10.06.2016

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s názvom – „Rekonštrukcia strechy telocvične a náraďovne ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je poskytovaná neobmedzene všetkým záujemcom. Týmto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie ponúk z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu matlohovaa@senec.sk, zaslaním informácie o prevzatí Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt
Podklady vo formáte PDF.

Mesto Senec09.06.2016

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s názvom – „VYPRACOVANIE PROFILOVÉHO DOPRAVNÉHO PRIESKUMU“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je poskytovaná neobmedzene všetkým záujemcom. Týmto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie ponúk z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu obstaravanie@senec.sk, zaslaním informácie o prevzatí Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.
POdklady vo formáte PDF.

Mesto Senec19.05.2016

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s názvom – „Dodanie osobného automobilu formou lízingu“.

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je poskytovaná neobmedzene všetkým záujemcom. Týmto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie ponúk z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu zilkovav@senec.sk, zaslaním informácie o prevzatí Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“

Mesto Senec13.04.2016

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NA FÁNDLYHO ul., SENEC“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/332911 v súťažných podkladoch a na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4150/zakazky/161460/dokumenty , ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta resp. z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“

Mesto Senec13.04.2016

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY KOLLÁROVA, SENEC“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/332910 v súťažných podkladoch a na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4150/zakazky/161459/dokumenty , ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta resp. z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“

Mesto Senec14.12.2015

vyhlasuje Výzvu na predkladanie cenovej ponuky na dodanie stavebných prác s názvom – „Vodorovné a zvislé dopravné značenie v meste Senec na rok 2016“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenovej ponuky na stiahnutie vo formáte PDF
Vysvetlenie k výzve zo dňa 22.12.2015 vo formáte PDF.

Mesto Senec16.07.2015

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Odstránením nezákonne umiestneného odpadu zvýšiť úroveň životného prostredia obyvateľov mesta Senec". Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk vo vestníku VO http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/303824 a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta resp. z profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt. Výzva na predkladanie cenovej ponuky na stiahnutie vo formáte PDF
Súťažné podklady na stiahnutie zbalené vo formáte ZIP

Mesto Senec8.06.2015

vyhlasuje Výzvu na predkladanie cenovej ponuky na dodanie tovarov s názvom – „Dodávka a montáž mobilných policových regálov pre archív“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie cenovej ponuky na stiahnutie vo formáte PDF

Mesto Senec19.03.2015

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Nadstavba základnej školy a prístavba zborovne a jedálne“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/289531 v súťažných podkladoch a na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokument/4150/149237/1, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta resp. z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“
Podklady vo formáte PDF

Mesto Senec06.11.2014

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Oprava a údržba chodníkov a komunikácií v Senci“. Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk vo http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/272579 a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“
Podklady vo formáte PDF

Mesto Senec03.09.2014

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s názvom – „Výmena okien na objekte Poliklinika Senec“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk vrátane prílohy č. 1 a 2, ktoré je poskytovaná neobmedzene všetkým záujemcom. Týmto odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú Výzvu na predkladanie ponúk z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I zilkovav@senec.sk , zaslaním informácie o prevzatí Výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt. Následne bude každému zaregistrovanému záujemcovi zaslaná výzva v elektronickej podobe vrátane prílohy č. 1 ako textový súbor.
Výzva vo formáte PDF

Mesto Senec31.07.2014

Súťažné podklady k podlimitnej zákazke „Cyklistická cesta – Bratislavská ul., Senec“.
Súťažné podklady sú poskytované bez obmedzenia v elektronickej podobe prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa. Záujemca, ktorý prevezme súťažné podklady elektronicky prostredníctvom profilu verejného obstarávateľa sa vo vlastnom záujme registruje u kontaktnej osoby Mária Krchňaková, 02/20205136, krchnakovam@senec.sk a to e-mailom, alebo listom. Verejný obstarávateľ zasiela v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. vysvetlenia, doplnenia, oznámenia, informácie o vybavení žiadosti o nápravu a prípadne ďalšie dokumenty, týkajúce sa predmetnej zákazky všetkým známym záujemcom a uchádzačom; verejný obstarávateľ zverejní všetky uvedené informácie aj na svojom profile.
http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/256890
Podklady vo formáte PDF
Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov I. vo formáte PDF
Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II. vo formáte PDF
Vyhodnotenie vo formáte PDF

Mesto Senec14.07.2014

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Nábytok MŠ Alfa“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk vo Vestníku č. 135/2014 – 14.7.2014 pod číslom 14482-WYT a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom. Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“
Podklady vo formáte PDF
Otváranie častí ponúk „KRITÉRIÁ“ - oznámenie.
Celková tabuľka - hodnotenie ponúk.

Mesto Senec19.05.2014

vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk – „Územný plán mesta Senec - Koncept a Návrh ÚPN.“
Podrobný opis predmetu obstarávania a podmienok je uvedený v dokumente "Výzva ÚP". termín predkladania ponúk je 30. máj 2014 do 12:00 hod. na adresu obstarávateľa.
Výzva ÚP

Mesto Senec16.04.2014

vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku s názvom – „Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnych služieb v Senci.“
Bližšie podmienky sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestniku č. 74/2014 – 15.04.2014, pod číslom 5989 - WYP a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti I 1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“
Vysvetlenie č. 1 súťažných podkladov
Zmena termínu
Otváranie časti ponúk „KRITÉRIÁ“ – 3.7.2014

Mesto Senec28.02.2014

vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na podlimitnú zákazku s názvom – „Adaptácia rekreačného a školiaceho strediska Alfa na škôlku“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk vo Vestníku č. 41/2014 – 27.02.2014 pod číslom 2632 - WYP http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/234298 a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddiely I Verejný obstarávateľ, kontaktné mieto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“
Vysvetlenie súťažných podkladov I.
Vysvetlenie súťažných podkladov - predĺženie termínu.
Vysvetlenie súťažných podkladov II.
Oznam otváranie ponúk kritéria Alfa

Mesto Senec28.02.2014

vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku s názvom – „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J.G. Tajovského v Senci“.
Bližšie podmienky sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku č. 40/2014 – 26.02.2014 pod číslom 2563 - WYP a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti I 1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“

Otváranie častí ponúk „KRITÉRIÁ“ - oznámenie.

otvárania častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ sa uskutoční dňa 4.4.2014 o 9,30 hod v sobášnej sieni MsÚ Senec (na prízemí oproti vrátnice). Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Tabuľka celkové hodnotenie ponúk

Mesto Senec28.02.2014

vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku s názvom – „Revitalizácia verejného priestranstva v zóne Západ, Senec“ .
Bližšie podmienky sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku č. 40/2014 – 26.02.2014, pod číslom 2561-WYP a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti I 1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“
Doplnenie súťažných podkladov.

Otváranie častí ponúk „KRITÉRIÁ“ - oznámenie.

otvárania častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ sa uskutoční dňa 4.4.2014 o 10,30 hod v sobášnej sieni MsÚ Senec (na prízemí oproti vrátnice). Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Vyhodnotenie súťaže.

Mesto Senec28.02.2014

vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku s názvom – „Rekonštrukcia a modernizácia Strediska sociálnych služieb v Senci.“
Bližšie podmienky sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestniku č. 40/2014 – 26.02.2014, pod číslom 2560 - WYP a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti I 1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“

Dňa 2.4.2014 Mesto Senec v zmysle § 46 ods. 1, písm. 1 b) zákona č. 25/2006 Z.z. ruší použitý postup zadávania zákazky na hore uvedenú podlimitnú zákazku a predmet obstarávania: „Rekonštrukcia a modernizácia strediska sociálnych služieb v Senci“. Dôvodom je, že verejný obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku. Oznámenie o zrušení bolo zaslané k uverejneniu do Vestníka verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ Vás týmto zároveň informuje, že na pôvodný rozsah zákazky použije postup zadávania podlimitných zákaziek, o čom Vás budeme informovať po uverejnení novej výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Mesto Senec28.02.2014

vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku s názvom – „Rekonštrukcia a modernizácia Materskej školy Košická v Senci“ .
Bližšie podmienky sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku č. 40/2014 – 26.02.2014 pod číslom 2562 - WYP a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti I 1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“
Doplnenie súťažných podkladov.

Otváranie častí ponúk „KRITÉRIÁ“ - oznámenie.

otvárania častí ponúk označených ako „KRITÉRIÁ“ sa uskutoční dňa 4.4.2014 o 10,00 hod v sobášnej sieni MsÚ Senec (na prízemí oproti vrátnice). Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.
Tabuľka celkové hodnotenie ponúk

Mesto Senec19.02.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie celoplošnej opravy strechy na budove na Pribinovej ulici.

Mesto Senec18.02.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie zateplenia a odvodnenia severnej steny na rekreačnom zariadení – chata Olympik, SJ- sever, Senec.

Mesto Senec17.02.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie dodávky a montáže stožiarov a káblových rozvodov pre rozšírené VO na Tureckej ul., Senec.

Mesto Senec17.02.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie výkopových prác a pokládku káblov VO pre rozšírené VO na Tureckej ul., Senec.

Mesto Senec05.02.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie smaltovaných tabuliek „Súpisné číslo“.

Mesto Senec05.02.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie rekonštrukčných prác pre časť sociálnych zariadení a spŕch v objekte budovy MsÚ na Rybárskej ulici.

Mesto Senec29.01.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie stavebného materiálu.

Mesto Senec13.01.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie ohňostroja „Senecké leto 2014“.

Mesto Senec08.01.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie výkopových prác a pokládku káblov VO pre rozšírené VO na Slnečných jazerách – juh, Senec.

Mesto Senec08.01.2014

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie revízií plynových technologických zariadení a plynových rozvodov v správe Mestského úradu Senec.

Mesto Senec20.12.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na stavebný, elektroinštalačný a vodárenský materiál k údržbe výmenníkovej stanice na Hurbanovej ul. súp. č. 3737.

Mesto Senec16.12.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie výkopových prác pri odstránení poruchy káblového rozvodu VO na Slnečných jazerách „Sever – pri parc. č. 2271/1“.

Mesto Senec16.12.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie výkopových prác pri rozšírení VO na Slnečných jazerách „Sever“

Mesto Senec13.12.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie elektro –materiálu pre prípravu VO na vianočnú výzdobu.
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Senec13.12.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie dodávky a montáže údržby VO.
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Senec22.11.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na odstránenie havarijného stavu strechy na výmenníkovej stanici Hurbanova ul.
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Senec20.11.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie opravy, údržby a doplnenia roštov a žľabov na parkoviskách a pozdĺž vozovky (medzi ulicami Hollého a Hurbanovou ul. )
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Senec18.11.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na stavebné úpravy súvisiace s rozšírením archívu Mesta Senec. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Senec18.11.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie odvodnenia ulíc po záplavách (Mesačná, Stará tehelňa, Za Štiftom, Vinohradnícka ul. ). Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Senec18.11.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie ohňostroja na privítanie nového roka 2014. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Senec18.11.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na výkopové práce pri odstraňovaní poruchy VO (Hollého ul. ). Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Mesto Senec06.11.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie služby – výrobu knihy: „Senec-stáročia mesta. Zborník štúdií“.
Opis predmetu zákazky:
- Grafické spracovanie zborníka vrátane zalomenia
- Osvit, tlač zborníka
- Knihárske spracovanie
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Mesto Senec04.11.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie opravy žľabu pred Tureckým domom. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Mesto Senec29.10.2013

vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky: „profesionálna kosačka“, ako zákazku v súlade s § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Mesto Senec v rámci zadávania zákazky v súlade s § 9 ods.9 zákona si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmetnú zákazku: „profesionálna kosačka“. Predpokladaná cena zákazky je do 12.600 € (Eur) bez DPH.
Podmienkou účasti: Záujemca k cenovej ponuke predloží kópiu Obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia na predmet zákazky. Kritériom na vyhodnotenie cenovej ponuky: najnižšia cena v Eur vrátane DPH.
Termín predloženia cenovej ponuky je: 8.11. 2013 do 12,00 hod. na adresu – Mesto Senec, Mierové nám. č.8, 903 01 Senec
Podklady na stiahnutie vo formáte PDF.

Mesto Senec22.10.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie dodávky a montáže údržby VO.
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Mesto Senec22.10.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie odvodnenia ulíc po záplavách (Trnavská ul., Pezinská ul.).
Zverejnenie zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

Mesto Senec11.10.2013

vyhlasuje verejnú súťaž na zákazku s názvom - Elektronizácia služieb mesta Senec v rámci projektu "Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci".
Bližšie podmienky sú uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uverejnenom vo Vestníku č. 199/2013 - 11.10.2013 pod číslom 16611 – MSS a v súťažných podkladoch, ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.
Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady z webovej stránky mesta, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v časti I 1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTA, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.“

Upozornenie: Mesto Senec vykonalo redakčnú opravu v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pod č. 16611 – MSS, zverejnenom vo Vestníku č. 199/2013 dňa 11.10.2013 na predmet zákazky Elektronizácia služieb mesta Senec v rámci projektu "Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci". Redakčná oprava bola zverejnená vo vestníku 202/2013 pod číslom 17025-IOX dňa 16. 10. 2013.

Informácia v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ uverejňuje Odpoveď verejného obstarávateľa na žiadosť o vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ktorá mu bola doručená v lehote stanovenej v súťažných podkladoch bod 10.2.

Verejný obstarávateľ Mesto Senec informuje o vykonaní redakčnej opravy http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/218429#opravy v rámci verejnej súťaže - „Elektronizácia služieb mesta Senec v rámci projektu "Rozvoj informačno-komunikačnyĚďż˝ch technológií na Mestskom úrade v Senci"“ vyhlásenej vo Vestníku vo Vestníku č. 199/2013 dňa 11.10.2013 pod zn. 16611 – MSS.

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 14 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov doplňuje informáciu uvedenú v časti 8 v bode 8.2 súťažných podkladov, z dôvodu zosúladenia s informáciou uvedenou v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 14 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov doplňuje informáciu uvedenú v časti 8 v bode 8.2 súťažných podkladov, z dôvodu zosúladenia s informáciou uvedenou v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 14 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov doplňuje informáciu uvedenú v časti 8 v bode 8.2 súťažných podkladov, z dôvodu zosúladenia s informáciou uvedenou v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania

Mesto Senec08.10.2013

VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK (podlimitná zákazka) na zákazku „Chodník – Trnavská ulica, Senec“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 196/2013 - 08.10.2013 pod číslom 16391 - WYP https://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/217936, Súťažné podklady.
vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch č. 1.
vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch č. 2.
Správa k VO..

Mesto Senec21.08.2013

ako verejný obstarávateľ v súlade s § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní oznamuje výsledok vyhodnotenia ponúk - VO „Služby miestnej autobusovej dopravy“.“
Dokument na stiahnutie

Mesto Senec16.08.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na opravu služobného vozidla.
Opis predmetu zákazky:
Oprava – resp. výmena predného nárazníka, bočné lišty a lakovnícke práce na služobnom vozidle.

Mesto Senec14.08.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie Projektová dokumentácia Cyklotrasy Senec, úsek Billa – Turecký dom.
Opis predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia Cyklotrasy Senec, úsek Billa – Turecký dom, vrátane polohopisného a výškopisného zamerania úseku.

Mesto Senec06.08.2013

zverejňuje INFORMÁCIU týkajúcu sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazke Materská škola Fándlyho Senec – zateplenie“ .
Dokument na stiahnutie

Mesto Senec30.07.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie dodávky a montáže osvetľovacích stožiarov dvoch prechodov na Bratislavskej ulici. .
Podklady na stiahnutie

Mesto Senec30.07.2013

ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie ozvučenia kostola v časti Svätý Martin.
Podklady na stiahnutie

Mesto Senec informuje24.07.2013

týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazke Služby miestnej autobusovej dopravy .
Podklady na stiahnutie

Mesto Senec vyhlasuje16.07.2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky „obstaranie nábytku do prístavby MŠ Kysucká ul. Senec – CPV 39100000-3". .
Mesto Senec, ako verejný obstarávateľ, zastúpený primátorom mesta Ing. Karolom Kválom, oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1000,- € na obstaranie nábytku do prístavby MŠ Kysucká ul. Senec – CPV 39100000-3.
Podklady na stiahnutie

Mesto Senec vyhlasuje03.07.2013

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK na zákazku „Materská škola Fándlyho Senec - zateplenie“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2013 - 29.06.2013 pod číslom 10669 - WYP
http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/204098

Mesto Senec vyhlasuje21.05.2013

VEREJNÚ SÚŤAŽ na zákazku „Služby miestnej autobusovej dopravy“.
Bližšie podmienky sú uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 97/2013 zo dňa 21.5.2013 pod číslom 7704-MSS
http://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/200508

Mesto Senec vyhlasuje16.05.2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky: „Prekládka VN vedenia - MŠ Kysucká“, ako zákazky s nízkou hodnotou. .
Mesto Senec v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmetnú zákazku: „Prekládka VN vedenia- MŠ Kysucká“. Predpokladaná cena zákazky je do 17 714 € (Eur) bez DPH.
Podmienkou účasti: Záujemca k cenovej ponuke predloží kópiu Obchodného registra alebo živnostenského oprávnenia na predmet zákazky Kritériom na vyhodnotenie cenovej ponuky: najnižšia cena v Eur vrátane DPH.
Termín predloženia cenovej ponuky je: 31. máj 2013 do 10,00 hod. na adresu - Mestský úrad Senec, Mierové nám. č.8, 903 01 Senec
Podklady na stiahnutie

Mesto Senec vyhlasuje15.04.2013

výzvu na predkladanie ponúk - zákazka „Prístavba dvoch tried MŠ -Kysucká".
Bližšie podmienky sú uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 73/2013 zo dňa 13.4.2013 pod číslom 5703-MSP.
Plné znenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Vestník č. 73/2013 - 13.04.2013

Mesto Senec vyhlasuje03.04.2013

výzvu na predkladanie ponúk na zákazku - „Prepojovací chodník Bratislavská ul. , Senec".
Bližšie podmienky sú uvedené vo Vestníku verejného obstarávania č. 62/2013 zo dňa 28.3.2013 pod číslom 4747-WYP
Plné znenie Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania Vestník č. 62/2013 - 28.03.2013.Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov za obdobie:
apríl - jún 2011
júl - september 2011
október - december 2011
január - marec 2012
apríl - jún 2012
júl - september 2012
október - december 2012
január - marec 2013
apríl - jún 2013
júl - september 2013
október - december 2013
január - marec 2014
apríl - jún 2014
júl - september 2014
október - december 2014
január - marec 2015
apríl - jún 2015
júl - september 2015
október - december 2015
október - december 2015 §99

Mestský úrad Senec • Mierové nám. 8 • 903 01 Senec • IČO: 00305065 • DIČ: 2020662237
tel.: 02/2020 5101 • fax.: 02/2020 5142 • e-mail: webmaster@senec.sk

Kontakt pre médiá tel.: e-mail: martina.ostatnikova@senec.sk Design by INFOTECH  logo infotech  © 2007